Minął miesiąc (04/2017)

W regionie. Oleg Łatyszonek, historyk, profesor Uniwersytetu w Białymstoku, przewodniczący Białoruskiego Towarzystwa Historycznego, napisał list otwarty do prezesa TVP, w którym wyraził zaniepokojenie gloryfikowaniem przez telewizyjne „Wiadomości” postaci „Burego” (kpt. Romualda Rajsa), którego oddział dokonał mordu na ludności białoruskiej kilku wsi Białostocczyzny w 1946 r. Profesor Oleg Łatyszonek w latach 80. ubiegłego wieku działał w białostockich strukturach NSZZ „S”, za co był aresztowany. W 2008 r. został odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

3 marca otwarto kolejną dużą halę produkcyjną firmy Pronar. Tym razem w Narewce (trzy miesiące wcześniej podobna hala powstała w Siemiatyczach). W uroczystości wzięli udział wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, marszałek województwa Jerzy Leszczyński oraz starosta hajnowski Mirosław Romaniuk. Gospodarzem uroczystości był szef Pronaru Sergiusz Martyniuk. Pronar, mający swoją siedzibę w Narwi, produkujący maszyny rolnicze i komunalne, to jeden z największych podlaskich pracodawców. W siedmiu zakładach na terenie województwa zatrudnia ponad 2 tys. osób. Pronar planuje też otwarcie nowej fabryki w Hajnówce.

3 marca w Centrum im. Zamenhofa w Białymstoku odbyło się spotkanie z czwórką twórców nominowanych do tegorocznej edycji Nagrody Literackiej Prezydenta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego. W budynku przy Warszawskiej gościli Natalia Fiedorczuk, Piotr Janicki, Aneta Prymaka-Oniszk i Szymon Teżewski. Werdykt kapituły został ogłoszony 24 marca w Centrum im. Ludwika Zamenhofa. Nagroda Literacka Prezydenta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego za ubiegły rok jednogłośnie została przyznana książce z dziedziny literatury faktu „Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy” Anety Prymaki-Oniszk. Pochodząca z Knyszewicz koło Sokółki autorka odebrała statuetkę i 25 tys. zł (brutto) z rąk prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego. W tym roku do nagrody zgłoszono 22 publikacje. Gratulujemy autorce zasłużonej nagrody!

Прэзентацыя каталога „Galeria Krynki Галерэя Крынкі. Krynki Gallery. 2011–2016” 4 сакавіка ў беластоцкім клубе „Zmiana Klimatu”. Першы злева Лявон Тарасэвіч (Фота Міры Лукшы)

Лявону Тарасэвічу – 60!

14 сакавіка вядомаму мастаку праф. Лявону Тарасэвічу споўнілася 60 гадоў. Жыве ў Валілах у роднай Гарадоцкай гміне, хаця ўвесь час ёсць у дарозе. З’яўляецца выкладчыкам Варшаўскай акадэміі мастацтваў. Свае карціны і мастацкія праекты паказвае па ўсёй Польшчы і ў Еўропе.

Лявон Тарасэвіч адначасова з маладосці ёсць верным беларусам, надта адданым беларускай справе, таму вельмі вядомы ён у нашым асяроддзі.

У 80-х гадах уключыўся ў дзейнасць Брацтва Праваслаўнай Моладзі, якое па сёння карыстаецца запраектаваным ім лагатыпам. Арганізаваў таксама незалежны беларускі студэнцкі рух у Польшчы, выдаваў і рэдагаваў студэнцкі часопіс Сустрэчы. У 90-ыя гады вельмі дапамагаў праводзіць фестывалі Басовішча, тады быў таксама менеджэрам рок-гурта Р.Ф. Брага. У Гарадку арганізаваў Беларускае Дэмакратычнае Аб’яднанне, якое рашуча выйграла першыя самаўрадавыя выбары ў гміне, а ён стаў адным з радных. Пасля шмат гадоў быў апорай штомесячніка Гарадоцкія навіны. Дапамог таксама і нашаму Часопісу, запраектаваў новы лагатып.

Лявон Тарасэвіч цяпер узначальвае Фонд Віла Сакратас у Крынках як працяг ідэі памерлага ў 2013 г. вядомага беларускага пісьменніка Сакрата Яновіча.
Многая лета, Лёнік! Няхай надалей не пакідае цябе энергія. Жадаем шмат здароўя, памыснасці і задавальнення з жыцця! (рэд.)

