Minął miesiąc.

W regionie. 25 listopada w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Białymstoku odbyły się warsztaty wykonywania Żadanic, czyli białoruskich lalek spełniających życzenia. Są to talizmany, na Białostocczyźnie raczej nieznane, nawiązujące do starej słowiańskiej tradycji. Takie amulety, jak napisali organizatorzy warsztatów, „mają przynosić pomyślność i bogactwo, chronić przed złem, a także pomagać w uzyskiwaniu od losu tego, co upragnione. Mniej lub bardziej świadomie wprowadzamy je do swego otoczenia, wieszając podkowy czy paląc pod koniec zimy Marzannę”.

Na przełomie listopada i grudnia pod hasłem „Głodni Miłosierdzia” rozpoczęła się doroczna akcja Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Po raz 22. Caritas Archidiecezji Białostockiej, Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Eleos i Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego sprzedawały świece bożonarodzeniowe. Dochód z nich zostanie przeznaczony na całoroczne dożywianie w szkołach, prowadzenie świetlic środowiskowych, leczenie i rehabilitację oraz letni wypoczynek. 10 groszy ze sprzedaży każdej świecy przeznaczane jest na pomoc dzieciom z zagranicy – w tym roku wsparciem zostaną objęte dzieci uchodźców z Syrii i Iraku.

W pierwszym tygodniu grudnia w Białymstoku odbył się 10. Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych „Żubroffka”. Ideą festiwalu jest spotkanie kultur Wschodu i Zachodu, a Białystok jest miejscem, które je łączy. W konkursie oceniano ponad sto filmów z całego świata, m.in. z Polski, Białorusi, Rosji, Chile, Francji, Niemiec, Iranu czy Tajwanu. Grand Prix zdobył krótkometrażowy film „Koniec świata” w reżyserii Moniki Pawluczuk. Organizatorem festiwalu jest Białostocki Ośrodek Kultury.

W dniach 4-5 grudnia w Białymstoku i Kruszynianach (w niedawno otwartym Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej Tatarów Polskich) odbyło się sympozjum naukowe pod nazwą „Kitab, chamaił jako nośniki kultury, tradycji i zachowań Tatarów polskich”. Kitaby i chamaiły związane są z islamem. To rodzaj modlitewników, służących do prywatnego kultywowania religii, zbiory zasad religijnych. Ręcznie przepisywane, często były jedynymi książkami w domu, więc zapisywano tam też ważne wydarzenia z życia rodziny, np. daty narodzin i śmierci poszczególnych jej członków czy inne ważne informacje, np. długi. Spotkanie naukowców z Polski, Litwy i Białorusi związane było też z jubileuszem 90-lecia działalności Związku Tatarów RP (w 1925 r. w Wilnie powstał Związek Kulturalno-Oświatowy Tatarów RP, do którego nawiązuje współcześnie istniejąca organizacja). W ostatnim spisie powszechnym pochodzenie tatarskie zadeklarowało ok. 2 tys. obywateli Polski.

6 grudnia w Hajnowskim Domu Kultury odbył się już po raz jedenasty Wieczór Prawosławnej Poezji Religijnej. Przed publicznością wystąpili laureaci Konkursu Recytatorskiego Prawosławnej Poezji Religijnej „Poezja źródeł”, który odbył się 26 listopada. W tym roku do konkursu przystąpiło 142 uczniów. Recytowali oni po dwa wiersze, w tym jeden z nich w języku białoruskim, łemkowskim, polskim, ukraińskim, rosyjskim lub cerkiewnosłowiańskim. Konkurs został zorganizowany przez doradcę metodycznego ds. nauczania religii prawosławnej dr Lillę Busłowską przy współpracy parafii Świętej Trójcy w Hajnówce i Bractwa Młodzieży Prawosławnej przy tej parafii oraz Hajnowskiego Domu Kultury. Finansowo wsparł go Urząd Miasta w Hajnówce.

