Helena Głogowska. Adam Miedzybłocki – artysta niepośledniej rangi

clipboard012
Adam Miedzybłocki (1890-1956). Zdjęcie z 1928 r., wykonane przez zakład fotograficzny „Antoni Skurjat. Artysta Fotograf”, mieszczący się w Wilnie przy ul. Królewskiej 3

 

 1. Portrecista Franciszka Olechnowicza

Znany portret Franciszka Olechnowicza, zamieszczony prawdopodobnie po raz pierwszy w jego pracy „Беларускі тэатр» (Вільня 1924), nie zachował się w oryginale. Jego była żona Stanisława z Okołow-Zubkowskich wrzuciła go do pieca, gdy we wrześniu 1939 r. do Wilna weszli sowieci. Przez lata wisiał na honorowym miejscu na ścianie. Jak wspominał Jerzy Olechnowicz (syn Franciszka) matka bała się o siebie i o swoich synów. Więc w pierwszej kolejności likwidowała pamiątki po Franciszku, który po powrocie z Sołowek w 1933 r. zamieszkał osobno i opublikował wspomnienia z pobytu w łagrze. Jego książki „W szponach GPU” i „Prawda o sowietach” także wrzucano do pieca w obawie przed represjami ze strony sowietów. Franciszek Olechnowicz w tym czasie ukrywał się w różnych miejscach w Wilnie i pod Wilnem.

Na szczęście portret wielokrotnie reprodukowano po 1990 r., gdy przypomniano postać dramaturga. Stał się on jego swoistą wizytówką. Czasem przy okazji publikacji wymieniano nazwisko autora portretu, Adama Miedzybłockiego, oraz określano czas jego powstania na połowę lat 20. Szkoda, że reprodukując po latach portret w wydawnictwach białoruskich zrezygnowano z autografu artysty i podanego pod nim roku 1923 (1922?). W zbiorze utworów Franciszka Olechnowicza (Minsk 2005) również znalazła się reprodukcja tego portretu. Portret wykorzystał też Ihar Maraczkin w kalendarzyku kieszonkowym na 2003 r., upamiętniając tym samym 120. rocznicę urodzin dramaturga. Na nim zamiast autografu artysty, zamieścił autograf Franciszka Olechnowicza, zaznaczając przy tym, że rysował go Adam Miedzybłocki. Od lat więc co najmniej 25. intrygował mnie autor portretu Franciszka Olechnowicza, niejako równolegle z zainteresowaniami dramaturgiem. W tym czasie udało się odnaleźć nieznane polskojęzyczne utwory Franciszka Olechnowicza oraz jego rodzinę – synów oraz jego wnuków i prawnuków. Uzbierało się materiałów na porządną książkę o Franciszku Olechnowiczu, która mam nadzieję niedługo powstanie. Tym niemniej nie udało mi się dotychczas dowiedzieć, z kim się związał Franciszek Olechnowicz po powrocie z Sołowek, chociaż syn Jerzy pamiętał jego żonę.

foto
Reprodukcja namalowanego przez Adama Miedzybłockiego portretu Franciszka Olechnowicza z jego książki

 

Niby łatwiej poszło ze znalezieniem śladów Adama Miedzybłockiego. Jego prace pokazano na wystawie „Wileńskie środowisko artystyczne 1919-1945” w Galerii Sztuki Współczesnej Biura Wystaw Artystycznych w Olsztynie w 1989 r. (czerwiec – sierpień). Wydano z tej okazji solidny katalog z biogramami artystów, wykazem wystawionych dzieł sztuki i reprodukcjami prac.

 

 1. Międzybłocki czy Miedzybłocki?

W katalogu tym nazwisko artysty pisze się przez „ę”. Z biogramu można się dowiedzieć, że urodził się w powiecie wileńskim w 1890 r., a zmarł w Gdańsku – w 1956 r. W 1913 r. ukończył ASP w Krakowie, był członkiem Wileńskiego Towarzystwa Artystów Plastyków (WTAP), „z którym stale wystawiał w Wilnie, Warszawie, Krakowie”. Był też członkiem rzeczywistym Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Po wojnie mieszkał w Gdańsku i brał udział w wystawach okręgowych Związku Polskich Artystów Plastyków. Na wystawie olsztyńskiej pokazano pięć jego prac – akwarel, znajdujących się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie oraz w Muzeum Okręgowym w Toruniu. W porównaniu  z innymi wystawianymi wówczas artystami, to dość znaczny dorobek, chociaż prace te nie przekraczały wymiarów 22,3×23,3 cm. Wśród reprodukcji zamieszczono „Pejzaż z ruinami zamku”. Dwukrotnie wymieniono nazwisko artysty we wstępie do katalogu – jako przedstawiciela nurtu akademickiego we WTAP (s. 27) oraz jako uczestnika „salonu wiosennego” w 1932 r. (s. 34).

W 1993 r. ukazał się tom V „Słownika artystów polskich i obcych w Polsce działających przed 1966 r. Malarze, rzeźbiarze, graficy” (Warszawa 1993). Zamieszczono w nim obszerny biogram Adama Międzybłockiego autorstwa Hanny Bartnickiej-Górskiej. W przeciwieństwie do poprzedniego biogramu pojawiła się w nim dokładna data i miejsce urodzenia artysty oraz śmierci: 4 kwietnia 1883 (1890?) Gryszkańce kolo Wilna – 3 sierpnia 1956 r. Gdańsk. Można się z niego dowiedzieć, że był synem Jana i Walerii z Bartoszewiczów oraz że „Uczęszczał do szkoły rysunkowej w Wilnie. W latach 1908-1913 studiował w krakowskiej ASP u Teodora Axentowicza i Leona Wyczółkowskiego, kilkakrotnie wyróżniany nagrodami. Prawdopodobnie na przełomie 1913/14 wyjechał na Kaukaz, gdzie pozostał do końca I wojny światowej. W 1919 r. wrócił do Warszawy, w 1920 r. wstąpił ochotniczo do wojska polskiego. Od ok. 1922 r. mieszkał stale w Wilnie. Pod koniec 1945 r. przyjechał do Polski jako repatriant i osiedlił się w Gdańsku”. Tyle o jego życiorysie.

Proporcjonalnie tyleż samo miejsca zajmują informacje o jego życiu artystycznym oraz bibliografia. Można z nich dowiedzieć się, że od 1913 r. wystawiał swe prace niemal każdego roku. Podczas pobytu na Kaukazie brał udział w wystawach w Tyflisie. Z tego okresu znane są jego  prace olejne: „Cmentarz muzułmański w Tyflisie” i „Port w Konstantynopolu”. Malował wówczas także portrety i typy charakterystyczne, które sprzedawał „miejscowym milionerom”.