4 marca w białostockim klubie Zmiana Klimatu odbyła się prezentacja katalogu „Galeria Krynki”, podsumowującego pięć lat działalności tej niezwykłej placówki artystycznej. Prowadzi ją Fundacja Villa Sokrates, której prezesem jest wybitny malarz Leon Tarasewicz. W galerii prezentowali się zarówno lokalni, samorodni artyści, jak i wielkie sławy, w tym m.in. słynny polski rzeźbiarz Mirosław Bałka. Podczas spotkania o działalności galerii i fundacji opowiadał Leon Tarasewicz, zaś o publikacji jej redaktorzy – Paweł Grześ (artysta-fotograf pochodzący z Gródka) i Jan Gryka (pochodzący z Hajnówki wykładowca Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie). Katalog został wydany dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Polsce oraz przy wsparciu finansowym Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Czyt. str. 49

12 marca w Hajnówce odbyła się debata publiczna „Pokonajmy różnice”, zorganizowana przez burmistrza Jerzego Siraka w odpowiedzi na marsz nacjonalistów z 26 lutego. Jak powiedział organizator spotkania, jego celem jest dążenie do pokonywania różnic, ale poprzez rozmowę, a nie wychodzenie na ulice. Burmistrz zaprosił do debaty jako panelistów m.in. przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej, wydziału historii Uniwersytetu w Białymstoku, rodzin ofiar „Burego”, posłów, duchownych, wojewodę, reprezentantów urzędu marszałkowskiego, a także współorganizatora marszu – Dawida P. z Narodowej Hajnówki. Posłowie PO i PiS nie skorzystali z zaproszenia, nie było też nikogo z IPN.

Przeciętne wynagrodzenie w województwie podlaskim w 2016 r. to 3200 zł brutto, wynika z podsumowania Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, prowadzonego przez portal wynagrodzenia.pl. W województwach tzw. Ściany wschodniej, w tym na Podlasiu, są najniższe zarobki w Polsce. W badaniu przeprowadzonym na podstawie odpowiedzi mieszkańców z całej Polski uwzględniono dane 115 tys. 163 respondentów. Najwięcej zarobili pracownicy sektora bankowego, najmniej pracujący w mediach, wydawnictwach i reklamie.

 

W kraju. Książka „Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy” Anety Prymaki-Oniszk znalazła się wśród dziesięciu pozycji nominowanych do Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki 2016. Wyróżnienie jest przyznawane od 2010 r. z inicjatywy m.st. Warszawy i Gazety Wyborczej. Do nagrody za 2016 r. zgłoszono 108 pozycji, w tym 33 autorów zagranicznych. Finałowa piątka zostanie ogłoszona w kwietniu,
a laureata poznamy 19 maja. Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 50 tys. złotych.

Анэта Прымака-Онішк за кнігу „Бежанства 1915. Забытыя ўцекачы” стала лаўрэаткай сёлетняй літаратурнай прэміі Прэзідэнта Беластока імя Веслава Казанэцкага (Фота Міры Лукшы)

Ministerstwo kultury rozstrzygnęło konkursy w ramach tzw. programów ministerialnych (pierwszy nabór). Przyznano pieniądze na wydarzenia z zakresu: muzyka, kultura ludowa czy taniec. Ze znanych imprez na Podlasiu wsparcie otrzymały m.in. XXXVI Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej (organizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Cerkiewnej) – 175 tys. zł, XXXVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2017” w Białymstoku (organizowany przez Fundację Muzyka Cerkiewna) – otrzyma 209 tys. zł., XXII Festiwal Wielu Kultur i Narodów „Z wiejskiego podwórza” w Czeremsze – 90 tys. zł. Nie otrzymały dofinansowania m.in. Muzyczne Dialogi nad Bugiem, czy Międzynarodowy Festiwal Cerkiewnego Dzwonienia w Supraślu.

Anastasiya Niakrasava z Białorusi została jedną z laureatek konkursu Interstudent 2017 dla najlepszych zagranicznych studentów uczących się w Polsce. Białorusinkę wyróżniono w kategorii doktorantów – jest studentką muzykologii na Uniwersytecie Warszawskim. W tym roku do konkursu napłynęło ponad 100 zgłoszeń studentów pochodzących z pięciu kontynentów. Gala wręczenia nagród odbyła się 27 lutego w Krakowie.

