Калі людзі забываюць, пачынаюць гаварыць камяні

kalinouskamu
2 кастрычніка ў Мастаўлянах (гм. Гарадок) быў урачыста адкрыты помнік Кастусю Каліноўскаму, правадыру паўстання 1863-64 г.г., які нарадзіўся ў тутэйшым маёнтку. Думка ўспомніць і ўшанаваць нацыянальнага героя Польшчы і Беларусі на яго радзіме выйшла якраз ад мяне. Таму я вельмі рады, што гэтую векапомную справу шчасліва ўдалося давесці да канца. Але каб задуманая мною ідэя магла здзейсніцца, трэба было шмат каго пераконваць і пераадолець доўгія фармальныя працэдуры. На гэта спатрэбілася ажно амаль тры гады. Гэта, аднак, цяпер ёсць зусім другарадным. Самае важнае, што ўсталяванне ў Мастаўлянах помніка Кастусю Каліноўскаму здзейснілася. Я амаль упэўнены, што быў на гэта апошні момант. Калі б не мая ініцыятыва, след па славутаму земляку ў яго роднай вёсцы пэўна неўзабаве астыў бы. Хто іншы такога помніка ўжо проста не паставіў бы.

Усё пачалося ў 2012 г., калі я як дырэктар Гміннага Цэнтра Культуры ў Гарадку ўвайшоў у склад рабочай групы дзеля адзначэння праз год 150-годдзя Студзеньскага паўстання на Гарадоччыне, у рамках ваяводскіх святкаванняў. Мясцовы надлесны прыдумаў грандыёзную рэканструкцыю Бітвы ў Перацёсах (у лесе непадалёк вёскі Валілы), якая прайшла 29 красавіка 1863 г. Гэта мела быць асноўная і папраўдзе адзіная падзея ў праграме святкаванняў на Гарадоцкай зямлі. Прытым выключна ў польскім нацыянадьным духу. Таму я мусіў упамянуцца, каб не забыць пра Кастуся Каліноўскага, якога імя прысвоена жа гарадоцкаму дому культуры. Сябрам рабочай групы, якую ўзначальваў тадышні падляшскі ваявода Мацей Жыўна, я запрапанаваў, каб зладзіць міжнародную (польска-беларускую) навуковую канферэнцыю. Згоду, вядома, атрымаў. Засталося толькі знайсці фінансы і арганізаваць аўтараў. Памятаю, я ўсё кінуў і на працягу некалькіх дзён апрацаваў сур’ёзны праект, каб атрымаць на гэта грошы з фондаў Еўрапейскага Саюза. Склаўшы яго ў Лакальнай групе дзеяння „Кнышынская пушча” з сядзібай у Супраслі, адразу пачаў падбіраць удзельнікаў канферэнцыі і запрашаць іх у Гарадок. Значна дапамагла мне Лена Глагоўская, якая вельмі ахвотна ўспрыняла маю прапанову і перадала электронныя адрасы сяброў – навукоўцаў у Беларусі. Яна, дарэчы, і падказала мне, што пры гэтай нагодзе варта было б таксама паставіць у Мастаўлянах „памятны камень Кастусю Каліноўскаму”. Я адразу схапіўся гэтай думкі і ўключыў яе ў свой праект, а д-р Лена Глагоўская як зямлячка героя (родам яна з недалёкай Ярылаўкі) узялася пісаць даклад на канферэнцыю. Прысвяціла яго, вядома, Каліноўскаму, а дакладней памяці пра яго ў мінулым і сёння на Беласточчыне.