Po powrocie do Wilna w okresie międzywojennym wystawiał podczas wystaw zbiorowych WTAP i TZSP także w innych miastach Polski – w Warszawie, Lublinie, Poznaniu, we Lwowie, w Druskiennikach, w Krakowie. Był przede wszystkim pejzażystą-akwarelistą. Malował głównie widoki Wilna, Warszawy, Krakowa. Malował też portrety, w których widoczny był wpływ jego nauczyciela, Teodora Axentowicza.

kalendarz
Portret Franciszka Olechnowicza autorstwa Adama Miedzybłockiego na okładce kalendarzyka z 2003 r.

Po osiedleniu się w Gdańsku brał udział w wystawach ZPAP, malował widoki Gdańska i Pomorza oraz pozostawionego na zawsze Wilna. W przekazach zapamiętany został jako niezwykle pracowity artysta, który chodził od domu do domu i napraszał się, by ludzie kupowali jego prace. Sprzedawał je niemal za bezcen.

Mimo że w dokumentach jego nazwisko pisano przez „e”, publicyści i historycy sztuki ciągle pisali je przez „ę”. Prace sygnował nazwiskiem „Miedzybłocki”, a i tak w polskiej historii sztuki pozostał „Międzybłockim”. Za życia ponoć ciągle się zżymał na poprawianie jego nazwiska.

 

 1. Poszukiwania śladów

W 1996 r. ukazał się katalog wystawy „Kształcenie artystyczne w Wilnie i jego tradycje”, przygotowanej przez Muzeum Okręgowe w Toruniu przy ścisłej współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu i Akademią Sztuk Pięknych w Wilnie. Znalazł się w nim obszerny biogram Adama Międzybłockiego, opracowany na podstawie „Słownika artystów polskich…” (s. 93).

Sięgam do informatora „Czy wiesz kto to jest?”, wydanego w Warszawie w 1938 r. pod redakcją Stanisława Łozy. Tam na 486 stronie znajduje się krótki biogram Adama Międzybłockiego, w którym to podano jego rok urodzenia jako 1890 w Gryszkańcach (w powiecie wileńsko-trockim). Tam też wspomniano o studiach na Kaukazie i w Konstantynopolu oraz o zakupach jego prac przez Zachętę i o reprodukcjach na pocztówkach, wydanych przez „Ruch” i Komitet Zdrojowy w Druskiennikach.

Sprawdzam nieliczne publikacje o nim, znajduję nowe, nieujęte w bibliografii słownikowej. Nie znajduję artykułu o nim w „Słowie” wileńskim za 1928 r. (z dn. 25 marca), choć powinien tam być. Wertując ten dziennik, wydawany w latach 1922-1939 przez Stanisława Mackiewicza-Cata, trafiam na inny artykuł o artyście (nr 108, z dn. 7 grudnia 1922 r., s. 3). Autorem jest „Beta” – wiadomo, że to pseudonim, ale czyj? Ponieważ w gazecie niektóre artykuły są podpisywane „Alf”, można domniemywać, że był to Franciszek Alechnowicz. Mógł też napisać do „Słowa” artykuł o Adamie Międzybłockim jako „Beta” – kolejna litera alfabetu greckiego po „Alfie”. Jest to tylko moje przypuszczenie, ale jeżeli skojarzy się je z portretem Franciszka Olechnowicza, wykonanym w 1922 r., to może się to okazać długiem wdzięczności artysty wobec dramaturga, albo dramaturga wobec artysty. „Beta” pisał: „Jak ptactwo powracające na wiosnę z wyraju, tak też jeden po drugim wracają do domu ci, których rozszalała nad krajem rodzinnym zawierucha wojenna rzuciła daleko het precz, poza granice ojczyzny. Śród tych, wracających pod strzechy rodzime, spotkaliśmy i Adama Międzybłockiego. Spędziwszy lata wojny, poczynając od roku 1915, na Kaukazie, gdy zorza wolności nad ziemią rodzoną zajaśniała, pędzi co tchu do swoich, by tu wespół z innymi dzielić trudy budowy nowego życia, razem z innymi cieszyć się owocami pracy. Via Batumi – Konstantynopol – Rumunję przybywa w r. 1919 do Warszawy, a na wiosnę r. b. osiada w Wilnie. Urodzony w r. 1885 we wsi Hryszkańce (p. Trockiego), pierwszą znajomość z ołówkiem i węglem zawiera w Wilnie w szkole rysunkowej Trutniewa. Lecz gipsy i martwa natura nie zdolne są zadowolić utalentowanego chłopca, który całą duszą rwie się tam, gdzie sędziwy Jacek Malczewski czaruje swą symboliką, gdzie Juljan Fałat pastelami swemi wysnuwa nieskończone piękno z codziennego krajobrazu, tam, gdzie silniej bije tętno życia artystycznego, do prastarego grodu pod Wawelskiego, do Krakowa. Marzeniom udało się ziścić. W Krakowie, uczęszczając do Akademii Sztuk Pięknych od r. 1908, rychło zwraca na siebie uwagę jako jeden ze zdolniejszych uczni, i tutaj, pod kierunkiem prof. Axentowicza, Weissa i in. krystalizuje się jego talent. Międzybłocki nie jest w sztuce nowatorem, lecz pomimo to odczuwa się w tym artyście silną indywidualność. Dba on o rytm w kolorycie, nie rzuca hojnie plam barwnych, nie ugania się za tanimi efektami, lecz mocno trzyma siebie na wodzy umiaru artystycznego, w pracach, gdzie, zdawałoby się, barwne tematy wschodnie mogą łatwo wywołać burzę kolorów, cechuje go spokój i panowanie nad paletą. W skromnej pracowni Międzybłockiego (na Antokolu) mieliśmy przyjemność oglądać jego szkice z tułaczki i roboty wileńskie. Niestety, z prac kaukaskich udało mu się dowieźć do Wilna zbyt mało, gdyż biorąc częsty udział w wystawach, urządzanych przez Kaukaskie T-wo Sztuk Pięknych, znalazł licznych nabywców. Bardzo ciekawe są akwarele warszawskie: szkice z Łazienek, Krakowskie Przedmieście z pomnikiem Mickiewicza i in. Lecz nadewszystkiem górują szkice wileńskie: rozzieleniałe brzegi szumiącej Wilenki, pejzaże miejskie z wieżycami naszych kościołów, wąskie zaułki wileńskiego ghetto. Wszędzie się odczuwa umiłowanie rodzinnego miasta, gdzie kiedyś pierwsze natchnienie kierowało jeszcze niewprawaną rękę młodocianego Trutniowskiego elewa. Dziś już w pełni swych sił artystycznych zawitał Międzybłocki do Wilna, by tym razem osiąść tutaj na stałe. I tutaj, gdzie śpi w letargu życie artystyczne, gdzie rozpolitykowana kołtunerja ślepą jest na sprawy sztuki, gdzie wzbogacone piskarstwo bardziej interesuje się kursem dolara niż przejawami ducha, piewca piękna rodzinnego miasta i herold jego minionej sławy, w ciszy swej pracowni, wytrwale tworzy nowe wartości artystyczne”.