Minister Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, oznajmił, iż Polska nie jest zainteresowana zakupem prądu z elektrowni atomowej, budowanej w Ostrowcu w Białorusi (jej uruchomienie jest zapowiadane w przyszłym roku). Dodał też, że Polska wspiera protesty Litwy przeciw tej inwestycji. Poinformował ponadto, iż państwowa spółka PSE rozbierze transgraniczną linię przesyłu energii między Białymstokiem a miejscowością Roś w Białorusi.

23 marca polscy parlamentarzyści z komisji spraw zagranicznych spotkali się w Warszawie z przedstawicielami białoruskiej opozycji. Polscy posłowie w specjalnej uchwale, która została przyjęta jednogłośnie, wezwali władze w Mińsku do zaprzestania represji wobec opozycji i niezależnych mediów. Komisja zaapelowała do polskiego MSZ o pilną interwencję u białoruskich władz.

24 marca przed ambasadą Białorusi w Warszawie odbył się happening, podczas którego domagano się uwolnienia wszystkich zatrzymanych podczas antyrządowych protestów w białoruskich miastach. Kilkudziesięciu polskich i białoruskich anarchistów, działaczy stowarzyszeń wolnościowych skandowało hasła: „Tak wygląda dyktatura” i „Władza precz”. Organizatorzy akcji wyrazili solidarność z represjonowanymi przez białoruski rząd opozycjonistami, dziennikarzami, blogerami, aktywistami i wszystkimi ludźmi zatrzymanymi podczas protestów. Demonstracja miała spokojny przebieg.

Według danych GUS następuje silne ożywienie w wymianie handlowej z krajami Europy Środkowo-Wschodniej (spoza Unii Europejskiej). W styczniu eksport na Wschód zanotował wzrost o 26,2 proc. rok do roku (najszybciej od ponad 4 lat). Średnia dynamika wzrostu eksportu na Wschód za ostatnie 3 miesiące wyniosła 22 proc. rok do roku.

Фота Міры Лукшы


Дзень Волі на Беласточчыне

25 сакавіка ў дзень 99-ай гадавіны абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі ўрачыстыя святкаванні традыцыйна прайшлі ў беластоцкім клубе „Zmiana Klimatu”. Арганізатарамі былі: Беларускі Саюз у Рэчыпаспалітай, Аб’яднанне ў карысць дзяцей і моладзі, якія вывучаюць беларускую мову АБ-БА і Беларускае аб’яднанне студэнтаў. Падчас вечарыны прэзентавана была кніга „Гісторыя беларусаў Падляшша”, выдадзеная нядаўна Беларускім гістарычным таварыствам.
Традыцыйна былі ўручаны букеты бел-чырвона-белых кветак асобам заслужаным у дзейнасці на беларускай ніве. На гэты раз кветкі атрымалі прафесар Алег Латышонак і Славамір Іванюк – суаўтары прэзентаванай кнігі, а таксама Славамір Назарук, радны горада Беласток (глядзіце здымак побач).

У гэты дзень святкаванні з нагоды найважнейшага нацыянальнага беларускага свята прайшлі таксама ў Музеі і асяродку беларускай культуры ў Гайнаўцы. Былі паказы дакументальных фільмаў і канцэрт Віктара Шалкевіча.

 

W Republice Białoruś. Zakończyła się trwająca dwa tygodnie akcja obrony Kuropat przed ekspansją inwestora budowlanego. Budowę wstrzymano, a inwestor zapowiedział, „że rozumie intencje obrońców i nie chce z nimi konfrontacji, ponieważ również szanuje pamięć pomordowanych w pobliżu ofiar NKWD”.
Z placu budowy zabrano ciężki sprzęt. Teren ma zostać obsadzony zielenią.

– Marsz w Hajnówce to cyniczna prowokacja, mająca na celu spowodowanie napięć pomiędzy Polakami i Białorusinami – tak Andrej Naumowicz, przewodniczący komisji praw człowieka w białoruskim parlamencie i zarazem szef polsko-białoruskiej grupy parlamentarnej, skomentował 2. Marsz Żołnierzy Wyklętych w Hajnówce. Białoruski parlamentarzysta zwrócił się też się do swoich polskich kolegów, by osądzili podobne działania i przeciwdziałali im w przyszłości.