8 grudnia w białostockim oddziale IPN odbyła się uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Sprawiedliwości, przyznanych przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę dwudziestu jeden działaczom I Solidarności w regionie. Odznaczenia wręczył prezes IPN, Łukasz Kamiński. Wśród odznaczonych znalazł się prof. Oleg Łatyszonek z Uniwersytetu w Białymstoku, prezes Białoruskiego Towarzystwa Historycznego.

8 grudnia premier Beata Szydło powołała na urząd wojewody podlaskiego senatora PiS Bohdana Paszkowskiego. W przeszłości pełnił on już tę funkcję w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Bohdan Paszkowski jest prawnikiem, absolwentem białostockiej filii Uniwersytetu Warszawskiego. Na początku lat 90. ukończył aplikację sędziowską, a następnie radcowską. Od 2007 roku, czyli już trzecią kadencję, sprawuje mandat podlaskiego senatora w barwach PiS.

Maciej Owsiejczuk, student trzeciego roku Politechniki Białostockiej, został nowym przewodniczącym Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Decyzję podjęto podczas Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 12 grudnia na Świętej Górze Grabarce. Uczestniczyło w nim niemal stu delegatów parafialnych bractw głównie z Podlasia, ale także z Warszawy i województwa lubelskiego. Przez ostatnie sześć lat bractwem kierowała Marta Całpińska. Podczas zjazdu młodzież nadała także tytuł honorowego członka Bractwa o. Mikołajowi Ostapczukowi, który przez niemal 20 lat pełnił funkcję opiekuna duchowego tej organizacji. Obecnie zastąpi go o. Paweł Szwed z Białegostoku. Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce istnieje od 35 lat.

16 grudnia w białostockiej kawiarni Fama odbyło się spotkanie pod hasłem „Podlaski dizajn – ścieżki inspiracji dla przemysłów kreatywnych w regionie!”. Dyskutowano na nim przede wszystkim o możliwościach wykorzystania wyjątkowych dóbr kultury Podlasia jako źródła inspiracji dla współczesnego wzornictwa. Powoływano się tu m.in. na doświadczenia z działań Stowarzyszenia Drumla w ramach inicjatywy „Dialogi z Sąsiadami 3 – Śladami znaczeń wzornictwa ludowego na pograniczu polsko-białoruskim”. Jedną z uczestniczek dyskusji była Magdalena Pietruk, założycielka marki Xoroshe. Organizatorami debaty było Stowarzyszenie Drumla oraz Białostocki Ośrodek Kultury.

19 grudnia w Galerii Krynki otwarto wystawę Martyny Ścibior „Zamiary sześcianu pozostają nieznane”. Martyna Ścibior (rocznik 1985) dyplom „Etapy” zrobiła w 2012 r. w Pracowni Przestrzeni Malarskiej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie prof. Leona Tarasewicza (jest on kuratorem jej obecnej ekspozycji) i dr Pawła Susida. Studiowała też w Pracowni Działań Przestrzennych prof. Mirosława Bałki na tejże ASP, na wydziale Sztuki Mediów. Wystawa przygotowana przez Fundację Villa Sokrates będzie czynna do 30 stycznia 2016 r.

19 grudnia w Muzeum Ikon w Supraślu otwarto nową część stałej wystawy pt. „Tradycje ikonograficzne staroobrzędowców”. Zgromadzono na niej 80 zabytkowych ikon staroobrzędowców głównie z XVIII i XIX w.; najstarsze są z XVII w. Prezentowane ikony pochodzą ze zbiorów Muzeum Ikon, ale też z Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie oraz kolekcji prywatnej. Nowa wystawa to podsumowanie dwóch tegorocznych projektów, w ramach których odrestaurowano i zakupiono zabytkowe ikony staroobrzędowców. Projekty zostały dofinansowane przez ministerstwo kultury.

