Нараўчанскія паэты ў сваёй школе

 

p1700982
Янка Целушэцкі, Мікалай Варанецкі, Кастусь Целушэцкі, Вера Радзіванюк і віцэ-дырэктарка школы Ліля Тарасэвіч

На канец паказаліся амаль усе паэты роднай мовы ў сваёй школе! Комплекс школ у Нараўцы – адзін з самых мадэрных ці не ва ўсёй Польшчы. Ёсць чым пахваліцца і школе, і перад школай, дзе шмат дзяцей вывучае беларускую мову.

А дзе ў нас на Беласточчыне «найбольшая шчыльнасць паэтаў на квадратны кіламетр»? Вядома, у Нараўчанскай гміне. Гэта не жарт, а праўда. Нават калі лічыць паэтаў ужо вядомых, гэта значыць тых, якіх вершы друкуюцца, і пра якіх ведаюць людзі. А пра іх ужо ведае  Галена-Марыёля Рэент, а яшчэ знае яшчэ пару „кропак”, дзе жывуць паэты не цалкам паэтычным жыццём. І не заўсёды запісваюць свае роздумы, або складваюць свае запіскі ў стол, часам закрыты на асабісты ключык. Або вершам паэт такі гаворыць, замест прозай, як спадар Ярашук з Навін, але не кожнаму скажа не перад кожным раскрыецца. Сваімі творцамі ганарыцца кожная вёска,
дзе жыве паэт, або і не адзін паэт, бывае, што ва ўзросце дзеда і ўнука.  Вось Аля Ясвіловіч – прафесійны гаспадар,  Галіна Бірыцыкая – працавала на чыгунцы, рукадзельніца, вядзе агратурыстычную гаспадарку. Выдадзены ўжо зборнікі ў Валянціны Мядзведзь, Веры Радзіванюк, Мікалая Варанецкага, Кастуся Целушэцкага, а найпершы з іх – Тадэвуш Кунцэвіч

p1710002
Паэты сярод вучняў нараўчанскай школы

Тадэвуш Кунцэвіч (1951 г. нар.) з вёскі Лешукі (Eliaszuki) у Нараўчанскай гміне, Гайнаўскага павета, Падляшскага ваяводства – ляснік і настаўнік. З’яўляецца  народным паэтам пішучым па-беларуску, прызнаным і вельмі папулярным у асяроддзі, ахвотна прымаючым удзел  у мясцовых культурных мерапрыемствах, выступаючым у школах, святліцах і прадпрыемствах. Ягоныя творы, прысвечаныя шмат якім асобам вядомым у асяроддзі, кранаючыя тэмы блізкія атачэнню – вельмі папулярныя сярод жыхароў Лешукоў, Старога і Новага Ляўкова ды ўсёй Нараўчанскай гміны, кружаць яны ў копіях, жыхары вывучаюць іх на памяць. Вучні школ у Нараўцы дэкламуюць вершы і гавэнды на беларускіх конкурсах „Роднае слова” і „Гавэнда”. У ягоным зборніку „Падляшша мая старонка” змешчаны тэксты для дзяцей, патрыятычныя, сатырычныя, аб прыродзе Белавежскай пушчы і наваколля, аб незвычайных людзях Падляшша, між іншым такіх як Тамара Саланевіч, архіепіскап Міран Хадакоўскі. Напісаны яны на прыгожай, багатай беларускай мове, на высокім літаратурным узроўні. Зборнік „Падляшша мая старонка”, выбар найлепшых вершаў Тадэвуша Кунцэвіча – прыгожы падарунак  вёсцы Лешукі, вучням Пачатковай школы і Гміназіі ў Нараўцы і ўсім жыхарам Нараўчанскай зямлі, якія ганарацца сваім паэтам, чые свойскія вершы захоўваюць у пямяці і дэкламуюць пры розных нагодах.  Вось чытае свой верш «Люблю», які мог быць напісаць кожны з іх: «Няхай мяне спытаюць: на яве, ці як сплю, заўсёды адкажу я,  каго найбольш люблю. Люблю я родну мову,  якою гавару,  найдарожшы край мой,  у каторым я жыву!”.

