Датацыі прызнаны за другім разам

Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі спярша на траціну скараціла фінансаванне нацыянальных і этнічных меншасцей. Пасля трох месяцаў, як было заяўлена, разгледзены былі абскарджэнні адкінутых праектаў. І вось 28 лютага такое рашэнне было прынята і большасць тых жа праектаў сапраўды атрымала датацыі. Астаецца, пытанне, навошта была гэта ўся блытаніна. Тым больш, што паўскладняла гэта дзейнасць арганізацый. Бо на падрыхтоўку мерапрыемстваў засталося менш часу, паколькі звычайна плануюцца яны нашмат раней.

Ніжэй пералічаны датацыі, канчаткова прызнаныя МУСіА на праекты беларускай меншасці, якія за першым разам былі адкінуты або цяпер была пабольшана  датацыя. У дужках падаецца велічыня грошай з мінулага года (у выпадку, калі была складзена заява).

 

Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne

■ białoruskie festyny ludowe w dziesięciu miejscowościach – 60 000 (60 000)

■ Spotkanie zespołów artystycznych w Bondarach „Bandaroŭskaja Haścioŭnia” – 12 000 (12 000)

■ Konkurs „Śpiewające rodziny” – 0,00 (10 000)

■ Dożynki Białoruskie – 0,00 (0,00)

■ V Festiwal „Kultura bez Granic – Siemiatycze ‘2017” – 0,00

■ Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Droga ku wzajemności” – 0,00

■ Międzynarodowy Festiwal Piosenki Polskiej i Białoruskiej „Białystok – Grodno” – 0,00

■ Remont schodów w budynku przy ulicy Warszawskiej 11 w Białymstoku – 0,00

 

Towarzystwo Kultury Białoruskiej  (bliźniacza organizacja BTSK)

■ wydanie płyty CD z piosenkami zespołu mlodzieżowego „Kałaski” – 0,00

Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce:

■ „Muzyka bez zastrzeżeń” – 6 000 (6 000)

 

Szczyty – Związek na rzecz Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej

■ XXIV Festiwal Białoruskiej Poezji Śpiewanej i Piosenki Autorskiej „Bardauskaja vosień 2016” – 50 000 (53 000)

■ Majovyja Sustreczy u Szczytach 2017 – 12 000 (6 700)

■ Zakup wyposażenia Szczyty – Związku na rzecz Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej – 0,00 (0,00)

■ Modernizacja instalacji grzewczej w budynku Centrum Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej Szczyty – 0,00 (0,00)

■ Wsparcie funkcjonowania oraz administrowania stowarzyszeniem Szczyty-Związek na rzecz Edukacji
i Promocji Kultury Białoruskiej w 2017 roku – 22 000 (0,00)

 

Białoruskie Towarzystwo Historyczne

■ Dotacja podmiotowa dla Białoruskiego Towarzystwa Historycznego na obsługę finansowo-księgową i koszt eksploatacji lokalu – 22 000 (24 000)

■ Digitalizacja archiwalnych numerów Tygodnika Białorusinów w Polsce Niwa z lat 1985-1990 – 0,00

 

Rada Programowa Tygodnika „Niwa”

■ XX Polsko-Białoruskie Warsztaty Literackie „Biazmieżża” – 11 000 (11 000)

■ Wydanie książki Mirosławy Łukszy „Śpiew drzew” w języku białoruskim – 9 900

■ Wydanie w języku białoruskim książki Hanny Kondratiuk-Świerubskiej „Па Прыпяці па Нобель” – „Po Prypeci do Nobla” – 12 000

 

Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska – Białoruś

■ Spowodowanie nadawania audycji radiowych w języku białoruskim dla mniejszości białoruskiej zamieszkującej Białystok i Białostocczyznę w 2017 roku (w Radiu Racja) – 160 000 (200 000) 

 

Stowarzyszenie AB-BA

■ Letnie warsztaty etnograficzne „Ja nara­dziŭsia tut” –  15 000 (15 000)

■ Działalność grupy tanecznej „Padlaski wianok” – 11 000

■ 20 lat nauczania języka białoruskiego w szkołach Białegostoku – promocja edukacji białoruskiej – 5 000

 

Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach

■ Wydanie tomu poezji Włodzimierza Sosny, twórcy ludowego ze wsi Paszkowszczyzna – 5 000

■ Prolog – III Dni Piśmiennictwa Słowiańskiego, poświęcone 500-leciu białoruskiej sztuki drukarskiej – 0,00 (0,00)

■ Białoruskie warsztaty etnograficzno-muzyczne na Ziemi Nadbużańskiej – 0,00 (8 800)

 

Fundacja Villa Sokrates

■ „Miniatury” Sokrata Janowicza – audiobook w języku białoruskim – 8 000

■ „Stulecie oszołomów” – tłumaczenie „Chatniaho stahoddzia” Sokrata Janowicza – 0,00

 

Białoruskie Zrzeszenie Studentów

■ Festiwal Muzyki Młodej Białorusi BASowiszcza 2017 – 70 000 (100 000)

 

Fundacja Muzyka Cerkiewna

■ Mniejszość białoruska w kulturze regionu – Jubileuszowe XV Białowieskie Integracje Artystyczne „Peretocze 2017” – 23 000 (23 000)

 

Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego

■ Wydawanie ukazującego różnorakie aspekty społeczno-kulturalnego życia zamieszkujących w Polsce mniejszości narodowych miesięcznika „Sami o Sobie” (dodatek do „Przeglądu Prawosławnego”) – 60 000 (60 000)

■ „Biblia Franciszka Skoryny i inne stare druki” – 0,00

 

Białowieski Ośrodek Kultury

■ Ruczajok – zespół białoruskiej mniejszości narodowej – 2 800 (2 800)

■ Wieczorki białoruskie w Białowieży– 3 000 (3 000)

■ Suniczki – dziecięco-młodzieżowy zespół białoruskiej mniejszości narodowej– 2 200

 

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach

■ XIII Festyn „Kupalinka” – 13 000 (13 000)

■ XXIV Jesienne Spotkania z Folklorem Białoruskim – 11 500 (11 450)

■ „Na meży” – integracja kulturalna gmin mniejszościowych – 0,00

 

Gminne Centrum Kultury w Gródku

■ Cykl zabaw letnich przy muzyce białoruskiej w gminie Gródek– 15 000 (15 000)

■ Międzynarodowy Festiwal „Siabroŭskaja Biasieda 2017” – 40 000 (40 000)

 

Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie

■ Białoruskie Spotkania Folkowe / Biełaruskija Folk Sustreczy 2017 – 30 000 (30 000)

■ Wydanie zbioru „Pieśni białoruskie Ziemi Michałowskiej / Biełaruskija pieśni Michałouskaj ziamli” – 0,00 (0,00)

 

Gminne Centrum Kultury w Dubinach

■ Rozwój i ochrona kultury niematerialnej mniejszości białoruskiej poprzez wsparcie zespołu folklorystycznego „Żawaranki”– 0,00

 

Stowarzyszenie Inicjatywa Wolna Białoruś

■ Założenie i prowadzenie na początkowym etapie białoruskiej biblioteki w Warszawie – 0,00