20 grudnia kilkaset osób wzięło udział w ekumenicznej, miejskiej wigilii, zorganizowanej na Rynku Kościuszki w Białymstoku. Dzieliły się one opłatkiem, śpiewały kolędy, a także zostały pobłogosławione przez duchownych katolickiego i prawosławnego. Taką wigilię co roku organizuje – głównie z myślą o samotnych i ubogich – białostockie Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Droga” wspólnie z władzami Białegostoku. Dla przybyłych mieszkańców przygotowano m.in. kilkanaście tysięcy pierogów, kilka ton bigosu oraz tysiąc bochenków chleba.

„Rondo pamięci bieżeństwa 1915 roku” – tabliczka o takiej treści pojawi się na przecięciu trasy generalskiej i ul. 1. Armii Wojska Polskiego w Białymstoku. Białostoccy radni swoją decyzją uczcili tych, którzy przed stu laty opuścili swe miejsca zamieszkania, uciekając przed armią niemiecką. Byli to głównie prawosławni Białorusini z naszego regionu. W poprzednich miesiącach podobne ronda na tej arterii komunikacyjnej za patronów otrzymały Krzysztofa Putrę, Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Antoniego Wiszowatego, prawosławnego biskupa Mirona Chodakowskiego (zginął w katastrofie smoleńskiej); pojawiły się tu też rondo Żołnierzy Wyklętych oraz rondo Męczeństwa Kresowian.

Przez cały grudzień zwolennicy utworzenia nowej gminy Grabówka protestowali na drodze prowadzącej do przejścia granicznego w Bobrownikach, blokując strategiczne rondo. Protestujący na kilka godzin utrudniali ruch w godzinach szczytu, przechadzając się z transparentami po przejściu dla pieszych. Ponadto przedstawiciele miejscowości, które miały wejść w skład podbiałostockiej gminy Grabówka, złożyli 4 grudnia w MSWiA sprzeciw wobec planów rządu. W pracach legislacyjnych jest bowiem projekt rozporządzenia uchylającego decyzję o powstaniu tej gminy (na stronach rządowych ukazał się projekt rozporządzenia Rady Ministrów, mocą którego miałoby być uchylone rozporządzenie RM z lipca, o utworzeniu od 1 stycznia 2016 r. dwóch nowych gmin: Szczawa – Małopolskie i Grabówka – Podlaskie).

430 litrów nielegalnego alkoholu oraz blisko 6 tysięcy litrów zacieru, a także aparatura do produkcji bimbru wpadło w ręce celników w lesie w okolicach Królowego Mostu w gminie Gródek. Celnicy i policjanci ujęli na gorącym uczynku osobę nadzorującą pędzenie bimbru. Grozi mu wysoka grzywna lub kara pozbawienia wolności. Niedostępne tereny Puszczy Knyszyńskiej w gminie Gródek uważane są za jedno z największych zagłębi bimbrownictwa nie tylko na Podlasiu, ale i w kraju.

Największy w historii podlaskiej Służby Celnej przemyt bursztynu udaremnili celnicy z przejścia granicznego w Bobrownikach. 15 kilogramów nieoszlifowanych kamieni, o rynkowej wartości ok. 15 tys. zł, próbował nielegalnie przewieźć do Polski 34-letni obywatel Białorusi. Za przemyt mężczyzna odpowie przed sądem. Grozi mu wysoka grzywna.

W kraju. W dniach 4-6 grudnia przebywał z wizytą w Polsce arcybiskup Konstantynopola Bartłomiej, patriarcha ekumeniczny. Do Warszawy przybył na zaproszenie metropolity warszawskiego i całej Polski Sawy. 5 grudnia wziął udział w poświęceniu kamienia węgielnego cerkwi św. Sofii – Mądrości Bożej w Warszawie. Starania o pozwolenie na jej budowę trwały od 2004 r. i zostały zwieńczone pozytywną decyzją prezydenta Warszawy z 21 kwietnia 2015 r. Projekt świątyni został opracowany przez warszawskiego architekta Andrzeja Markowskiego i wzorowany jest na konstantynopolitańskiej świątyni Hagia Sophia.

