Zielony dąb

Jeszcze na początku minionego stulecia wokół Orli rosły szczątki pierwotnej puszczy. Obok Koszel, w pobliżu Orlanki, rozciągał się sosnowy Bór (tak nazywano ten fragment lasu), obok Redut zaś Czarny Las. Tam na rozstaju dróg z Orli do Redut i Dubicz Cerkiewnych, dwa kilometry od miasteczka, znajdowało się miejsce „ciemnych mocy”. […]