Імя Валі Мядзведзь вядомае ўсім, хто слухае Радыё Рацыя, а дакладна падляшскі канцэрт пажаданняў. Знаёмых у яе шмат, і незнаёмых таксама процьма, нават такіх, хто яе яшчэ не бачыў, але і ёй перадае прывітанні. Так як Янка з Гайнаўкі ці Толік з Ялоўкі або Жэня з Бельска-Падляшскага. А яна сама, па бацьку Смактуновічанка, родам з падбелавежскіх Тэрэмісак. У славутыя Медзвядзі ў Нараўчанскай гміне, дзе ўсе жыхары – Мядзведзі, трапіла дзякуючы мужу. Трыццаць два гады перажыла з Мішам Валя ў Беластоку, а цяпер летуе ў Медзвядзях. – Мой сын Андрэй, што працуе  ў Беластоку ва Установе мер, крыху пасмейваецца з маёй пісаніны, – прызнаецца Валя.  – А я сяду пад ліпай і як той… Ян  Каханоўскі, пішу пра здарове вясковае жыццё. Цішыня тут такая пад пушчай. Не тое, што ў Беластоку, па вуліцы святоха Войцеха, дзе чакае мяне мая пустуючая хата. У горад еду калі мушу. У Медзвядзях (Семенякоўшчыне) зелле збіраю, вяжу сурвэты, гафтую, вышываю. І слухаю Радыё Рацыя. Я ўсіх тут ужо пазаражвала гэтым сваім Радыё. У Баравых яго слухаюць, у Пасеках, у Бабігарэ… Марусі з Васем радыё прывезла, настаўленае на Рацыю, каб маглі адразу ўключыць і слухаць, найбольш таго нашага падляшскага канцэрта пажаданняў. Прыйдзі, кажа Вася, настаў яшчэ раз, пакажы, бо штосьці шуміць… Калі пішу, словы самі да мяне ляцяць. Чытаю вершыкі знаёмым, і смяемся разам”.

p1700970
Ліля Тарасэвіч, Мікалай Варанецкі, Кастусь Целушэцкі, Янка Целушэцкі, першая – Вера Радзіванюк

Вера Радзіванюк з Міхнаўкі, адна са старэйшых (1933 г. нар.) актыўных паэтак. Піша пра роднае, як дыхае: Восень наступіла, апусцела поле. Птушкі паляцелі ў далёкі вырай.  Толькі над багном жураўлі курлычуць, збіраюцца разам развітацца з летам. Дрэвы пажаўцелі, стаяць з вялым лісцем, сыплецца на землю дыван залацісты. Вецер хмары гоніць, перагнаць не можа, зрэдку выяглядае сонейка з-за хмары…. А дарога плыве пад нагамі…  Была дарога жвіравая, машыны ездзілі па ёй. Калі машына  праязджала, пыл ляцеў трубой за ёй.  Цяпер дарогу збудавалі і чорны асфальт залілі. Машыны гоняць як дурныя. Чаму так хутка і куды? (…)  Стаяць хвоі ў задуме і шумяць пад ветрам. Што ім шэпча вецер, што прынёс здалёку? А за той палянай гай расце зялёны, а ў гэтым гаю пташачкі спяваюць. А ўвойдзеш у гай, пахне ўсё навокал. Гэта наш любімы край, родная старонка… Вера  ўсё сваё жыццё ператрывала на гэтых загонах, пад хварамі, што пралятаюць вясока над галавой, калі адарвеш вочы ад раллі і турбот. Калі дзень пахмурны, неспакойна часам, думка думку гоніць нібы вецер хмары. Седзячы ў хаце, вельмі многа думак, пра ўсё пражытое, як даўней жылося: – Часам сеў бы, падумаў, напісаў. Але ўсё работа ёсць. Няма так каб без работы. Але прыпомніцца: Жыта ў полі даспявае, спелым коласам шуміць. Пагляджу на спела жыта, успаміны ажывуць… Калісь жыта зажыналі, у поле з серпамі ішлі. Дзве нядзелі працавалі, жніва цяжкімі былі. А як жыта дажыналі, тады весела было… Як пайшлі з поля дадому, тады вёдры пайшлі ў рух…  Так тады ўсё яно было. Вядома, як тут я запісваю, невучоная. І памылак ёсць шмат. Пішу па-беларуску, але столькі гадоў па той маёй “школе”…  Жыццё праляцела, нібы буйны вецер, падкацілась старасць, горшы час на свеце.  Нават не заўважыла, як тая старасць надышла. Але ўсё чуецца як маладому. Такое ўсё – жыццёвае. Вершы піша і Верын сын Алік Радзіванюк (1958 г. нар.) –  па-польску, моцна палітычныя, сатырычныя. Ці такія прачытаеш? Можна з-за шчырсці і  “наразіцца” каму-небудзь. Але праз пару нараўчанскіх паэтычных сустрэч паявіцца разам з маці і іншымі народнымі творцамі ў святліцы ў Семяноўцы. Хоць заракаўся – перад Марыёляй і намовамі калег уступіў!