13 grudnia w Centrum Kultury Prawosławnej w Warszawie odbyła się impreza pod nazwą „Spotkanie z kulturą białoruską”. Honorowy patronat objął nad nią prawosławny metropolita warszawski i całej Polski Sawa oraz ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Republiki Białoruś w RP Aleksander Averyanov. Po odprawionej liturgii i warsztatach rękodzieła, otwarto wystawę białoruskich artystów zatytułowaną „Anielskie spotkania”. Dopełnieniem spotkania z kulturą białoruską był bożonarodzeniowy kiermasz tradycyjnego rękodzieła oraz  koncert białoruskich kolęd w wykonaniu Chóru Kaplicy Akademickiej. Imprezę zorganizowały wspólnie Białoruskie Centrum Kulturalne i Centrum Kultury Prawosławnej w Warszawie.

W Republice Białoruś.3 grudnia w niezależnej Galerii „U” w Mińsku zaprezentowano Wirtualne Muzeum Sowieckich Represji w Białorusi. Na nowym portalu zamieszczono rozmowy z ofiarami represji, dokumenty oraz zdjęcia związane ze zbrodniami czasów stalinowskich. Muzeum powstało staraniem kilkunastu wolontariuszy, m.in. historyków, archiwistów i filologów. Inspiratorem był znany protestancki pastor Ernest Sabiła, który za czasów sowieckich ponad 13 lat spędził w łagrach za poglądy religijne. Wstąpił on z ideą odwiedzania represjonowanych i tak powstały pierwsze wywiady. W sumie nagrano ich dotąd około 80.

10 grudnia Ministerstwo Handlu Białorusi poinformowało o wprowadzeniu moratorium na wzrost cen towarów konsumpcyjnych w okresie przedświątecznym oraz w same święta noworoczne. Ministerstwo zwróciło się w tym celu do branżowych ministerstw oraz państwowych koncernów. Wobec tych, którzy do moratorium się nie dostosują, zapowiedziano „odpowiednie środki”. Prezydent Aleksander Łukaszenka uznał w listopadzie za priorytet walkę z inflacją. Według opublikowanych danych państwowego urzędu statystycznego Biełstat, w listopadzie ceny w Białorusi wzrosły o 0,5 proc., co oznacza, że inflacja od początku roku wyniosła 10,4 proc. Najbardziej w ubiegłym miesiącu podrożały jajka (o 5,8 proc.), papierosy (4,2 proc.) oraz warzywa (3,2 proc).

11 grudnia białoruskie media poinformowały o zatrzymaniu w Brześciu mężczyzny podejrzewanego o związki z tzw. Państwem Islamskim. 28-latek urodzony w Czeczenii był poszukiwany międzynarodowym listem gończym jako uczestnik nielegalnej formacji zbrojnej. Brał prawdopodobnie udziałw szkoleniach organizowanych dla bojowników PI. Kilka dni później minister spraw wewnętrznych Ihar Szuniewicz oświadczył, że w sumie około dziesięciu Białorusinów wyjechało walczyć po stronie Państwa Islamskiego.

W dniach 16-18 grudnia trwał Tydzień Polskiego Teatru w Mińsku. Celem imprezy, przygotowanej przez ambasadę polską, było zaprezentowanie nowych form i trendów w teatrze polskim, w tym m.in. teatru eksperymentalnego i teatru ulicznego. Odbyły się również warsztaty prowadzone przez aktorów Teatru Biuro Podróży z Poznania, wykład Klaudiusza Święcickiego na temat twórczości Tadeusza Kantora oraz spotkania z artystami Teatru Ósmego Dnia z Poznania i Akademii Ruchu z Warszawy.