Ранняй вясною 2013 г. гарадоцкая канферэнцыя была ўжо амаль падрыхтаваная. Мой „унійны” праект заграз, аднак, у чыноўніцкай махіне ў Беластоку. Але хутка ўдалося фінансава забяспечыць мерапрыемства са сродкаў Маршаўкоўскай управы ў рамках прамоцыі ваяводства. Гэтае ўспамажэнне не прадугледжвала, вядома, памятнага каменя ў Мастаўлянах. Я быў, аднак, упэўнены, што будуць на гэта грошы з майго праекту, толькі крыху пазней. Таму прыдумаў, каб пры нагодзе канферэнцыі ўрачыста адкрыць прынамсі мемарыяльную дошку. У гэтай справе звярнуўся я – на два тыдні перад мерапрыемствам – да Януша Талуця, майстра металапластыкі з Беластока, які родам з суседніх з Мастаўлянамі Зуброў. Ён здзівіў мяне надта энтузіястычным падыходам да справы. Зрабіць дошку згадзіўся пакуль без грошай. „Што там камень, Кастусю трэба паставіць помнік” – сказаў мне ў тэлефоннай размове. Хуценька запраектаваў я як умеў двухмоўную дошку (надпіс узгодніў з Ленай) і паслаў майстру інтэрнэтам. Назаўтра, падчас сустрэчы ў майстэрні, Януш размаляваў перада мною сваю канцэпцыю помніка. Бачыў яго як сымбаль той эпохі – з колам коннага жалезняка і касою.

27 красавіка 2013 г. раніцай на скрыжаванні дарог у Мастаўлянах у прысутнасці ўдзельнікаў канферэнцыі святары – мясцовы праваслаўны і каталіцкі з Ялоўкі – высвяцілі дошку, а ўрачыста адкрылі яе войт і старшыня рады Гарадоцкай гміны. Усё адбылося на фоне бел-чырвона-белых сцягоў. У арганізацыю мерапрыемства ўключыўся таксама Януш Талуць.

Пасля канферэнцыі ў Доме культуры ў Гарадку ўзяліся мы за падрыхтоўку новага „ўнійнага” праекта, каб арганізаваць грошы на помнік у Мастаўлянах, а пры нагодзе і на памятныя табліцы ў некалькіх гістрычных месцах у Гарадку (м.інш. на Замкавай гары і пры храмах). Тут вельмі дапамагала мне бугхалтарка Валянціна Трахімчык, нягледзячы на тое, што мая ініцыятыва не была ж абавязковым заданнем нашага дома культуры. Дарэчы, як дырэктар я асабіста прыдумаў, апрацаваў і нават запоўніў фармуляры амаль дзесяці іншых праектаў і атрымаў на іх грошы з іншай крыніцы.

У справе канферэнцыі і помніка Кастусю Каліноўскаму дапамагаў як толькі мог мой падуладны музычны інструктар у доме культуры – Ян Карповіч. Якраз уваходзіў ён ужо ў пенсійны ўзрост і для яго, як шчырага беларуса, мая ініцыятыва была таксама трывалым следам беларускага патрыятызму на Гарадоцкай зямлі, які разбуджваў тут на працягу ўсёй сваёй прафесійнай культурніцкай працы. У доме культуры ў Гарадку адпрацаваў ён ажно больш за паўвеку. Калі стаў я тут дырэктарам, якраз прыйшлося дапільнаваць мне капітальнага рамонту велізарнага будынка. Ля ўвахода на сцяне вісела бетонная табліца з надпісам „Dom Kultury im. Konstantego Kalinowskiego”. Я загадаў зняць яе і аднавіць. Пасля рамонту павесілі мы яе ўнутры і зрабілі куточак памяці героя – патрона. Памясцілі там таксама велізарны партрэт Каліноўскага, які прыхаваў Ян Карповіч, аўтарства Любы Красоўскай з Малынкі.

Думкай пра помнік у Мастаўлянах адразу падзяліўся я з Лявонам Тарасэвічам. Ён, зразумела, ідэю падтрымаў, але настойваў рабіць гэта паводле стандартаў, прынятых у мастацкім асяроддзі. Найперш трэба было б аб’явіць конкурс на канцэпцыю, а пасля толькі арганізаваць фінансы. Але тут не было на гэта часу. Сёння магу сказаць, што мая настойлівасць у гэтай справе аказалася слушнай. Калі б я быў паслухаў сябра прафесара, помнік ў Мастаўлянах наўрад ці наогул калі-небудзь з’явіўся б.