6 marca milicjanci i funkcjonariusze Komitetu Śledczego wkroczyli do biura aktywistów prodemokratycznych w Orszy i pod pretekstem poszukiwania fałszywych banknotów skonfiskowali sprzęt komputerowy oraz drukarki i kserokopiarki. Grupa kilkunastu osób przygotowywała w biurze m.in. ulotki wzywające do udziału w marszu protestacyjnym przeciw osławionemu podatkowi „od darmozjadów”.

8 marca odbył się w Mińsku koncert zespołu BRUTTO. Ogromną salę Mińsk-Areny wypełnił kilkutysięczny tłum. Po pięcioletniej przerwie lider grupy Siarhiej Michałok mógł znowu wystąpić ze swoimi rewolucyjnymi piosenkami w Białorusi. Wcześniej, gdy znalazł się na „czarnej liście” artystów krytykujących prezydenta Łukaszenkę, nie zezwalano mu na koncerty. Artysta wyjechał więc na Ukrainę, gdzie obecnie mieszka. BRUTTO koncertował nie tylko w Mińsku – na jego trasie znalazły się i inne białoruskie miasta.

10 marca organizacja Eksperci w Obronie Kuropat i członkowie białoruskiej opozycji zainicjowali zbiórkę podpisów pod listem otwartym do ministerstwa kultury, w którym proponują poszerzenie stref ochronnych wokół miejsca pochówku ofiar represji stalinowskich. Proponowany przebieg granic stref ochronnych zabezpieczy Kuropaty przed „zasłonięciem” przez obiekty komercyjne, a także zagwarantuje m.in., że nie dojdzie do zniszczenia tzw. drogi śmierci, którą ofiary były prowadzone na egzekucje. Kopia pisma została przesłana także premierowi Andrejowi Kabiakouowi.

Przez cały marzec w wielu miastach Białorusi przetaczały się zapoczątkowane w lutym manifestacje, wyrażające sprzeciw wobec prezydenckiego dekretu nr 3 „o zapobieganiu pasożytnictwu społecznemu”. To największe protesty od wielu lat. W myśl tego dekretu osoby pracujące w ciągu roku mniej niż 183 dni zobowiązano do zapłacenia ok. 800 zł podatku. Za rok 2016 należało go uiścić do 20 lutego. Urzędy podatkowe wystawiły ponad 500 tys. nakazów zapłaty, co wywołało falę oburzenia. Przepisom podporządkowało się ok. 50 tys. obywateli, reszta odmówiła zapłacenia pod różnymi pretekstami. Demonstracje zaczęły obejmować coraz więcej miast i to mimo zawieszenia przez prezydenta Łukaszenkę obowiązywania dekretu przez najbliższy rok. Chociaż demonstracje odbywały się legalnie, władze dokonywały zatrzymań wielu ich uczestników – ocenia się, że w sumie do aresztów trafiło ok. 50 osób. Prezydent Łukaszenka na specjalnej naradzie z udziałem szefów resortów siłowych, pokazywanej przez wszystkie państwowe kanały telewizje, zapowiedział zdecydowaną walkę z „oszołomami”. – Majdanu na Białorusi nie będzie – mówił białoruski prezydent.

Blisko 20 dziennikarzy Telewizji Biełsat, relacjonujących od 12 marca protesty społeczne w Białorusi, zostało łącznie zatrzymanych przez milicję. Władze zarzucały im nielegalny „wyrób i rozpowszechnianie produkcji medialnych”, czyli pracę bez akredytacji państwowej lub też udział w nielegalnym zgromadzeniu. Część
z nich została ukarana grzywnami, niektórzy odsiadywali kilkunastodniowe kary aresztu. Prześladowanie dziennikarzy w Białorusi było przez cały miesiąc opisywane i szeroko komentowane we wszystkich polskich mediach.

