Białowieża pod rządami Georga Eschericha – Piotr Bajko

Wyprawa po eksponaty. Okupant interesował się nie tylko zasobami drzewnymi Puszczy Białowieskiej. Na apel niemieckiego wojskowego zarządu leśnego na ten teren przybyła w końcu października 1915 roku naukowo-zoologiczna ekspedycja Bawarskiej Akademii Umiejętności w Monachium, pozostając tutaj do stycznia 1916 roku. Wyprawą kierował dr Richard Stechow. Członkowie tej grupy, przeważnie preparatorzy […]