Krokodyl z Białowieży – Janusz Korbel

Markus Krzoska – doktor habilitowany z uniwersytetu w Giessen, zajmującego się wschodem Europy – jest niemieckim historykiem, mieszkającym w Berlinie, piszącym pracę na temat historii regionu Puszczy Białowieskiej. Interesuje go zarówno strona polska, jak i białoruska. Przewodnim wątkiem jego pracy naukowej jest żubr. Nie tyle jego biologia, co symbolika i […]