Тым больш, што помнік паводле Януша Талуця, што тут не гаварыць, адпавядае стандартам і добра кампануе з краявідам. У першым варыянце, аднак, перавышаў фінансавыя магчымасці, разрахаваныя ў праекце. Прыйшлося зрабіць яго больш сціплым.

Узніклі, аднак, больш сур’ёзныя праблемы. Найперш з месцам пад помнік. Спачатку планавалася, каб паставіць яго пасярэдзіне вёскі, непадалёк царквы. Там жа – на ўскраіне царкоўнага пляцу – была і высвянчана дошка. Але, каб паставіць там помнік, не пагадзіўся ўладыка Якуб, безвынікова закончыліся таксама размовы ў гэтай справе з мітрапалітам Савам. Усё з прычыны недаразумення, што католік Кастусь Каліноўскі быў нібыта ворагам Праваслаўя. Але на гэта няма аніякіх доказаў. На жаль, насцярожанасць беларускіх мужыкоў да „мяцежнікаў” ператрывала да нашых часоў. Менш-больш у такім жа духу 150-ую гадавіну Студзеньскага паўстання адзначыў таксама беластоцкі „Przegląd Prawosławny”. Таму нічога дзіўнага, што „недабіткі” – старэчы, якія жывуць цяпер у Мастаўлянах, помнік Каліноўскаму таксама ўспрынялі без энтузіязму. Іх солтыс дэманстрацыйна нават не прыбыў на ўрачыстасць, бо нібыта „людзям тут патрэбныя лепшыя дарогі, а не помнікі”…

Здзіўляе яшчэ, што нашай ініцыятывай не пацікавіліся студэнты „каліноўцы”. З 2006 г., ад калі існуе польская праграма дапамогі студэнтам з Беларусі менавіта імя Кастуся Каліноўскага, на радзіме героя ў Мастаўлянах мала хто з яе карыстальнікаў пабываў. Праўда, зімою жменька маладых хлопцаў і дзяўчат з Варшавы, згуртаваных у нефармальным гуртку „Беларуская нацыянальная памяць”, прыязджае сюды на лыжныя рэйды памяці Каліноўскага. Але ніхто з іх чамусьці не пабываў ані на канферэнцыі, ані на высвячэнні дошкі, aні ўрэшце на адкрыцці помніка.

Месца пад помнік, аднак, знайшлося, а падказаў яго Януш Талуць. Управа павятовых дарог у Беластоку дазволіла паставіць помнік амаль у тым самым месцы, дзе раней планавалася, але не на царкоўным пляцы, толькі на другім баку вуліцы, у прыдарожным пасе.

Сапраўды, сёння мала хто ўжо ведае і не толькі ў Мастаўлянах кім быў Кастусь Каліноўскі і за што павесілі яго на Лукішскім пляцы ў Вільні ва ўзросце толькі 26 гадоў.

Помнік стаіць сёння ледзь сто метраў ад польска-беларускай мяжы на рацэ Свіслач. Дзякуючы таму гэтая мяжа не толькі раздзяляе, але і спалучае беларусаў і грамадзян Польшчы і Беларусі. Бо, безумоўна, Кастусь Каліноўскі з’яўляецца нацыянальным героем палякаў і бела
русаў. Для нас, беларусаў, важнае яшчэ і тое, што быў ён пачынальнікам сучаснага беларускага пісанага слова як аўтар і выдавец падпольнай „Мужыцкай праўды”. Пра гэта нельга забыць. Але калі нават людзі забываюць, пачы,
наюць гаварыць камяні, помнікі…

Юрка Хмялеўскі

Каментарыі

 1. Someone necessarily assist to make significantly posts I might state.
  That is the very first time I frequented your website page and to this point?
  I surprised with the research you made to make this particular submit amazing.
  Wonderful process!