Аля Ясвіловіч яшчэ зборніка не мае, але калі б сабраць вершы, які яна на піша ў сваіх сшытках і раздае сябрам і сваякам ці прысылае на конкурс Беларускай паэзіі і прозы «Дэбют», выйшаў бы цалкам спраўны том, ды кажа сціпла: – Пісаць па-беларуску не вельмі ўмею,  не хачу язык ламаць. Але магу сказаць, што па-свояму пішу. Ці гэта вершы… Як мы жывём на вёсцы магу напісаць. Жыву ў Семяноўцы, на хутары. На найдаўжэйшай вуліцы – Ланковай. Сама родам з Ляўкова.  Пасля ліцэя я працавала прыбіральшчыцай, цяпер я хлебаробка, удава.. Наша вуціца Ланковая вельмі доўгая – ідзе з Семяноўкі, праз Асовае, аж да нас, кіламетраў пяць будзе. А нумар маёй хаты – 114. Канец лесу, і па правым боку – мае будынкі. Дзесяць гектараў абрабляю, гадую кароў, бычкоў. І пра іх напісала: „Нашто гэтыя кальчыкі? Няхай імёны маюць быкі!”

– На ніўскім конкурсе „Дэбют” паявілася было двое дэбютантаў з Ляўкова – Юлька Лясота і я, – успамінаў Кастусь Целушэцкі з Новага Ляўкова. – Смяяўся я: „Ты дэбютуеш у сем гадоў, я ў семдзесят!”… Я пісаць пачаў даўно. Па-польску і па-беларуску. Запісаў успаміны: Moja żona jest wesoła, piękna, zdrowa i morowa. Гэта для ўнукаў, успамін пра дзеда і бабцю: як жылося, будавалася, гадавалася. Як пішацца мне, немаладому чалавеку? – Кастусь Целушэцкі, аўтар зборніка «Сярод сваіх», які выйшаў у маі 2016 года, майстар на ўсе рукі – сталяр, гаспадар і мастак у драўніне. Пачаў быў пачаў пісаць зусім нядаўна, як толькі пачаўся той асаблівы паэтычны зрух у Нараўчанскай гміне. І за той час амаль дзесятак народных аўтараў сабрала пад сваімі крыламі раней кіраўнік стараляўкоўскай самаўрадавай святліцы, цяпер дырэктарка Гміннага цэнтра культуры ў Нараўцы Галена-Марыёля Рэент, у дзявоцтве Карпючанка. Зараз і паявілася новая дэбютантка – вядомая не толькі на Гайнаўшчыне майстрыха-рукадзельніца з Плянты – Галіна Бірыцкая. Не ад зайздрасці за  паэтычную папулярнасць тых што словам услаўляюць Нараўчанскую зямлю, а ад патрэбы душы.