skanuj0010
Przedwojenna pocztówka, wydana nakładem Komisji Zdrojowej w Druskiennikach


Franciszka Olechnowicza z Adamem Międzybłockim wiąże Kraków. Tam w 1903 r. młody Olechnowicz pojechał po wiedzę i umiejętności aktorskie. Niestety, w tym roku szkoła dramatyczna w Krakowie nie pracowała, więc wstąpił jako wolny słuchacz na Uniwersytet Jagielloński. Po roku wyjechał do Warszawy i tam wstąpił do szkoły dramatycznej, którą ukończył w 1907 r. Warto przypomnieć, że Kraków leżał w zaborze austriackim, a Warszawa w rosyjskim, czyli w dwóch różnych państwach. Swoje przygody związane z przekraczaniem granicy państwowej Franciszek Olechnowicz opisał po latach. W 1909 r. osiadł w Wilnie, by po roku uciec od wyroku sądu znowu na teren Galicji i pozostać tam do 1913 r. jako aktor teatrów wędrownych. Czy wtedy spotkali się w Krakowie, czy dopiero po I wojnie światowej? Przecież mogli się znać z Wilna. Byli prawie rówieśnikami, a nawet rówieśnikami, bo Franciszek Olechnowicz urodził się w 1883 r., który jest czasem podawany jako rok urodzenia również Adama Miedzybłockiego. Z artykułu „Beta” wynika, że Adam Miedzybłocki miał pracownię w Wilnie na Antokolu. Na Antokolu na początku lat 20. mieszkał także Franciszek Olechnowicz. Mogli być zatem sąsiadami. Czy pod pseudonimem „Beta” ukrył się Franciszek Olechnowicz, pewnie pozostanie to nierozwiązaną zagadką. Ale pozostaje faktem, że był to pierwszy artykuł biograficzny o Adamie Miedzybłockim. Być może pod wpływem tego artykułu sportretował on znanego już wówczas białoruskiego dramaturga i aktora, piszącego też dla polskich gazet wileńskich „Słowo” i „Kurjer Wileński”.

Adam Miedzybłocki urodził w 1885 r., jak sam podawał wstępując do Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W zachowanej w uczelnianym archiwum jego karcie osobowej, własnoręcznie wypełnionej 9 października 1908 r., można wyczytać wiele informacji. Po pierwsze nazwisko pisał przez „e”, a nie przez „ę”. Jako miejsce swego urodzenia podał Gryszkańce w powiecie trockim, w guberni wileńskiej. Wyznanie – katolickie. Adres rodziców w Wilnie: Żandarmski Zaułek 5 m. 43. Napisał, że ukończył wileńską szkołę rysunkową. Przedstawił „akta akademickie kredkowe i pejzaży olejne”. Wyraził wolę studiowania u profesora Axentowicza. Jako miejsce zamieszkania w Krakowie podał ulicę Lubicz 19.

Gryszkańce to wieś z dwoma stawami 56 wiorst od Trok. W drugiej połowie XIX w. liczyła 16 domów i 124 mieszkańców wyznania katolickiego. Adam Miedzybłocki prawdopodobnie w wieku szkolnym mieszkał już w Wilnie, gdy był uczniem Szkoły Rysunkowej Iwana Trutniewa. Szkoła istniała od 1866 r. Jej nauczyciele wywodzili się z petersburskiej Akademii Sztuk Pięknych. Uczniowie doskonale poznawali w niej warsztat pracy artysty plastyka i potem z powodzeniem kontynuowali studia w różnych ośrodkach życia artystycznego na Zachodzie. Adam Miedzybłocki wybrał Kraków. Rektorem Akademii Sztuk Pięknych tam był wówczas Julian Fałat. Był to burzliwy okres w dziejach uczelni. Po rewolucji 1905 r. nastąpił znaczny napływ młodzieży z Kongresówki i z Kraju Północno-Zachodniego Imperium Rosyjskiego, czasem unikającej służby w armii carskiej. Na uczelni nastąpił ferment i brak stabilności. Strajk studentów w listopadzie 1909 r. przyczynił się do dymisji Juliana Fałata ze stanowiska rektora w grudniu tego roku. W latach 1910-1911 rektorem ASP był Teodor Axentowicz, w 1911-1912 – Konstanty Laszczka, w 1912-1914 – Jacek Malczewski.

W archiwum ASP w Krakowie zachowały się rodowody studentów i księgi świadectw. Z tych ostatnich wynika, że w roku akademickim 1908/1909 był studentem nadzwyczajnym w klasie Teodora Axentowicza i w pierwszym semestrze został nagrodzony za rysunek wieczorny. W następnym roku akademickim był już studentem zwyczajnym. W roku akademickim 1910/1911 został uczniem Leona Wyczółkowskiego, otrzymał nagrodę za akt oraz wzmiankę pochwalną na wystawie. W kolejnym roku również otrzymał wzmiankę pochwalną na wystawie, a w roku akademickim 1912/1913 medal brązowy i nagrodę pieniężną. W dokumentacji ASP zachowały się jeszcze świadectwa z roku 1913/1914, co oznacza, że studiował tam jeszcze przez rok.

Czy powodem wyjazdu na Kaukaz był wybuch I wojny światowej? Tam bowiem w Tyflisie w 1914 r. znalazł się Adam Miedzybłocki i kontynuował naukę w tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych, czynnie uczestnicząc w wystawach. Ze względu na kolorystykę i zainteresowanie Kaukazem zyskał tam dużą popularność. Podróżował do Baku i po Armenii. Najbardziej znanym jego obrazem z tego okresu jest „Most Woroncewa”, namalowany na kartonie, przedstawiający widok starej części Tbilisi. Przechowywany jest w Muzeum Historycznym Miasta Tbilisi. Około 1917 r. – być może pod wpływem rewolucji w Rosji – wyjechał do Konstantynopola, gdzie również studiował techniki malarskie. W 1919 r. przyjechał do Warszawy. W 1920 r. zgłosił się na ochotnika do wojska polskiego i brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej.