W ciągu 11 miesięcy tego roku produkt krajowy brutto Białorusi skurczył się o prawie 4 proc. Recesję potwierdził Państwowy Komitet Statystyczny, według którego PKB w tym okresie wyniósł równowartość 43,1 mld dolarów. To 96,1 proc. wartości odnotowanej w tym samym okresie ubiegłego roku. Zdecydowanie spadł popyt na białoruskie produkty, np. tak sztandarowych producentów jak Horyzont, Mińska Fabryka Traktorów (MTZ), czy Zakłady Samochodów Ciężarowych MAZ. Spada zatrudnienie w fabrykach oraz pogarsza się ich sytuacja finansowa. Zaczynają się pojawiać przykłady niewypłacania pensji pracownikom, bądź zastępowania ich konkretnymi produktami, np. w Witebsku jeden z pracodawców zamiast pieniędzy zaproponował talony na buty.

„Mieszkający” w rezydencji w białoruskiej części Puszczy Białowieskiej Dziadek Mróz został w okresie przedświątecznym zsypany listami od dzieci nie tylko z Białorusi, ale też z  Rosji, Ukrainy, Niemiec, Kazachstanu, Chin i innych państw. Odbierał ich po kilkaset dziennie, a co ważne, na wszystkie odpowiadał jeśli tylko był na nich adres zwrotny. Dziadek Mróz jest świeckim odpowiednikiem Świętego Mikołaja, spopularyzowanym na terenie byłego ZSRR w czasach sowieckich. Prezenty wręcza w Sylwestra. Za jego oficjalną rezydencję uważa się miasto Wielki Ustiug w północnej Rosji, ale ma też swoją siedzibę w Białorusi, w Puszczy Białowieskiej.

Na świecie. Przedstawiciele Unii Europejskiej, w tym szef Rady Europejskiej Donald Tusk, szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker oraz szefowa dyplomacji UE Federica Mogherini odpowiedzieli na list białoruskiej opozycji, która apelowała o powiązanie pełnego zniesienia sankcji wobec Mińska m.in. z wprowadzeniem zmian do ordynacji wyborczej Białorusi. Przedstawiciele UE odnieśli się ogólnikowo do postulatów białoruskiej opozycji, pisząc m.in. w swoim liście, że „istnienie silnej opozycji to życiowa konieczność dla rozwoju demokratycznych i pluralistycznych społeczeństw”. Zapewnili też, że UE jest zaangażowana w wielostronne zabiegi mające na celu poprawę unijno-białoruskich stosunków i ma nadzieję na zwiększenie kontaktów oraz sfer współpracy z Mińskiem. Przypomnijmy, że 29 października UE zawiesiła na cztery miesiące sankcje wobec białoruskich urzędników

Od 7 grudnia Rosja zaostrzyła kontrolę owoców i warzyw wwożonych z Białorusi. Dla reeksportowanych produktów wymagane jest potwierdzenie autentyczności certyfikatów fitosanitarnych, na podstawie których Białoruś wydaje zaświadczenia reeksportowe. Rosyjskie władze oświadczyły, że krok ten podjęto, by zapobiec wwożeniu z Białorusi na terytorium Rosji produktów niewiadomego pochodzenia w oparciu o sfałszowane certyfikaty, w tym tych, które objęte są rosyjskim embargiem na produkty żywnościowe z krajów UE. Od sierpnia 2014 roku, kiedy Rosja wprowadziła embargo na produkty żywnościowe z UE, m.in. na owoce i warzywa, Białoruś podwoiła eksport owoców do Rosji.