Выступаюць па-рознаму. Некаторыя бадзёра, хораша настаўніцка пастаўленым голасам, як Мікалай Варанецкі ці Тадзік Кунцэвіч, звыклыя з публічнымі выступленнямі як Галіна Бірыцкая (якая мела каля 80 выстаў сваіх прац), але і лірычна-ціхенька, кволым голасам, як бабуля Вера Радзіванюк. Але вучні ў нараўчанскай школе, як мы гадамі таму, пільна ўслухаліся ў кожнае слова выказанае народным творцам. І бачылі іх, «жывых паэтаў», звычайных, свойскіх, простых суседзяў,  з мазолістымі рукамі – і здаецца мне, што бралі з іх прыклад. Бо калі б не было б так, дык ці вёз бы іх, поўны з берагамі, школьны аўтобус на завяршэнне конкурсу «Дэбют» у Беласток? І меншых, і большых. І там Нараўка гарой!


Міраслава Кастанчук
Фота Міры Лукшы

Каментарыі

 1. Just want to say your article is as astounding. The clarity in your post is just excellent and i could assume you’re an expert on this subject. Well with your permission allow me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the enjoyable work.

 2. I’ll immediately snatch your rss feed as I can not in finding your e-mail subscription link or e-newsletter service.

  Do you have any? Kindly allow me recognize so that I could subscribe.
  Thanks.

 3. I like the valuable information you supply in your articles.

  I’ll bookmark your blog and check once more here frequently.
  I’m rather certain I will be told plenty of new stuff proper here!
  Best of luck for the following!

 4. I have been exploring for a little bit for any high-quality articles or blog posts on this sort of space .
  Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this
  site. Reading this information So i’m glad to show that I have an incredibly
  good uncanny feeling I found out exactly what I needed.
  I most indisputably will make certain to do not forget this site and give it a
  glance regularly.

 5. This design is spectacular! You obviously know how to
  keep a reader amused. Between your wit and
  your videos, I was almost moved to start my own blog (well,
  almost…HaHa!) Great job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented
  it. Too cool!

 6. I don’t know whether it’s just me or if everybody else experiencing problems with your blog.
  It appears as though some of the written text within your content are running off the screen. Can somebody else please comment and let me know if this is happening
  to them as well? This may be a issue with my browser because I’ve had this happen previously.
  Kudos

 7. Its like you learn my thoughts! You seem to know so much approximately this, like you wrote the book in it or something.
  I feel that you could do with a few p.c. to power the message home a bit, but other than that, this is wonderful blog.
  An excellent read. I will certainly be back.

 8. Hey I know this is off topic but I was wondering if you
  knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.

  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time
  and was hoping maybe you would have some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your
  blog and I look forward to your new updates.

 9. We’re a group of volunteers and starting a new scheme in our community.
  Your web site provided us with valuable info to work on. You have done an impressive job and our entire community will be thankful to you.

 10. great put up, very informative. I’m wondering why the opposite specialists
  of this sector don’t notice this. You must continue your
  writing. I am sure, you’ve a huge readers’ base already!

 11. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you
  relied on the video to make your point. You obviously know what youre talking about, why
  throw away your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us
  something enlightening to read?

 12. I was curious if you ever thought of changing the structure of your
  blog? Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of content
  so people could connect with it better. Youve got an awful lot
  of text for only having 1 or two pictures. Maybe you could space it out better?

 13. Hello! Quick question that’s entirely off topic.
  Do you know how to make your site mobile friendly?
  My blog looks weird when viewing from my iphone4.
  I’m trying to find a theme or plugin that might be able to fix this issue.
  If you have any recommendations, please share. Thank you!

 14. I have to thank you for the efforts you have put
  in penning this website. I’m hoping to check out the same high-grade
  blog posts from you in the future as well. In truth, your
  creative writing abilities has motivated me to get my own, personal
  blog now 😉

 15. you are really a just right webmaster. The web site loading pace is amazing.
  It sort of feels that you’re doing any distinctive trick.
  In addition, The contents are masterpiece. you have performed a magnificent activity in this subject!

 16. Hi! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche.

  Your blog provided us valuable information to work on. You have done a extraordinary job!

 17. obviously like your website however you have to check the
  spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with
  spelling issues and I to find it very troublesome to tell the
  reality however I will definitely come again again.