 2. “I was very pleased to search out this internet-site.I wished to thanks to your time for this glorious read!! I definitely enjoying each little bit of it and I have you bookmarked to take a look at new stuff you blog post.”

 3. Woah! I’m really enjoying the template/theme of this website.

  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s hard to get that “perfect balance” between superb usability and visual appearance.

  I must say you’ve done a superb job with this.
  In addition, the blog loads super quick for me on Internet explorer.
  Outstanding Blog!

 4. Great article! This is the kind of information that should be shared across the web.
  Shame on Google for now not positioning this publish upper!
  Come on over and visit my web site . Thanks =)

 5. It’s in reality a nice and useful piece of information.
  I am glad that you just shared this helpful information with us.
  Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

 6. We stumbled over here different web address and thought I should check things out.
  I like what I see so now i am following you. Look forward to finding out about your
  web page repeatedly.

 7. Excellent beat ! I would like to apprentice while you
  amend your website, how can i subscribe for a blog website?
  The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea

 8. Hello are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m
  trying to get started and set up my own. Do you need any html coding expertise to make your own blog?

  Any help would be greatly appreciated!

 9. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d
  definitely donate to this fantastic blog! I guess for now i’ll settle for book-marking and adding your
  RSS feed to my Google account. I look forward to new updates and
  will share this website with my Facebook group. Talk soon!

 10. Please let me know if you’re looking for a writer for your blog.

  You have some really good posts and I feel I would be a good asset.
  If you ever want to take some of the load off, I’d love to write some material for your
  blog in exchange for a link back to mine. Please blast me an e-mail if
  interested. Regards!

 11. It is appropriate time to make some plans for the future and it
  is time to be happy. I’ve read this post and if I could I
  desire to suggest you few interesting things or advice.
  Maybe you could write next articles referring to this article.
  I desire to read more things about it!

 12. Does your website have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like to shoot you an email.
  I’ve got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing.
  Either way, great website and I look forward to seeing it grow over time.

 13. I blog quite often and I genuinely thank you for your content.
  Your article has truly peaked my interest. I am going to book mark your blog and keep checking for new details about once per
  week. I subscribed to your Feed too.

 14. My partner and I stumbled over here by a different page and thought
  I may as well check things out. I like what I see so now i’m following you.
  Look forward to exploring your web page
  repeatedly.

 15. Nice post. I used to be checking constantly this weblog and I’m impressed!
  Extremely useful information specially the remaining section :
  ) I maintain such information much. I used to be seeking this particular info for a long time.

  Thanks and best of luck.

 16. naturally like your web-site however you need to check the spelling on several of
  your posts. Several of them are rife with spelling issues and I in finding it
  very troublesome to tell the truth on the other
  hand I’ll certainly come again again.

 17. Hey There. I found your blog the usage of msn. That is a very smartly written article.
  I’ll make sure to bookmark it and come back to read extra of
  your helpful info. Thanks for the post. I will definitely return.

 18. Simply want to say your article is as astonishing.
  The clearness to your publish is simply great and that i can assume you’re an expert in this subject.
  Fine along with your permission let me to take hold
  of your feed to keep up to date with forthcoming
  post. Thank you 1,000,000 and please continue the rewarding work.

 19. I feel that is among the most vital info for me.
  And i am happy studying your article. However want to commentary
  on few common things, The website style is ideal, the articles
  is in point of fact nice : D. Good task, cheers

 20. Write more, thats all I have to say. Literally, it
  seems as though you relied on the video to make your point.
  You obviously know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your
  weblog when you could be giving us something informative
  to read?