10 grudnia – w rocznicę śmierci fundatora nagrody swego imienia Alfreda Nobla – w Sztokholmie odbyła się ceremonia wręczenia nagród w pięciu kategoriach, w tym w dziedzinie literatury. Uczestniczyła w niej tegoroczna białoruska laureatka Swietłana Aleksijewicz. Podczas uroczystości laureaci nie zabierają głosu – profesorowie szwedzkich placówek naukowych wygłaszają jedynie laudacje. Noblistka swoją mowę wygłosiła (zgodnie z tradycją) w Szwedzkiej Akademii 7 grudnia. Był to rodzaj autobiografii pod tytułem „Przegrana bitwa”. Nagroda Nobla jest najbardziej prestiżowym wyróżnieniem na świecie. Laureaci otrzymują pamiątkowy medal, ręcznie kaligrafowany dyplom oraz czek opiewający na 8 mln koron szwedzkich (ok. 3,7 mln zł). Białoruskie władze zupełnie zignorowały ten doniosły akt – jak powiedziała Swietłana Aleksijewicz, nie otrzymała oficjalnych gratulacji od władz białoruskich, nie skontaktował się z nią żaden przedstawiciel białoruskiej ambasady w Sztokholmie. Żadna z białoruskich stacji telewizyjnych nie transmitowała na żywo sztokholmskiej ceremonii.

Biazmiezza
Віктар Стахвюк (Трасцянка) і Ала Петрушкевіч (Мінск) над навейшай кніжкай Янкі Трацяка (Радыё Рацыя)
gagan
6 снежня ў Беларускім музеі ў Гайнаўцы адбыўся вернісаж жывапісу Пятра Гагана з Гайнаўкі (на здымку справа побач дырэктара музея Тамаша Ціханюка). Мастак малюе з 1972 г. На карцінах найбольш адлюстроўвае месцы, падзеі і дух Падляшша, у тым ліку Белавежскую пушчу. Выставу можна глядзець да канца студзеня. (Фота Міхася Сцепанюка (Polskie Radio Białystok))

18 grudnia rosyjskie MSZ poinformowano o cofnięciu akredytacji dziennikarskiej wieloletniemu korespondentowi „Gazety Wyborczej” w Moskwie Wacławowi Radziwinowiczowi. Jest to odwet za odesłanie do Rosji Leonida Swiridowa, dziennikarza Międzynarodowej Agencji Informacyjnej, którego polskie służby podejrzewały o szpiegostwo. Polski dziennikarz nie otrzymał żadnych oficjalnych dokumentów w tej sprawie, a jedynie ustny nakaz od rosyjskiego urzędnika – w ciągu 30 dni musi opuścić terytorium Rosji.

Statystyka nauczania języków mniejszości
Kuratorium oświaty w Białymstoku opublikowało dane dotyczące nauczania języków mniejszości narodowych w województwie podlaskim (stan na koniec września 2015). W tym roku szkolnym języków białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego uczy się w sumie 3868 uczniów w 64 szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach. W roku szkolnym 2014/2015 było to, odpowiednio, 3931 uczniów w 69 placówkach oświatowych. Najwięcej dzieci uczy się języka białoruskiego (2912 – 69 uczniów mniej niż rok temu), następny jest litewski (571 osób – spadek o 14 uczniów), potem ukraiński (385 uczniów – wzrost o 20). Zdaniem kuratorium, spadek ogólnej liczby uczniów uczęszczających na naukę języków mniejszości narodowych w regionie to przede wszystkim efekt niżu demograficznego. Z kolei większa liczba uczniów uczęszczających na język ukraiński może wynikać z sytuacji na Ukrainie i przyjazdu uchodźców z tego kraju do Polski.


