Janusz Korbel, Skąd się wziął grunt sowy?

Pomagając przy realizacji cyklicznego programu telewizyjnego „Czytanie Puszczy” przysłuchiwałem się rozmowie autorki programu z hajnowskim artystą, Wiktorem Kabacem. Powiedział, że urodził się pod samym lasem w niewielkiej osadzie, którą można by nawet nazwać chutorem, zwaną oficjalnie Minkówka, choć w okolicy nazywana jest Biehluki, od nazwiska mieszkającej tam rodziny. Kilka lat […]