W 1922 r. osiadł na stałe w Wilnie, początkowo mieszkał na Antokolu, a od połowy lat 20. na roku ulicy Mickiewicza, naprzeciwko katedry wileńskiej na drugim piętrze, pod adresem Mickiewicza 1 m. 6. Na dole mieściła się słynna kawiarnia „Literacka”, gdzie zbierała się wileńska bohema artystyczna. Więc bywał tam niewątpliwie Franciszek Olechnowicz, zanim w 1926 r. wyjechał do Mińska, a następnie od  jesieni 1933 r., po powrocie z Sołowek.

Adam Miedzybłocki aktywnie wystawiał swoje prace na wystawach artystów wileńskich. Był powszechnie poważany i szanowany. W recenzjach prasowych zwracano uwagę na jego twórczość. W 1923 r. niejaki Wadwicz, pisząc o dorocznej wystawie Towarzystwa Artystów Plastyków w Pałacu Rzeczypospolitej, nazwał go „czystej krwi” impresjonistą, podobnie Stanisław Woźnicki jego główki i pejzaże określił jako impresjonistyczne.

W recenzji z VI dorocznej wystawy WTAP w 1928 r. odnotowano: „Najwięcej pejzaży na wystawę obecną dał Miedzybłocki Adam: wszystkie malowane akwarelami (z wyjątkiem paru większych), wszystkie lekkie, przezroczyste, nieprzemęczone. Miedzybłocki doskonale opanował technikę akwarelową, maluje swe pejzaże szczerze, rzetelnie, co widzi i jak widzi; w pejzażach tych są doskonale oddane nastroje dnia słonecznego i zachmurzonego, żywymi są zieleń, woda i obłoki. Natomiast jego olejne pejzaże nie mają tej świeżości, a kompozycja „Legenda” jest już dysonansem na tle jego prac” („Słowo”, nr 127, z dn. 6 czerwca 1928 r., s. 2-3). Na jego prace zwracały też pisma ogólnopolskie: „Sztuki Piękne”, „Tygodnik Ilustrowany”, „Świat”. Adam Miedzybłocki poza malowaniem zajmował się także nauką rysunków. W wileńskiej prasie można znaleźć ogłoszenia o kursach rysunków, prowadzonych przez Adama Miedzybłockiego.

skanuj0006
Stanisława i Adam Miedzybłoccy

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 1. Ostatnie jedenaście lat w Gdańsku

Właściwie najmniej wiadomo o powojennych latach życia Adama Miedzybłockiego. Przyjechał z żoną Stanisławą do Gdańska pod koniec 1945 r. Osiadł we Wrzeszczu, w kamienicy przy ulicy Własna Strzecha 18b/1. Z tego, co udało się ustalić, ożenił się w Wilnie przed wojną z krawcową Stanisławą Zdziennicką, pochodzącą z Białej pod Gostyninem. Żona urodziła się 15 maja 1904 r., była więc 19 lat od niego młodsza. Jakie drogi zaprowadziły ją do Wilna spod Płocka? Była wierną jego towarzyszką życia do końca. Przeżyła go o 37 lat – zmarła 3 kwietnia 1993 r. Czy dbała o pamięć o swoim mężu? Na pewno tak, skoro przechowała pamiątki po nim.

Nie ma informacji o nim w pracach poświęconych życiu artystycznemu na Wybrzeżu, a przecież prezentował swe pracy na wystawach Związku Polskich Artystów Plastyków okręgu gdańskiego – już wiosną 1946 r. Był niezwykle aktywny, mino zaawansowanego wieku – jak przyjechał do Gdańska, miał ponad sześćdziesiąt lat. Malował Gdańsk, morze oraz odtwarzał z pamięci Wilno. W katalogach wystaw ZPAP figuruje jego nazwisko – wystawiał prace m.in. w 1953 r. Z informacji prasowych wynika, że wystawiał swe prace na początku 1956 r. w Sopocie, ale nie udało się odszukać katalogu z tej wystawy.

Adam Miedzybłocki zmarł 25 sierpnia 1956 r. o godzinie 19.15 w Państwowym Szpitalu Klinicznym w Gdańsku – jak stwierdza się w akcie zgonu. Zmarł jako zapomniany artysta. W gdańskiej prasie nie znalazłam nawet nekrologu, ani artykułu o nim. Pochowany został na gdańskim cmentarzu Srebrzysko. Ponad pół roku po jego śmierci wspomniał o nim przedwojenny dziennikarz wileński Bolesław Wit-Święcicki w dodatku do „Głosu Wybrzeża” – „Dziewiąta Fala”:

„Z szeregu gdańskich pracowników na niwie kultury i sztuki ubyło w roku 1956 dwóch niepośledniej rangi twórców: artysta malarz Adam Międzybłocki i poeta Radosław Krajewski. Obaj byli ogólnie szanowani i cenieni za swą pracę i cechy charakteru, a odeszli jako ludzie nieznani. Obaj spoczęli na malowniczym gdańskim cmentarzu na Srebrnikach we Wrzeszczu.

W iluż to domach, instytucjach, a również i zakładach pracy w ostatnim jedenastoleciu w Gdańsku, a również w Olsztynie, Toruniu, Bydgoszczy, ba, nawet w Warszawie – mile witano charakterystyczną sylwetkę, zawsze starannie ogolonego, ubranego na poły sportowo – starszego pana, zjawiającego się raz, a bywało i parę razy do roku z nie zapowiedzianą wizytą, z nieodłączną słuchawką (jako, że nie dosłyszał) i plikiem pachnących świeżutką jeszcze farbą kartonów i płócien.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Gdańsk, ul. Własna Strzecha 18 b. Dom, w którym mieszkał Adam Miedzybłocki (Fot. Celina Głogowska)

Adam Międzybłocki, bo o nim tu mowa – malował dużo i sam bezpośrednio docierał ze swoimi pracami do odbiorców. Takim już go poznałem z górą trzydzieści trzy lata temu w Wilnie, którego piękna i uroków na przestrzeni kilku dziesiątek lat (zanim przeniósł się na schyłku 1945 roku jako repatriant do Gdańska) był żarliwym entuzjastą i propagatorem. Był to człowiek bardzo skromny, a jeśli się chełpił, to tylko zdrowiem, o troskach i kłopotach swych nie wspominał nigdy. Dopiero pod koniec 1955 roku zaniemógł i trafił do szpitala. Umarł 3 sierpnia 1956 r. (…) Ulubiona technika malarska – akwarela, temat – pejzaż. Kiedy „chwycił” go jakiś motyw – powracał do niego często w oparciu o własne szkice, uznane i popularne już własne obrazy oraz świetnie dopisującą mu pamięć wzrokową. Chciał, żeby to wszystko szło do ludzi i zbywał, jak mu złośliwie inkryminowali niektórzy koledzy, za żenująco wprost niskie ceny, każdemu, kto tylko pragnął daną pracę posiadać. Niemniej wiele jego prac kupowano na licznych wystawach, w których uczestniczył. Tak jak w historii malarstwa wileńskiego, dobrze utrwalił swe imię w nie napisanej jeszcze historii współczesnego malarstwa gdańskiego. Świadczyć za nim będą setki jego obrazów z Gdańska w ruinie i w odbudowie, krajobrazu przymorskiego i pojezierza mazursko-warmińskiego, a również powojennej Warszawy, gdzie częsty bywał gościem.” (B. W. Święcicki, O pewnym malarzu i pewnym poecie, „Głos Wybrzeża”, nr 76, z dn. 30-31.03.1957 r., dodatek „Dziewiąta Fala”, nr 13, s. 1-2).