 21. Hi, I do believe this is a great site. I stumbledupon it 😉 I’m going to come back
  yet again since I book-marked it. Money and freedom is the greatest way to change,
  may you be rich and continue to guide others.

 22. Hello i am kavin, its my first occasion to commenting
  anyplace, when i read this paragraph i thought i could also create comment due to this good
  paragraph.

 23. I’ve been surfing on-line more than 3 hours as of late, but I never
  discovered any fascinating article like yours. It’s pretty value enough
  for me. Personally, if all website owners and bloggers made just right content material as you did, the net will probably be a lot more useful than ever before.

 24. Hiya! Quick question that’s completely off topic.
  Do you know how to make your site mobile friendly?
  My blog looks weird when browsing from my iphone4.
  I’m trying to find a theme or plugin that might be able to resolve this problem.
  If you have any recommendations, please share.
  Cheers!

 25. I’m now not certain where you are getting your information,
  however good topic. I needs to spend a while
  learning much more or working out more. Thank you for fantastic information I used to be looking for this information for my mission.

 26. You’re so awesome! I do not believe I’ve truly read through
  anything like that before. So great to discover another person with a few unique thoughts on this subject matter.
  Seriously.. thanks for starting this up. This web site is one thing that’s needed on the
  web, someone with a little originality!

 27. Hey just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the images aren’t loading correctly.
  I’m not sure why but I think its a linking issue.
  I’ve tried it in two different web browsers and both show the same outcome.

 28. Good day! This is my first visit to your blog! We are
  a team of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche.
  Your blog provided us useful information to work on. You have done
  a extraordinary job!

 29. Can I just say what a comfort to uncover a person that really knows what they’re discussing online.
  You actually understand how to bring a problem to light and make it important.
  A lot more people have to look at this and understand this
  side of the story. I was surprised you’re not more popular since you definitely have the gift.

 30. I used to be suggested this blog by my cousin. I am
  no longer sure whether this publish is written by him
  as nobody else recognize such certain approximately my difficulty.
  You’re incredible! Thank you!

 31. I’m extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your weblog.
  Is this a paid theme or did you customize it yourself?
  Anyway keep up the nice quality writing, it’s rare
  to see a great blog like this one these days.

 32. I think that what you published was very logical. However, what about this?

  what if you composed a catchier post title? I ain’t suggesting your information is not good, however what if you added
  a post title that grabbed folk’s attention? I mean Калі людзі забываюць, пачынаюць гаварыць камяні – Czasopis is kinda boring.
  You might look at Yahoo’s front page and see how
  they write post headlines to get viewers to click.
  You might add a video or a related pic or two to get
  readers excited about what you’ve got to say. Just my opinion, it would
  make your website a little bit more interesting.

 33. I’m impressed, I have to admit. Seldom do I come across
  a blog that’s both educative and interesting, and let me tell
  you, you have hit the nail on the head. The problem is something
  which too few folks are speaking intelligently about.
  I’m very happy I came across this in my hunt for something relating to this.

 34. I like the valuable information you provide
  in your articles. I will bookmark your weblog and check again here regularly.
  I’m quite sure I’ll learn many new stuff right here!
  Good luck for the next!

 35. Heya i am for the first time here. I found this board and I find It truly useful & it
  helped me out a lot. I hope to give something back and help others like you aided
  me.

 36. I am curious to find out what blog platform you happen to be using?
  I’m having some minor security problems with my latest blog and I would like to find something more safeguarded.

  Do you have any solutions?

 37. Good day I am so grateful I found your site, I really found you
  by accident, while I was looking on Askjeeve
  for something else, Regardless I am here now and would just like to say many thanks for a tremendous
  post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to go through it all at the
  minute but I have book-marked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal
  more, Please do keep up the great b.

 38. I do not even understand how I ended up here, but I assumed this publish was once good.
  I do not understand who you might be however certainly you are going to
  a famous blogger if you aren’t already. Cheers!