13 marca sąd w Homlu zaocznie skazał Maksima Filipowicza za udział w nielegalnym zgromadzeniu na 13 dni aresztu. Ten najbardziej chyba znany w Białorusi „oburzony”, jak przyjęło się nazywać protestujących, zasłynął z zamieszczanych w Internecie filmów dotyczących jego przypadku i relacjonujących manifestacje; relacje Filipowicza miały ponad 4 mln odsłon w sieci. Transmisję jego zatrzymania, którą prowadził do ostatniej chwili, oglądało ponad 20 tys. osób.

15 marca z wizytą w Mińsku gościł wicepremier, minister spraw zagranicznych Belgii Didier Reynders. Spotkał się prezydentem Łukaszenką. Białoruski przywódca zapewnił go o swoim pozytywnym stosunku zarówno do Belgii, jak i całej Unii Europejskiej, którą nazwał „potężną podporą dla naszej planety”.

16 marca doszło do spotkania prezydenta Aleksandra Łukaszenki z przedstawicielką Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE Kristine Mutanen. Tematem rozmowy było m.in. przestrzeganie praw obywatelskich w Białorusi zgodnie z europejskimi standardami. Łukaszenka zapewnił swoją rozmówczynię, że Białoruś to kraj europejski, w którym demokracja i prawa człowieka są przestrzegane, zaś wszelkie zastrzeżenia w tej kwestii to – jak się wyraził – „przesądy”.

16 marca uroczyście otwarto nowo wybudowane miasteczko wojskowe, w którym zamieszkają żołnierze mający ochraniać elektrownię atomową w Ostrowcu. Samodzielna jednostka nr 7473 wchodzi w skład wojsk wewnętrznych i jest podporządkowana Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.

Białoruś przekazała białostockiemu oddziałowi IPN listę 21 ofiar represji stalinowskich. Dokumenty wręczył przedstawicielom polskich władz w czasie jesiennej wizyty w Polsce minister spraw zagranicznych Białorusi Uładzimir Makiej, a wiadomość na ten temat udostępnił dopiero teraz prokurator Janusz Romaniuk, szef pionu śledczego białostockiego oddziału IPN, gdzie trafiły białoruskie materiały. Na liście przekazanej przez ministra Makieja wymienione są osoby zatrzymane w okresie od 1939 r. do maja 1941 r. oraz w latach 1945, 1949, i 1950, skazane przez organa sądowe BSRR i ZSRR.

21 marca prezydent Łukaszenka poinformował o zatrzymaniu kilkudziesięciu uzbrojonych bojówkarzy. Mieli to być prowokatorzy szkoleni w kraju i za granicą. Jak twierdzi Łukaszenka, jeden z takich obozów szkoleniowych mieścił się w Białorusi, w okolicach Bobrujska i Osipowicz. Inne znajdowały się poza granicami kraju – na Ukrainie i być może na Litwie, a nawet w Polsce. To przez te dwa ostatnie kraje miały przepływać pieniądze dla niedoszłych bojowników. Prezydent zapewnił, że wkrótce opinia publiczna zostanie szczegółowo poinformowana o przygotowywanej prowokacji. Zapowiedział też zdecydowaną rozprawę z prowokatorami. Państwowa telewizja pokazała też broń rzekomych bojowników, która zdaniem wielu osób okazała się być atrapami bądź replikami, używanymi m.in. do strikeballu i innych militarnych zabaw.

Zatrzymania i pobicia działaczy opozycji, niezależnych komentatorów politycznych i dziennikarzy przez ubranych po cywilnemu funkcjonariuszy milicji stały się powszechną praktyką władzy, która w ten sposób próbowała zastraszyć uczestników trwających w Białorusi protestów. Przykładem takiej brutalnej akcji było zatrzymanie 22 marca Alesia Łahwińca, politologa, działacza ruchu „O wolność”. Aresztowany opozycjonista wprost z rozprawy sądowej trafił do szpitala. Tego samego dnia zatrzymano również lidera Młodego Frontu Źmiciera Daszkiewicza i jego współpracowników. Wszyscy byli zaangażowani w przygotowania obchodów Dnia Woli 25 marca. Milicja dokonywała też zatrzymań przypadkowych osób, znajdujących się w pobliżu miejsc, gdzie odbywały się protesty. Większość, przez orzekające w ekspresowym tempie sądy, była skazywana na kilkanaście dni aresztu za „drobne chuligaństwo” i „niepodporządkowanie się poleceniom funkcjonariusza”.

