Наша хроніка

ЗАПІСЫ ЧАСУ (І-VI.2018) На Падляшшы W styczniu Przegląd Prawosławny ogłosił listę laureatów nagrody im. Księcia Konstantego Ostrogskiego za 2017 r. Otrzymali ją badacz dziejów staroobrzędowców Eugeniusz Iwaniec, tłumacz literatury rosyjskiej Krzysztof Tur, amerykański teolog i bioetyk o. John Breck oraz prawosławna diecezja lubelsko-chełmska. 24 lutego świadkowie i potomkowie ofiar mordu […]