Po swojomu – Barbara Goralczuk

My Czom tak chutko utikaje To, szto jest – a bacz – ne ma! Ptaszka w nebo ulitaje I tecze w reczci woda. Twoja dłoń w mojuj dołoni, Moje mieście pry tobie. Siadom razom puod jabłonioj Poza nami – durnyj świet. W twoich oczach ciełe nebo, W naszuj chati cieły […]