 39. Excellent post but I was wondering if you could
  write a litte more on this subject? I’d be very thankful if you could elaborate a little bit further.
  Thanks!

 40. Hi there would you mind letting me know which
  webhost you’re using? I’ve loaded your blog in 3 completely different browsers and I must say this blog
  loads a lot faster then most. Can you recommend a good internet
  hosting provider at a fair price? Kudos, I appreciate it!

 41. I believe what you posted made a great deal of sense.
  However, what about this? what if you composed a catchier
  title? I mean, I don’t wish to tell you how to run your blog,
  however suppose you added a title that makes people want more?
  I mean Калі людзі забываюць, пачынаюць гаварыць камяні – Czasopis is a little vanilla.
  You might look at Yahoo’s home page and see how they write
  news titles to grab people interested. You might add a related video or a
  related picture or two to grab readers interested about
  everything’ve got to say. In my opinion, it could bring your website a little livelier.

 42. Thanks for finally talking about >Калі людзі забываюць,
  пачынаюць гаварыць камяні – Czasopis <Loved it!

 43. I’m extremely impressed with your writing abilities and also with the layout on your blog.
  Is that this a paid subject matter or did you modify
  it your self? Either way stay up the nice quality writing, it’s uncommon to see a great blog like this
  one today..

 44. I’m amazed, I must say. Rarely do I come across a blog
  that’s equally educative and amusing, and without a doubt, you have hit the nail on the
  head. The problem is something which not enough men and women are speaking intelligently about.
  I’m very happy that I came across this during my search for something regarding this.

 45. I was curious if you ever considered changing the page
  layout of your website? Its very well written; I
  love what youve got to say. But maybe you could a little more
  in the way of content so people could connect with it better.
  Youve got an awful lot of text for only having
  1 or 2 images. Maybe you could space it out better?

 46. Excellent beat ! I would like to apprentice while you amend
  your site, how could i subscribe for a blog website? The account
  aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept

 47. Hello there! This is my first comment here so I just wanted to give a quick
  shout out and say I genuinely enjoy reading your posts.
  Can you suggest any other blogs/websites/forums
  that deal with the same topics? Appreciate it!

 48. I simply could not depart your website prior to suggesting
  that I extremely enjoyed the usual info an individual supply to your
  visitors? Is gonna be again steadily to check out new posts

 49. I don’t know if it’s just me or if everybody else experiencing issues with your site. It appears as though some of the written text on your content are running off the screen. Can someone else please provide feedback and let me know if this is happening to them as well? This could be a problem with my web browser because I’ve had this happen before. Appreciate it

 50. What’s Happening i’m new to this, I stumbled upon this I’ve found It positively useful and it has aided me out loads. I hope to contribute & help other users like its aided me. Great job.

 51. An impressive share! I have just forwarded this onto a co-worker who had been conducting a little research
  on this. And he actually ordered me dinner because I discovered
  it for him… lol. So allow me to reword this….
  Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending the time to discuss this topic here on your web site.

 52. Howdy! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to
  take a look. I’m definitely loving the information. I’m book-marking and will be
  tweeting this to my followers! Excellent blog and great design and style.

 53. Hi would you mind letting me know which web host you’re
  working with? I’ve loaded your blog in 3 different browsers and I must say this blog loads a
  lot quicker then most. Can you suggest a good internet
  hosting provider at a fair price? Cheers, I appreciate it!

 54. Hey there! Quick question that’s completely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly?
  My weblog looks weird when viewing from my iphone4. I’m trying to
  find a theme or plugin that might be able to fix
  this problem. If you have any suggestions, please share.
  Appreciate it!

 55. It’s amazing to pay a visit this site and reading the views of all colleagues concerning this
  paragraph, while I am also zealous of getting familiarity.