 18. I am not sure where you are getting your information, but good topic.
  I needs to spend some time learning more or understanding more.
  Thanks for fantastic info I was looking for this information for my mission.

 19. I like the valuable information you provide in your articles.
  I will bookmark your blog and check again here regularly.
  I am quite sure I will learn a lot of new stuff right here!
  Good luck for the next!

 20. Link exchange is nothing else however it is only placing the other person’s web site link on your page at suitable place and other person will also do similar in support of
  you.

 21. Thanks for the auspicious writeup. It if truth be told was once
  a enjoyment account it. Glance complicated to far added agreeable from you!
  However, how could we be in contact?

 22. Do you mind if I quote a few of your articles as long as I provide credit and sources
  back to your webpage? My blog is in the very same niche as yours and my visitors would definitely benefit from a lot of the information you present
  here. Please let me know if this alright with you.
  Thanks a lot!

 23. Cool blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
  A design like yours with a few simple adjustements would really make my blog stand out.
  Please let me know where you got your design.
  Thank you

 24. My brother recommended I might like this website. He was totally right.

  This post actually made my day. You cann’t imagine simply how much time I
  had spent for this information! Thanks!

 25. I think this is among the most significant info for me.
  And i’m glad reading your article. But should remark on few general things, The web
  site style is wonderful, the articles is really excellent :
  D. Good job, cheers

 26. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d definitely donate to this superb blog!
  I guess for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my
  Google account. I look forward to new updates and will talk about this website with my Facebook group.
  Talk soon!

 27. I’m impressed, I have to admit. Seldom do I encounter a blog that’s both educative and engaging, and without a doubt,
  you’ve hit the nail on the head. The issue is something that too
  few people are speaking intelligently about. I am very happy that I came
  across this in my hunt for something regarding this.

 28. Hey there excellent website! Does running a blog similar to this require a great deal of work?
  I’ve virtually no understanding of programming but
  I had been hoping to start my own blog in the near future.
  Anyhow, if you have any suggestions or tips for new blog owners please share.
  I know this is off subject however I simply had to ask.
  Thanks a lot!

 29. Hello I am so delighted I found your blog page,
  I really found you by error, while I was researching on Yahoo
  for something else, Anyhow I am here now and would just like to say thank you for
  a marvelous post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all
  at the moment but I have bookmarked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read
  a lot more, Please do keep up the great jo.

 30. I’ve been surfing online more than 4 hours today, yet I never found any interesting article
  like yours. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all site owners
  and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.

 31. Pretty element of content. I simply stumbled upon your weblog and in accession capital
  to say that I get actually loved account your blog posts.
  Anyway I’ll be subscribing on your feeds and even I achievement you get admission to constantly fast.

 32. Attractive section of content. I just stumbled upon your
  weblog and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts.
  Anyway I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access
  consistently rapidly.

 33. Oh my goodness! Awesome article dude! Thanks, However I am going
  through difficulties with your RSS. I don’t understand the reason why I
  cannot join it. Is there anybody having similar RSS problems?
  Anyone who knows the solution can you kindly respond? Thanks!!

 34. If you are going for best contents like I do, simply pay a visit this website all the time for
  the reason that it provides quality contents, thanks

 35. I’m impressed, I have to admit. Seldom do I come across a blog that’s both equally educative and entertaining, and let
  me tell you, you have hit the nail on the head. The issue is something not enough men and women are speaking intelligently about.
  Now i’m very happy I found this during my hunt for something concerning this.

 36. Howdy! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website?
  I’m getting tired of WordPress because I’ve had issues with
  hackers and I’m looking at options for another platform.
  I would be awesome if you could point me in the direction of a
  good platform.

 37. Having read this I believed it was rather enlightening.

  I appreciate you spending some time and energy to put this information together.
  I once again find myself personally spending a lot
  of time both reading and posting comments. But so what, it was still worthwhile!

 38. Everyone loves what you guys are usually up too.
  This sort of clever work and coverage! Keep up the great works guys I’ve incorporated you guys to my
  own blogroll.

 39. excellent issues altogether, you just received a new reader.
  What could you suggest about your put up that you just
  made a few days in the past? Any certain?

