Precz! Precz! I ćwir!

Praszczaj, Naraj. Ni było Naraju 2017. Wielmi chacieła jechać, ali ni wyszło. Pahoda była ni taja, daroha dalekaja, chadżu z kulbakaju, trudno wybracca z lekarstwami i pryborami. Znaczyć, praszczaj Naraj. Hawaru heta z baluczym sercam. Bolsz niczoho ni skażu ab pryczynach razwitańnia z Narajam 2017. A jany byli. Ni chaczu […]