 56. Have you ever thought about publishing an ebook or guest authoring
  on other websites? I have a blog based upon on the same topics you discuss
  and would love to have you share some stories/information. I know my subscribers would
  appreciate your work. If you are even remotely interested, feel free to shoot me an e-mail.

 57. whoah this weblog is fantastic i really like reading your posts.
  Stay up the good work! You recognize, a lot of people are looking round for this info, you can aid them greatly.

 58. Great post. I used to be checking constantly this
  weblog and I’m impressed! Extremely useful info specially the remaining
  phase 🙂 I handle such information a lot. I was looking for this certain information for a long time.

  Thank you and good luck.

 59. I feel this is among the so much important info for me. And i am glad
  studying your article. However wanna statement on few normal things, The site style
  is wonderful, the articles is in reality nice : D. Just right job, cheers

 60. Greetings I am so glad I found your website, I really
  found you by mistake, while I was browsing on Askjeeve for something else,
  Anyhow I am here now and would just like to
  say many thanks for a incredible post and a all round thrilling blog
  (I also love the theme/design), I don’t have time to look over it all at the moment but I
  have bookmarked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more,
  Please do keep up the great work.

 61. I was suggested this website by way of my cousin. I am not certain whether this put up is written by way of him
  as no one else understand such specific about my difficulty.
  You’re wonderful! Thank you!

 62. Wonderful beat ! I wish to apprentice while you amend your
  web site, how could i subscribe for a blog site?

  The account helped me a appropriate deal. I have been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright transparent concept

 63. First of all I would like to say superb blog! I
  had a quick question which I’d like to ask if you don’t mind.

  I was curious to find out how you center yourself and clear
  your head prior to writing. I’ve had a hard time clearing
  my thoughts in getting my ideas out. I truly do enjoy
  writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes are usually lost just trying
  to figure out how to begin. Any recommendations or tips?
  Many thanks!

 64. Can I simply say what a comfort to uncover someone that
  truly knows what they’re talking about over the internet. You actually know how to bring an issue to light and make it important.
  More people really need to check this out and understand this side of your story.
  I can’t believe you aren’t more popular since you most certainly
  have the gift.

 65. Great article! That is the type of information that are supposed to be shared around the internet.
  Disgrace on the search engines for no longer positioning this publish higher!
  Come on over and talk over with my site . Thanks =)

 66. This design is spectacular! You definitely know how to keep
  a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Great job.

  I really enjoyed what you had to say, and more than that, how
  you presented it. Too cool!

 67. Heya! I realize this is sort of off-topic but I needed to ask.
  Does building a well-established website such as yours require
  a large amount of work? I’m completely new to writing a blog however I do write in my journal
  everyday. I’d like to start a blog so I can share
  my own experience and views online. Please let me know if you
  have any kind of suggestions or tips for brand new aspiring bloggers.

  Appreciate it!

 68. My brother suggested I would possibly like this web site.

  He used to be totally right. This submit actually
  made my day. You cann’t believe simply how so much
  time I had spent for this information! Thank you!

 69. I am really enjoying the theme/design of your web site. Do you ever run into any internet browser compatibility issues?
  A couple of my blog audience have complained about my website not working correctly in Explorer but looks great in Opera.
  Do you have any suggestions to help fix this problem?

 70. Fantastic site. A lot of helpful info here. I’m sending it to
  several pals ans additionally sharing in delicious.
  And obviously, thank you to your sweat!

 71. Undeniably consider that that you said. Your favorite justification seemed to be on the web the easiest factor to keep in mind
  of. I say to you, I definitely get annoyed at the same time as
  folks consider concerns that they plainly don’t recognize about.
  You controlled to hit the nail upon the top as well as outlined out the entire thing without
  having side-effects , other people could take a signal.
  Will probably be back to get more. Thank you

 72. Wow that was odd. I just wrote an very long comment but after I clicked submit my
  comment didn’t show up. Grrrr… well I’m not
  writing all that over again. Anyway, just wanted to say wonderful blog!