 40. The other day, while I was at work, my cousin stole my apple
  ipad and tested to see if it can survive a twenty five foot drop, just so she can be
  a youtube sensation. My apple ipad is now destroyed and she has 83
  views. I know this is totally off topic but
  I had to share it with someone!

 41. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog
  and was wondering what all is needed to get setup? I’m assuming having a
  blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very web smart
  so I’m not 100% positive. Any suggestions or advice would
  be greatly appreciated. Appreciate it

 42. Good day I am so thrilled I found your weblog, I really found you by error, while I
  was researching on Yahoo for something else, Nonetheless I am here now and would just like to
  say cheers for a incredible post and a all round entertaining blog (I
  also love the theme/design), I don’t have time
  to read through it all at the moment but I have saved it and also added your RSS feeds,
  so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up
  the superb work.

 43. Awesome site you have here but I was curious if you knew of any message
  boards that cover the same topics talked about here?
  I’d really love to be a part of community where I can get comments from other experienced
  people that share the same interest. If you have any suggestions,
  please let me know. Kudos!

 44. Hi! This is kind of off topic but I need some advice
  from an established blog. Is it very hard to set up your own blog?
  I’m not very techincal but I can figure
  things out pretty quick. I’m thinking about setting
  up my own but I’m not sure where to start. Do you have any tips
  or suggestions? Appreciate it

 45. Hey There. I found your blog using msn. This is a really well written article.
  I’ll be sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post.
  I’ll definitely return.

 46. I think this is among the most important info for me.
  And i am glad reading your article. But want to remark
  on some general things, The web site style is
  ideal, the articles is really great : D. Good
  job, cheers

 47. Thank you for another informative website. The place else may
  just I get that type of info written in such an ideal approach?
  I have a challenge that I’m simply now operating on, and I’ve been at
  the look out for such info.

 48. Hi, i think that i saw you visited my website thus i came to “return the favor”.I’m trying to find things to
  enhance my website!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 49. Wonderful article! That is the type of information that are supposed to
  be shared around the internet. Disgrace on the seek engines
  for now not positioning this post upper! Come on over and visit my web site .

  Thanks =)

 50. Hi there! This post couldn’t be written much better!
  Going through this article reminds me of my previous roommate!
  He always kept preaching about this. I most certainly will send this post to him.
  Pretty sure he will have a very good read. I appreciate you for sharing!

 51. I’m amazed, I must say. Seldom do I come across a
  blog that’s equally educative and entertaining, and without
  a doubt, you’ve hit the nail on the head. The problem is something too few folks are speaking intelligently about.
  I’m very happy I came across this in my search for something
  concerning this.

 52. We are a group of volunteers and opening a new scheme
  in our community. Your site provided us with valuable
  information to work on. You have done an impressive job and our whole community will be thankful to you.

 53. Greetings I am so happy I found your blog, I really found
  you by mistake, while I was researching on Askjeeve for
  something else, Anyhow I am here now and would just like
  to say thanks for a fantastic post and a all round enjoyable blog (I also love the
  theme/design), I don’t have time to go through it all at the moment but I have bookmarked
  it and also added in your RSS feeds, so when I
  have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the great job.

 54. Heya! I’m at work surfing around your blog from my new iphone!
  Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts!
  Keep up the fantastic work!

 55. Hello there, You have done a fantastic job. I’ll certainly digg it and personally suggest
  to my friends. I am confident they will be benefited from this website.

 56. Hello there, I discovered your web site by way of Google whilst looking for
  a similar subject, your site came up, it appears great. I’ve bookmarked
  it in my google bookmarks.
  Hi there, just was alert to your blog via Google, and found that it is truly informative.
  I’m gonna watch out for brussels. I will appreciate should you continue this in future.
  Lots of other people will likely be benefited from your
  writing. Cheers!

 57. Hi! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I really enjoy reading
  through your articles. Can you suggest any other blogs/websites/forums that cover the
  same subjects? Thanks a lot!

 58. Howdy! This article couldn’t be written any better!
  Looking through this post reminds me of my previous roommate!
  He always kept preaching about this. I am going to forward this
  post to him. Fairly certain he will have a great read.