Brak odzewu na ten artykuł prawdopodobnie przyczynił się do tego, że Bolesław Wit-Święcicki w październiku 1957 r. po raz drugi przypomniał postać zmarłego artysty na łamach „Tygodnika Zachodniego”: „Obojętność, jaką otacza się u nas zmarłych niedawno ludzi jest u nas zatrważająca. Jakże często zdarza się, że ludzie o dużej zasłudze, nieprzeciętnej miary, pięknej sylwetce duchowej i pokaźnej spuściźnie twórczej – odchodzą na cmentarze bezimienni.

Taką refleksję wywołała u mnie mocno spóźniona wiadomość o zgonie w ubiegłym roku w Gdańsku popularnego artysty malarza Adama Międzybłockiego. (…)

Adam Międzybłocki, urodzony na Wileńszczyźnie, ukończył studia malarskie w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Był uczniem Teodora Axentowicza i Józefa Pankiewicza. Sześć lat spędził na Kaukazie, gdzie malując w plenerze zaczerpnął dużo słońca, powietrza i barw, którymi obdarzył obficie swoje późniejsze prace malarskie. Wiele lat spędził Międzybłocki w szacownych murach wileńskich. Urzeczony pięknem architektury wileńskiej, był w Gdańsku jej niestrudzonym odtwórcą i propagatorem. W ostatnim jedenastoleciu artysta z równie niesłabnącą pasją twórczą i rzetelnością przenosił na papier i płótno piękno zabytków gdańskich, krajobraz przymorski, warmińsko-mazurski oraz kamieniczki starej Warszawy.

Zmarł w czerwcu 1956 r. w wieku lat 72. Pochowany został w Gdańsku na cmentarzu na Srebrzyskach, gdzie – miejmy nadzieję – mogiła jego nie zostanie skazana na zapomnienie”. (Bolesław W. Święcicki, Odeszli jako ludzie nieznani, „Tygodnik Zachodni”, nr 43, z dn. 26.10.1957 r., s. 5).

Bolesław Wit-Święcicki w dwóch różnych artykułach podał różny czas śmierci artysty. Zgodnie z aktem zgonu zmarł on 25 sierpnia 1956 r. Tam też jest dokładna data urodzin 2 kwietnia 1885 r. Na pomniku postawionym przez rodzinę szwagierki artysty figuruje nie wiedzieć czemu jako data śmierci 29 sierpnia.

Miejsce spoczynku Adama Miedzybłockiego na cmentarzu Srebrzysko odnalazłam w 2009 r. dzięki pomocy gdańskiego kolekcjonera dzieł sztuki i antyków Mariusza Kowalskiego. To on pokazał mi grób artysty oraz udostępnił zdjęcia ze zbiorów rodzinnych Adama Miedzybłockiego. Tak się złożyło, że nabył spuściznę po artyście do swej kolekcji. Gdy w 2009 r. szukałam w internecie informacji o artyście, trafiłam na kontakt do Mariusza Kowalskiego. Poza tym prace Adama Miedzybłockiego ciągle pojawiają się na aukcjach, co świadczy o tym, że artysta nadal funkcjonuje w przestrzeni społeczno-artystycznej. Szkoda, że niewiele prac z jego ogromnego dorobku jest w zbiorach muzealnych. Z tego co udało się ustalić, w Muzeum Narodowym w Warszawie jest 5 prac, w Litewskim Muzeum Sztuki w Wilnie – 7, w Muzeum Narodowym w Gdańsku – 2. Może gdzieś jeszcze… Na pewno w zbiorach prywatnych, do których mimo usilnych poszukiwań w ciągu ostatnich siedmiu lat nie udało mi się dotrzeć.


Helena Głogowska


P.S. Dziękuję Mariuszowi Kowalskiemu z Gdańska, dr Joannie Grabowskiej z archiwum ASP w Krakowie, Małgorzacie Lewandowskiej z Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz Gabrieli Kurowskiej z Sopotu za życzliwą pomoc przy pisaniu artykułu.

 

Каментарыі

 1. Magnificent beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how could i subscribe for a blog site? The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

 2. 6AqqH1 You ave made some really good points there. I looked on the net for more info about the issue and found most individuals will go along with your views on this web site.

 3. Hey! I know this is kinda off topic but I was wondering
  which blog platform are you using for this website?
  I’m getting fed up of WordPress because I’ve had issues
  with hackers and I’m looking at alternatives for another
  platform. I would be great if you could point me in the direction of a good platform.

 4. Hey there just wanted to give you a quick heads up.
  The words in your post seem to be running
  off the screen in Ie. I’m not sure if this is a format issue or something to do with internet browser
  compatibility but I thought I’d post to let you know. The design look great
  though! Hope you get the issue solved soon. Cheers

 5. Thank you for any other magnificent post. The place else may just anybody get
  that kind of information in such a perfect manner
  of writing? I have a presentation subsequent week, and I’m at the search for such info.

 6. You made some good points there. I looked on the internet for additional information about the issue and found most individuals will go along with your views on this website.

 7. Testosterone therapy haas Been broadly advertised as a means
  to help aging men reclaim diminished energy and improve low libido, and use of the supplemnents is on the increase.

 8. First Weeek – If you have never participated in testosterone innjections
  therapy before and are afflicted bby hypogonadism (clinically low testosterone),
  you should start tto experience invaluable
  changes merely three orr four days after your first management.

 9. US national regulators said Fridray they were inquiring products after recent studies indicated a higher risk of strokes and
  heart attacks in men comprising testosterone.

 10. Testosterone treatment may be given to tdeat
  medical conditions, including female (but not male) breast cancer hypogonadism (low gonadal function)
  inn the man, cryptorchism (nondescent of the testis into the scrotum), and mednorrhagia
  (atypical periods).

 11. Actually, it is this very misconception – that TRT is
  to do exclusively with senior men’s sexuality tyat could be militating against the more extensive uptake of this treatment that is useful.