Doradcy ds. mniejszości
przy prezydencie Białegostoku nie będzie
Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski od 1 stycznia 2016 r. zrezygnował z usług doradców. Do tej pory miał ich trzech. Jednym z nich był Marek Masalski, dyrektor Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Eleos, który doradzał w sprawach społecznych i mniejszości narodowych.
Rozstanie z doradcami Truskolaski zapowiedział jeszcze wiosną, uzasadniając to względami oszczędnościowymi. Ich zatrudnienie wynikało z porozumienia z białostocką Platformą Obywatelską, która z kolei ma podpisaną umowę o współpracy z Forum Mniejszości Podlasia. Truskolaski w wyborach startował z własnego komitetu, zaś popierająca go PO uzyskała stosunkowo słaby wynik. W ubiegłej kadencji jednym z wiceprezydentów był rekomendowany przez Forum Mniejszosci Podlasia przedstawiciel społeczności prawosławnej (Aleksander Sosna). Forum w ostatnich wyborach do rady miasta wprowadziło tylko jednego radnego (Sławomira Nazaruka). Tak słaby wynik przełożył się też na dobór przez Truskolaskiego swych współpracowników. Ze środowiska prawosławnego powołał on już nie zastępcę, a tylko doradcę i też do czasu, wykorzystując program oszczędnościowy dla magistratu.
Z kolei nowemu wojewodzie podlaskiemu, Bohadanowi Paszkowskiemu, m.in. w sprawach mniejszości będzie doradzał Roman Czepe, były burmistrz Łap i były poseł PiS, obecnie radny powiatu białostockiego.

28-ае „Бязмежжа”
18-20 снежня прайшоў на Беласточчыне XXVIII літаратурны семінар „Бязмежжа”. Як штогод у Новым Ляўкове сустрэліся беларускія літаратары і паэты ды журналісты з Беласточчыны і Беларусі, каб абмеркаваць, што важнага апошнім часам адбылося ў беларускай літаратуры. Удзельнікі семінара гаварылі пра Нобелеўскую прэмію Святланы Алексіевіч, таксама пра польска-беларускія культурныя кантакты, знаёміліся з навейшымі беларускімі выданнямі (м.інш. крынскага фонду Віля Сакратас) ды дакументальным кіно Міколы Ваўранюка. Свае новыя творы прэзентавалі м.інш. Янка Трацяк (заходнебеларускую раман-хроніку „Саветы”, пра падзеі 1939 года) і Уладзімір Арлоў („Імёны Свабоды”).
У час заключнай вячэры, якая адбывалася ў пятую гадавіну Плошчы, удзельнікі ўзянялі – стоячы – тост за беларускіх герояў.

„Бязмежжа” завяршылася ў Беластоку, падвядзеннем вынікаў
XVIII агульнапольскага літаратурнага конкурсу „Дэбют”, сарганізаванага – падобна як семінар – Праграмнай радай Тыднёвіка „Ніва” і Беларускім саюзам у Польшчы.
Паводле Радыё Рацыя

Nobel to za mało?..
Do ministerstwa kultury w Mińsku wpłynął list, podpisany przez 334 osoby, z wnioskiem, by nadać laureatce literackiego Nobla Swiatłanie Aleksijewicz najwyższą nagrodę państwową – tytuł „Bohatera Białorusi”. Białoruscy urzędnicy odpowiedzieli odmownie. W uzasadnieniu czytamy m.in., że tytuł „Bohatera Białorusi” jest najwyższym wyróżnieniem Republiki Białorusi i jest przyznawane za wyjątkowe zasługi wobec państwa i społeczeństwa, związane z czynami dokonanymi w imię wolności, niepodległości i dobrobytu Republiki Białoruś. W związku z tym Swietłana Aleksijewicz obecnie nie może otrzymać tytułu „Bohatera Białorusi”. Dotychczas tytuł „Bohatera Białorusi” przyznano jedenastu osobom. Są to głównie urzędnicy, dyrektorzy fabryk i kołchozów, którzy zostali uhonorowani za „wkład” w rozwój przemysłu czy rolnictwa . Na liście znajduje się też białoruska biathlonistka, trzykrotna medalistka olimpijska Daria Domraczewa i – zmarły w 2013 r. – zwierzchnik białoruskiej Cerkwi prawosławnej metropolita Filaret.

Каментарыі