  I appreciate you for sharing!

 59. What’s up, every time i used to check blog posts here in the early hours in the daylight, for the
  reason that i enjoy to learn more and more.

 60. Hi there terrific website! Does running a
  blog like this take a great deal of work? I’ve no
  expertise in programming however I was hoping to start my own blog in the near future.
  Anyways, if you have any recommendations or techniques for new blog owners please share.
  I understand this is off topic nevertheless I just had to ask.

  Cheers!

 61. I am really loving the theme/design of your website.
  Do you ever run into any internet browser compatibility problems?

  A number of my blog visitors have complained about my website
  not operating correctly in Explorer but looks great in Firefox.
  Do you have any suggestions to help fix this issue?

 62. Hi there, I believe your website might be having browser compatibility issues.

  Whenever I take a look at your web site in Safari, it looks fine however, if opening in I.E., it’s got some overlapping issues.
  I merely wanted to give you a quick heads up! Besides that, wonderful blog!

 63. I feel this is among the most vital information for
  me. And i’m glad studying your article. However wanna statement on some general things, The site style
  is great, the articles is actually nice : D. Just right process, cheers

 64. Hi there! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you
  knew where I could find a captcha plugin for my comment form?
  I’m using the same blog platform as yours and I’m having problems finding one?

  Thanks a lot!

 65. Today, I went to the beach with my kids. I found a sea
  shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the
  shell to her ear and screamed. There was a hermit crab
  inside and it pinched her ear. She never wants to go
  back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!

 66. It is the best time to make some plans for the future and it’s
  time to be happy. I have read this post and if I
  could I wish to suggest you few interesting things or tips.
  Maybe you can write next articles referring to this article.
  I want to read more things about it!

 67. My spouse and I stumbled over here different web address
  and thought I might as well check things out. I like what I see so i am
  just following you. Look forward to finding out
  about your web page for a second time.

 68. At this time it seems like BlogEngine is the
  top blogging platform available right now. (from what I’ve read) Is that
  what you’re using on your blog?

 69. Hi there would you mind letting me know which webhost you’re using?
  I’ve loaded your blog in 3 completely different internet browsers and I must say this blog loads a lot faster
  then most. Can you suggest a good internet hosting provider at a fair price?
  Thank you, I appreciate it!

 70. Wow that was unusual. I just wrote an extremely long comment but after I clicked submit
  my comment didn’t show up. Grrrr… well
  I’m not writing all that over again. Anyway, just wanted to say wonderful blog!

 71. I don’t know if it’s just me or if everybody else experiencing issues with
  your website. It appears like some of the written text on your posts are running off the screen. Can somebody else please provide feedback and let me know if this is happening
  to them as well? This may be a problem with my browser because I’ve had this happen before.
  Appreciate it

 72. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d most certainly donate to this excellent blog!
  I suppose for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to
  my Google account. I look forward to new updates and will talk about this website with my Facebook group.
  Chat soon!

 73. I was curious if you ever considered changing the layout
  of your site? Its very well written; I love what youve
  got to say. But maybe you could a little more in the way
  of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or 2
  pictures. Maybe you could space it out better?

 74. Do you have a spam problem on this site; I also am
  a blogger, and I was curious about your situation; many of us have created some nice methods
  and we are looking to trade methods with other folks,
  please shoot me an email if interested.

 75. Hi there! I know this is kind of off-topic however I needed to ask.
  Does operating a well-established website such as yours require
  a large amount of work? I’m completely new to running a
  blog but I do write in my journal every day. I’d like to
  start a blog so I will be able to share my own experience and thoughts online.

  Please let me know if you have any kind of recommendations or
  tips for new aspiring blog owners. Appreciate it!

 76. I’m extremely impressed with your writing skills and
  also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself?

  Anyway keep up the excellent quality writing, it’s rare to see
  a great blog like this one these days.

