Minął miesiąc (11/2017)

W regionie. 27 września w katedrze św. Mikołaja w Białymstoku, odbyła się chirotonia biskupia namiestnika supraskiego monasteru Andrzeja. Zgodnie z decyzją Świętego Soboru Biskupów z dnia 24 sierpnia 2017 r. powierzono mu funkcję biskupa supraskiego, wikariusza diecezji białostocko-gdańskiej. Uroczystej liturgii przewodniczył metropolita warszawski i całej Polski Sawa w asyście hierarchów […]