 12. Doctors who are opposed in principole to HRT for old guys seem too ignore, or be unaware, of
  other potential benefits to this treatment that have nothing to ddo wit the sexuality of a guy.

 13. Yet men appropriately diagnosed with testosterone deficiency should consider treatment after ample dialog about the risks
  in addition to advantages individual to their particular healt status.

 14. Glaser thinks this wilpl likely remain the status quuo for some time, given the prohibitive
  cos of conduucting the long term safety studies needed
  to acquire more total FDA approval.

 15. A Cox hazard regression analysis, which fixed for 17 baseline variables,
  was performed tto establish any association betwewen testosterone supplementation and
  three -year ressults of death, non-fatal heart attack andd stroke.

 16. Both of these studies come on the heels of a recent
  pooled analysis by researchers at Beth Israel Deaconess Medical
  Center inn Boston, which cast further doubt on thhe connection between testosterone treatment
  and cardiovasscular risk and suggested a positive association between higher testosterone levels and proogress in reduction of
  cardiovascular risk.

 17. Lengthy periods of lack of production and functionality, due to unnaturally maintaining and modulating your testosterone levels, will cause atrophy of those glands and drawn-out misuse of these organs can cause permanent damage and irreversible side effects and unwanted states.

 18. Up to 50 percent of diabewtic men have clinically low testosterone levels, and obesity and poor lifestyle arre considered to bee directly linked tto rduced testosterone production foor millions of guys.

 19. My spouse and i still can not quite think that I
  could often be one of those reading the important points found on your web
  blog. My family and I are sincerely thankful for the generosity and for offering me the
  chance to pursue this chosen profession path. Many thanks
  for the important information I got from your website.

 20. A lot of thanks for every one of your labor on this website.
  My mom really loves participating in internet research and it’s really simple to grasp why.
  A lot of people know all regarding the lively way you create both
  useful and interesting guidelines through the blog and even recommend response from
  some others about this matter so our favorite daughter is undoubtedly learning a lot
  of things. Enjoy the rest of the year. Your conducting a really good job.[X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]I am really impressed with your writing skills as
  neatly as with the structure on your weblog.
  Is that this a paid subject matter or did you customize it yourself?

  Either way stay up the excellent high quality writing, it is uncommon to
  see a great weblog like this one today.

 21. Read more about estrogen and testoseterone
  in men Additionally, keepinng a staandard estrogen/T balance and exercising morde is another method tto naturally boost your testosterone levels.

 22. I am commenting to let you know of the helpful experience my girl undergone using your blog.
  She came to find plenty of things, with the inclusion of
  what it is like to possess an excellent giving character to make
  other individuals without difficulty gain knowledge
  of a number of grueling subject areas. You actually surpassed visitors’
  expectations. Thank you for showing these necessary, trustworthy, informative and even fun tips about
  that topic to Julie.

 23. hi!,I love your writing very so much! percentage we keep up a correspondence extra approximately your post on AOL?
  I require a specialist on this area to solve my problem. May be that is you!

  Having a look forward to see you.

 24. Hmm is anyone else having problems with the pictures on this blog loading?
  I’m trying to determine if its a problem on my end or if it’s the blog.
  Any responses would be greatly appreciated.

 25. certainly like your web-site but you have to
  take a look at the spelling on several of your posts.
  Several of them are rife with spelling problems and I to find it very troublesome to tell the reality however I will definitely come back again.

 26. Both of these studies come on the heels of a recent pooled analysis by rsearchers at Beth
  Israel Deaconess Medical Center in Boston, which cqst further oubt on the connection between testosterone therapy annd cardiovaascular risk and suggested a positive association bettween higher testosterone levels
  and progress in decrease in cardiovascular risk.

 27. This occurs aas an effect of lack of work and creation of the testes due to noot needing since the task has been taken care of
  via outside source to create testosterone.

 28. hello!,I really like your writing very much! proportion we be
  in contact extra about your article on AOL? I require an expert on this
  house to unravel my problem. Maybe that’s you! Looking forward to
  peer you.

 29. Hi, i read your blog occasionally and i own a similar one
  and i was just wondering if you get a lot of spam remarks?
  If so how do you stop it, any plugin or anything
  you can recommend? I get so much lately it’s driving
  me insane so any assistance is very much appreciated.

 30. It also depends on how many other cycles of Testosterone therapy you
  have participated in. Occasionally, stay stagnant or people’s sense of heightened
  and betterment wherewithal starts to dwindle.

 31. Thhe fact is that short intense bursts of exercise like jogging, leaping, or only movement in generaal
  have positive affect on testosterone than long aerobics.

 32. The study involed approximately 800 oldeer men with low testosterone and symptoms associated with this illness,like physicaal annd serxual dysfunction.

 33. I simply want to tell you that I am just all new to weblog and honestly savored you’re blog site. Most likely I’m going to bookmark your blog post . You actually have very good stories. Regards for sharing with us your web-site.

 34. The take-home message is that the list of possible side ffects of hormone therapy is continuing to grow,”
  said senior study author Dr. Paul Nguhyen of Brigham and Women’s Hospital and Harvard Medical School in Boston.

 35. HGH treatment probably can not significantly reverse severe damage to human proteins within the body, It likely ccannot
  undo the effects of serious cardiovascular disease and it cannot necessarily remove all the life
  time negative effects of thhe reduction of other hormones in our body.

 36. We are also demanding manufacturers of approved
  testosterone products to ruun a well-designed clinical trial
  to address the question of whether an increased danger of
  heart attack or troke exists among users of these
  items.

 37. The take home message is that the list of potentyial side effects of hoirmone therapy iis continuing to grow,” said senior studdy author Dr.

  Paul Nguyen oof Brigham and Women’s Hospital and Harvard Medical School in Boston.

 38. At AAI Rejuvenation Clinic, our specialized hormone replacement physicians, andd doctors,
  under the instruction and directtion of Dr. Gordon Crozier,
  structure personal testosterone replacement protocols designed to work with yoir physiology specially.

 39. It’s still not clear hether the results extend to other residents of guys — for
  example, guys of exactly the same age group who are taking testosterone for low-T syndrome or for anti-aging
  purposes, or younger men taking it for physical improvement.

 40. The stage wee try to focus on iis ensuring our patients feel
  like they have some control in the procedure while guaranteeing the most is
  got froom the therapy.

 41. Testosterone therapy may be given to treat medical conditions, including female (but not male) breast
  cancer hypogonadism (low gonadal function) in the man, cryptorchism (nondescent of the testis into the scrotum),
  and menorrhagia (irregular periods).

