Ostatnia Żydówka z Orli

Wrażenia z pobytu w Izraelu Kilka lat temu został wydany album poświęcony dawnym mieszkańcom Orli, prezentujący dokumenty i fotografie wykonane do roku 1945, zatytułowany „Orla. Historia zapisana obrazem”, którego byłem współredaktorem. Nieco później autor albumu i koordynator projektu Marek Chmielewski odnalazł w Izraelu Sarę Awni, z domu Weinstein, 84-letnią, ostatnią […]