 73. Hmm it appears like your website ate my first comment (it was
  extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I wrote and say, I’m thoroughly enjoying your blog.

  I too am an aspiring blog blogger but I’m still
  new to everything. Do you have any tips for beginner blog writers?
  I’d certainly appreciate it.

 74. Pretty great post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say
  that I have really enjoyed surfing around your blog posts.
  After all I’ll be subscribing in your feed and I am hoping you write once more soon!

 75. Thanks for ones marvelous posting! I really enjoyed reading it, you might
  be a great author. I will make certain to bookmark your blog and will
  often come back in the future. I want to encourage that you continue your
  great posts, have a nice day!

 76. Thanks for every other excellent article. Where else may anybody get that kind of information in such a perfect way of writing?
  I’ve a presentation subsequent week, and I am on the search for
  such info.

 77. Wow, fantastic weblog layout! How long have you ever been running a blog for?

  you make blogging glance easy. The overall glance of your site is wonderful, let alone the content!

 78. Wonderful beat ! I wish to apprentice whilst you amend your website, how can i subscribe for a blog website?

  The account aided me a applicable deal. I have
  been a little bit acquainted of this your
  broadcast offered bright clear idea

 79. I have been surfing on-line greater than 3 hours lately,
  yet I by no means found any interesting article like yours.
  It is beautiful value enough for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made excellent
  content as you probably did, the internet might be a lot more helpful than ever before.

 80. Thanks for your personal marvelous posting! I really enjoyed
  reading it, you’re a great author. I will remember to bookmark your
  blog and definitely will come back in the foreseeable future.
  I want to encourage you continue your great work, have a
  nice day!

 81. Definitely consider that which you said. Your favorite justification appeared to be
  on the internet the easiest factor to take note of. I say to
  you, I certainly get irked at the same time as other
  folks consider worries that they just do not know about.
  You managed to hit the nail upon the highest as smartly as outlined
  out the whole thing with no need side-effects , other folks
  can take a signal. Will likely be again to get more.
  Thank you

 82. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of
  any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter
  updates. I’ve been looking for a plug-in like this for
  quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.

  Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new
  updates.

 83. Great work! That is the kind of information that should be shared
  across the net. Disgrace on the search engines for no longer
  positioning this submit higher! Come on over and talk over with my website .

  Thanks =)

 84. Pretty component to content. I simply stumbled
  upon your blog and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed
  account your weblog posts. Anyway I’ll be subscribing to your
  augment or even I achievement you access persistently rapidly.

 85. Hello there! I could have sworn I’ve visited your blog
  before but after going through many of the posts I realized it’s new to me.
  Anyhow, I’m certainly pleased I stumbled upon it and I’ll be book-marking it and checking back often!

 86. I like the helpful info you provide in your articles. I’ll bookmark your blog and check again here
  frequently. I am quite certain I’ll learn lots of new stuff right here!
  Good luck for the next!

 87. Very great post. I simply stumbled upon your weblog and wished to say that
  I have truly loved browsing your weblog posts. After all
  I will be subscribing for your feed and I am
  hoping you write again very soon!

 88. Yesterday, while I was at work, my cousin stole my iphone
  and tested to see if it can survive a twenty five foot drop, just so she
  can be a youtube sensation. My apple ipad is now destroyed and she has 83
  views. I know this is completely off topic but I had to share it
  with someone!

 89. magnificent put up, very informative. I’m wondering why the other experts of this sector don’t
  notice this. You must continue your writing. I’m confident, you have a huge readers’ base already!

 90. Definitely believe that which you stated. Your favorite justification seemed to be on the net
  the easiest factor to have in mind of. I say to you, I certainly get irked at
  the same time as people think about concerns that they just do not realize
  about. You managed to hit the nail upon the highest and also defined out the whole thing without having side-effects , people could take a signal.
  Will probably be back to get more. Thank you