 42. Some earlier studies had sugggested that testosteroone treatment could put men at higher danger of cardiovascular problems for example heart attack and
  stroke.

 43. Top prostate nutritional supplements include clinichal
  strength ingredients like zinc, vitamin D, DIM, quercetin, saw
  palmetto, and others that help your body keep dihydrotestosterone and estrogen levels
  in equilibrium.

 44. Guys who aree feeling ill and have issues about
  testosterone amounts deserve clinically extensive, evidence based, and holistic direction.

 45. The best anti aging philosophy is founded on your lifestyle
  by eating healthy food, exercising, use sunscreen, reducing stresss
  and getting enough sleep.

 46. This article has been updated with more specific information about which cardiovascular patients would bee well served by testosterone therapy.

 47. Your physician may also prescribe this drug as a treatment for breast cancer or other medical conditions, along with
  tasking testosterone to treat a low sexual drive.

 48. Forr each patient, consider the potential increased risk of important adverse
  cardiovasclar outcomes and other dangers of testosterone replacement treatment against
  the potential advantages of treating hypogonadism.

 49. Those numbers will be reset by yolur Post Cycoe Cleanse,
  bring them back in line and flush out any remaining estrogen within your body,
  enabling you to, once again, reap full benefits
  of your Testosterone injections therapy.

 50. The possibility of increased risk of these afflictions with testosterone supplementation is
  of great concern because treatments for both illnesses
  contain androgen suppression.

 51. These guys are interested in therapy but not conscious of the unfortunate facts surrounding being uneducated
  about the creation of these drugs.

 52. Report adverse events including testosterone treatment
  to the FDA MedWatch program, using the information in tthe Contact FDA”
  carton at the bottom oof the page.

 53. On the other hand, testosterone therapy is safe and effective for the treatment of
  young men with hypogoadism (testosterone deficiency) that resulted from a disorder of
  the testes, pituiary or hypothalamus.

 54. Clinical status of the patient is the finest method to follow
  the effectiveness of testosterone treatment because ordinary levels are not established.

 55. The research is part off the so-called Testosterone Trials, a chain of seven studies
  looking into hormone therapy in men over 65 years of age.

 56. When your brain checks and scans your body in its efflrt to regulate your hormonal secrrtion as needed throughout
  the day and it detects that testosterone levels are nice and elevated resulting frtom an effective testosterone treatment, its own natural production ceases in fabrication.

 57. Hey just wanted to give you a quick heads up. The text in your post seem to be running off the screen in Opera.
  I’m not sure if this is a format issue or something to do with browser compatibility but I figured I’d post to let you know.

  The design look great though! Hope you get the issue fixed soon.
  Many thanks

 58. Right here is the right web site for anybody who really wants to
  understand this topic. You understand so much its almost hard
  to argue with you (not that I really would want to…HaHa).
  You certainly put a brand new spin on a subject which has been written about for many years.
  Excellent stuff, just wonderful!

 59. However, if the treatment is for the right purpose, under thhe appropriate condition and is administered by a licensed and competitive physician, it cann sure deliver great benefits.

 60. But the Brigham and Women’s team fouynd that testosterone therapy
  didn’t raise their subjects’ risk forr atherosclerosis, or hardening of
  thee arteries, an important precursor to such cardiovascular
  events.

 61. The take-home message is that the list of potential
  side effects oof hormone therapy is continuing tto grow,”said senior study author Dr.
  Paul Nguyen of Brigham and Women’s Hospital and Harvard Medical School in Boston.

 62. I wear a bioidentical hormone patch – a low dose and iit
  does wonders for me. I feel so much etter and it does impwde the efects of aging,
  althought it does not entirely stop them.

 63. Morning erections heop to determine, in men with ED dilemmas, if there’s a physiological reason behind this mishap or if their
  problems comje from a psychological hindrance.

 64. The Xu meta-analysis demanded 27 published, randomized,
  placebo-controlled trials representing 2,994 mainly middle-aged and older masle participants (1,773 treaed with testosterone
  and 1,261 treated with placebo) who reported 180 cardiovascular-related adverse events.9 This study found that testosterone treatment was associated with an increased
  risk of adverse cardiovascular events (Odds Ratio OR=1.5, 95% CI: 1.1-2.1); yet,
  methodological problems limit decisions.

 65. Although it’s within reason to construe that hormonee therapy may have aan immeddiate imoact
  on the centres in the brazin that control mood, itt is very important to recognize thhe siide effects
  of hoirmone therapy may also bring about the growth of melancholy,” Pal, who wasn’t
  involved in the study, said by email.

 66. Testosterone therapy curbs regular testicular function, and
  itt iss therefore necessary to understand shrinkage of
  the testicles will probably occurr with long term use in addition to cause infertility
  for a man of any age Another common consequence off testosterone therapy includes changes too
  red blood cells , and any guy experiencing testosterone therapy should be tracking frequently by a medical provider to assess treatment response and manage effects of therapy.

 67. What’s up to every body, it’s my first visit of this weblog; this website carries awesome
  and actually good data designed for visitors.

 68. Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for?

  you make blogging look easy. The overall look of your website
  is excellent, as well as the content!

 69. Woah! I’m really enjoying the template/theme of this website.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s challenging to get that “perfect balance” between usability and visual appearance.
  I must say you have done a very good job with this.
  Also, the blog loads very quick for me on Firefox. Superb Blog!

 70. I blog quite often and I seriously thank you for your information. This
  article has really peaked my interest. I am going to book mark your site and
  keep checking for new information about once per week.
  I opted in for your Feed too.

 71. Terrific article! That is the kind of information that are supposed to be shared across the web.
  Shame on Google for now not positioning this publish
  higher! Come on over and consult with my website .
  Thank you =)

 72. Hi, i think that i noticed you visited my website so i came to
  return the prefer?.I’m attempting to find things to enhance my website!I guess its good enough to make use
  of a few of your ideas!!

 73. Whoa! This blog looks just like my old one! It’s on a entirely different topic but it has pretty much the same layout and design. Great choice of colors!

 74. Excellent post. I was checking constantly this blog and I am impressed!

  Very useful info specially the last part 🙂 I care for such information a lot.
  I was looking for this certain information for
  a very long time. Thank you and good luck.

 75. A person essentially help to make seriously posts I might
  state. This is the very first time I frequented your website page
  and thus far? I amazed with the research you made
  to create this actual put up amazing. Excellent process!

 76. Hello! I realize this is kind of off-topic however I
  needed to ask. Does running a well-established website
  like yours require a massive amount work? I’m brand new
  to running a blog however I do write in my journal everyday.
  I’d like to start a blog so I can easily share my personal experience and views online.

  Please let me know if you have any suggestions or tips for brand new aspiring blog owners.
  Thankyou!