 77. Thank you a lot for sharing this with all folks you really understand what
  you are speaking about! Bookmarked. Kindly additionally
  seek advice from my site =). We will have a link
  exchange agreement between us

 78. Very great post. I simply stumbled upon your blog and wanted to mention that I’ve really loved surfing
  around your weblog posts. In any case I will be subscribing in your rss
  feed and I am hoping you write again soon!

 79. Hey there! This post couldn’t be written any better!
  Reading this post reminds me of my previous room mate!
  He always kept talking about this. I will forward this write-up to him.

  Fairly certain he will have a good read. Thanks for sharing!

 80. Simply want to say your article is as astounding. The clarity on your
  post is simply nice and that i can suppose you are an expert
  in this subject. Fine with your permission allow me to grab your RSS feed to
  keep up to date with coming near near post. Thanks one million and please carry on the rewarding
  work.

 81. Hey just wanted to give you a quick heads
  up and let you know a few of the images aren’t loading correctly.
  I’m not sure why but I think its a linking issue.
  I’ve tried it in two different browsers and both show the same results.

 82. Woah! I’m really loving the template/theme of this blog.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s hard to get that “perfect balance” between user friendliness and visual appearance.
  I must say you’ve done a awesome job with this. In addition, the blog
  loads super fast for me on Internet explorer. Exceptional Blog!

 83. May I simply just say what a relief to discover a person that
  actually understands what they are discussing on the net.
  You certainly understand how to bring an issue to light and
  make it important. A lot more people need to look at this and understand
  this side of the story. I was surprised that you aren’t more popular since you
  definitely have the gift.

 84. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was wondering what all is
  needed to get setup? I’m assuming having a blog like
  yours would cost a pretty penny? I’m not very internet smart so I’m not 100% certain. Any tips or advice would
  be greatly appreciated. Kudos

 85. You can certainly see your skills within the article you write.
  The sector hopes for more passionate writers like you who are
  not afraid to say how they believe. Always go after your heart.

 86. Hello just wanted to give you a quick heads up. The text in your article seem to be running off the screen in Internet explorer.
  I’m not sure if this is a formatting issue or something to
  do with browser compatibility but I figured I’d post to let you know.

  The design and style look great though! Hope you get the issue solved soon. Many thanks

 87. Howdy just wanted to give you a quick heads up. The words in your article seem to be running
  off the screen in Chrome. I’m not sure if this is a formatting
  issue or something to do with browser compatibility but
  I figured I’d post to let you know. The layout look great though!
  Hope you get the issue fixed soon. Kudos

 88. Hmm it appears like your site ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I
  wrote and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog writer but I’m still new to the whole thing.

  Do you have any points for rookie blog writers? I’d genuinely appreciate it.

 89. Hi, I do think this is an excellent site. I stumbledupon it 😉 I will come back once again since i have
  bookmarked it. Money and freedom is the greatest way to
  change, may you be rich and continue to help other people.

 90. Greetings! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using
  for this website? I’m getting tired of WordPress because I’ve had
  problems with hackers and I’m looking at options for another platform.
  I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.

 91. Pretty nice post. I simply stumbled upon your blog
  and wanted to say that I’ve truly enjoyed surfing around your blog posts.
  After all I’ll be subscribing to your feed and
  I’m hoping you write once more very soon!

 92. Thanks for the marvelous posting! I actually enjoyed reading it, you are a
  great author.I will always bookmark your blog and will come
  back from now on. I want to encourage you to continue your great writing, have
  a nice weekend!

 93. Heya i am for the first time here. I found this board and I to find
  It truly useful & it helped me out much. I hope to provide one thing
  back and help others such as you aided me.

 94. I must thank you for the efforts you have put in writing this website.

  I really hope to see the same high-grade content by you later on as well.

  In fact, your creative writing abilities has motivated me to get my own blog now 😉

 95. Very great post. I simply stumbled upon your blog and wanted to mention that I’ve really enjoyed
  browsing your weblog posts. After all I will be subscribing to your rss feed and I hope you write once more very soon!

 96. Hi there! I know this is kinda off topic but I was wondering if
  you knew where I could locate a captcha plugin for my comment form?

  I’m using the same blog platform as yours and I’m having difficulty finding one?
  Thanks a lot!