 77. My brother recommended I might like this web site.
  He was totally right. This post truly made my day. You can not imagine
  just how much time I had spent for this information! Thanks!

 78. Greetings I am so delighted I found your website, I really found you by error, while I was searching
  on Digg for something else, Anyhow I am here
  now and would just like to say kudos for a remarkable post and a all round
  interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have time
  to go through it all at the moment but I have
  bookmarked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I
  will be back to read a great deal more, Please do
  keep up the awesome job.

 79. obviously like your web-site however you have to test the spelling on quite
  a few of your posts. Many of them are rife with spelling issues and I to find it
  very bothersome to inform the truth nevertheless I’ll surely come back again.

 80. Heya terrific website! Does running a blog like this require a massive
  amount work? I have absolutely no understanding of programming but
  I was hoping to start my own blog soon. Anyway, if you have any ideas or tips for new blog owners
  please share. I know this is off topic but I just had to ask.
  Thank you!

 81. Search Engine Optimization (SEO) – is an internal and external optimization in order to move your wesite first position in search results on major search engines. Potential buyers are showing their interest in some products / services by entering the query into a search engine. So they are willing to buy this product / service. The higher your site is, in the SERPs, the more likely that the interested buyer will get on it. And the more the content of the site meets the needs of the user, the more likely he will make a purchase.

  Modern search engines operate in such a way that in the first place appear sites that best meet the user’s request. In building the list of importantce next aspects are analyzed: structure of the site, its text content, technical data. High-quality internal and external optimization for 2-3 months will bring your web-resource in top 3 search results. SEO-optimization involves the formation of so-called “semantic query engine,” which is a list of the most effectively “selling” words and phrases often introduced into the search users.

  Website promotion on the Internet involves several stages:

  Formation of semantic core: an analysis of the most popular search queries among potential visitors, and then based on this list are selected the most “selling” keywords.

  Optimizing your website for internal factors: first, our specialists will carefully analyze the content of a site to determine that from a technical point of view, the site meets the requirements of search engines. Based on these results we give general recommendations to improve the indexing of your website in search engines, as well as correction of texts on the website.

  Strengthen the credibility of the site: the search algorithm includes a modern setting “credibility” of the website. The more links to a particular resource, the more authoritative it is considered, and the higher will appear in the SERPs. Accordingly, in order to improve the position of your website, we place text links to it from third-party websites.

  Competitor Analysis: in the process of search engine promotion website, our specialists also conduct research on websites of competitors. This allows you to develop a more effective strategy to optimize your website and get around opponents.

  Features SEO-promotion:

  – Target audience – users by entering a search query, thus already demonstrated interest in a particular product or service. Once on the page with the relevant information, they are potentially ready to make a purchase.
  – Low price to attract customers – compared to more traditional advertising media (press, radio, TV),
  – SEO-promotion – is an inexpensive and effective way to attract customers.
  – Time – due to certain features of the search engines results optimizer site will be visible only after several months.

 82. Great goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just too wonderful.
  I actually like what you have acquired here, certainly like
  what you’re saying and the way in which you say it.
  You make it enjoyable and you still take care of to keep it wise.

  I can not wait to read far more from you. This is actually a great site.

 83. Howdy! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me.

  Anyways, I’m definitely happy I found it and I’ll
  be book-marking and checking back often!

 84. Hola! I’ve been reading your web site for a long time
  now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Lubbock Texas!
  Just wanted to say keep up the good work!

 85. hello there and thank you for your info – I have certainly picked
  up anything new from right here. I did however expertise
  several technical points using this website, since I
  experienced to reload the website lots of times previous to
  I could get it to load properly. I had been wondering if your web hosting is OK?
  Not that I am complaining, but slow loading instances times will very frequently
  affect your placement in google and can damage your high quality score if
  advertising and marketing with Adwords. Well I’m adding
  this RSS to my e-mail and could look out for a lot more of your respective interesting content.

  Ensure that you update this again very soon.

 86. I’ll immediately take hold of your rss as I can’t find your email subscription link or e-newsletter service.
  Do you’ve any? Kindly permit me understand in order that I may just
  subscribe. Thanks.

 87. I don’t know if it’s just me or if perhaps everyone else
  encountering problems with your website. It appears like some of the text within your content are running off the screen. Can someone else please provide feedback and let me know if this is happening
  to them as well? This might be a issue with my browser because I’ve had this happen previously.

  Cheers

 88. Pretty section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital
  to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts.

  Any way I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access
  consistently rapidly.

 89. whoah this blog is wonderful i really like studying your
  articles. Stay up the good work! You realize, a lot of people are searching round for this info, you can help them greatly.

 90. Hey there, I think your blog might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog site in Ie, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some
  overlapping. I just wanted to give you a quick heads up!
  Other then that, wonderful blog!

 91. Hi, I do believe this is a great website. I stumbledupon it ;
  ) I will return yet again since i have saved as a favorite it.
  Money and freedom is the greatest way to change,
  may you be rich and continue to help other people.

 92. Hello There. I found your blog the use of msn. That
  is an extremely well written article. I will be sure to bookmark it and return to
  read extra of your helpful information. Thank you for the
  post. I will certainly comeback.

 93. Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article.
  I will make sure to bookmark it and come back to read more of your useful information.
  Thanks for the post. I will definitely return.

 94. Hello there, I discovered your blog by means
  of Google whilst searching for a similar matter, your website got here
  up, it appears to be like great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

  Hello there, just was alert to your blog thru Google, and found that it’s really informative.
  I’m gonna watch out for brussels. I’ll appreciate
  should you continue this in future. A lot of other people might be benefited
  out of your writing. Cheers!

 95. Youu have made some decent points there. I checked on the web for additional information about thee issue and found most indivikduals will go
  along with your viwws on this web site.

 96. Hello there! This post couldn’t be written any better!
  Reading this post reminds me of my previous room mate!
  He always kept talking about this. I will forward this page to him.
  Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

 97. Hmm it seems like your site ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I wrote and say,
  I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog
  writer but I’m still new to everything. Do you have any recommendations for rookie blog writers?
  I’d really appreciate it.

 98. I was recommended this web site by way of my cousin. I’m no longer sure whether or not this publish is written through him as nobody else
  recognise such precise about my problem. You’re incredible!
  Thanks!

 99. Having read this I believed it was really informative.

  I appreciate you spending some time and energy to put this short article together.
  I once again find myself personally spending way too much time both reading and commenting.

  But so what, it was still worthwhile!

 100. Thanks a bunch for sharing this with all folks you really recognise what you’re speaking about!
  Bookmarked. Please also talk over with my site =). We will have a hyperlink change agreement among us