Блакада сілавікоў цэнтра Мінска перад удзельнікамі дэманстрацыі ў 99-ыя ўгодкі абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі (Радыё Рацыя)

Nawet ponad 400 osób mogła zatrzymać milicja i służby specjalne, uniemożliwiając tym samym obchody Dnia Wolności w Mińsku. Na ulice ściągnięto sprzęt do rozpędzania manifestacji i funkcjonariuszy w bojowym ekwipunku. Zablokowano miejsca zbiórki manifestantów, a wielu z nich zatrzymano i zamknięto w specjalnych samochodach – milicyjnych „budach”. OMON wkroczył też do biura Centrum Obrony Praw Człowieka Wiasna. Zatrzymano kilkadziesiąt osób, w tym szefa Wiasny, byłego więźnia politycznego Alesia Bialackiego, znaną aktywistkę Nastę Łojkę oraz przewodniczącego Białoruskiego Komitetu Helsińskiego Aleha Hułaka. W drodze z Warszawy do Mińska zatrzymano byłego kandydata na prezydenta Uładzimira Niaklajewa, w ręce milicji trafił też jeden z liderów Białoruskiej Chrześcijańskiej Demokracji Dzianis Sadouski.

Дзень Волі ў Мінску разбіты міліцыяй

Гарадскія ўлады Мінска не далі згооды на правядзенне ў гэтым годзе шэсцяў і мітынгаў 25 сакавіка, прымеркаваных да 99-х угодкаў абвяшчэння Беларускай Незалежнай Рэспублікі і заадно як пратэс супраць дэкрэту „аб дармаедах”. І так гарачую атмасферу ў краіне ў сувязі з пратэстамі ад паловы лютага падагрэў яшчэ прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка, які 21 сакавіка паінфармаваў, што сілавыя структуры не дапусцілі да планаванай узброенай правакацыі, фінансаванай з-за мяжы. У прэсе, радыё і тэлебачанні інфармавалася пра лагеры, дзе нібыта рыхтаваліся баевікі, м.інш. у Польшчы.

Несанкцыянаванае шэсце 25 сакавіка, аднак, адбылося. Колькасць удзельнікаў цяжка ацаніць, бо яшчэ да пачатку акцыі міліцыя разбіла дэманстрантаў на групы. Пачаліся затрыманні. Супраць мірных удзельнікаў дэманстрацыі былі выстаўлены кардоны сілавікоў з вадамётамі. Арыштаваных было сотні чалавек і дзесяткі журналістаў.

На жудасныя падзеі ў Мінску запрэтаставалі Еўропа і ЗША. Польскае міністэрства замежных спраў заклікала беларускія ўлады, каб перасталі праследаваць сваіх грамадзян. „Лукашэнка траціць шанц наблізіцца да Еўрапейскага Саюза і Польшчы” – напісаў у твітэры маршалак польскага Сената Станіслаў Карчэўскі, які яшчэ зімою апраўдваў кіраўніка беларускай дзяржавы. (Чыт. стар. 24)

Białoruś zamierza zwiększyć tempo prywatyzacji. Komitet Majątku Państwowego poinformował o podjęciu prac nad sprzedażą akcji spółek i przedsiębiorstw należących do państwa. Władze mają zamiar sprzedać pakiety akcji między innymi linii lotniczych Belavia, białoruskich linii kolejowych, petrochemii Naftan, fabryki samochodów ciężarowych MAZ i producenta maszyn budowlanych i górniczych BiełAZ, a nawet kanału telewizyjnego BT-2. W dalszej kolejności pod młotek pójdą akcje firm zbrojeniowych. Decyzję o sprzedaży poszczególnych przedsiębiorstw będzie podejmował osobiście prezydent Łukaszenka. Spis wszystkich 514 prywatyzowanych spółek akcyjnych ma zostać ujawniony wkrótce na stronie Komitetu Majątku Państwowego.

Białostocki zespół ILO&Friends, mający w swoim repertuarze utwory śpiewane po białorusku, ze swoją nową płytą „Koło/Circle”, znalazł się na liście nominowanych do niezależnej nagrody Experty. Experty.by to najpoważniejsze medium muzyczne w Białorusi. W tym roku spośród 150 białoruskich albumów muzycznych nominowano do nagrody 11 tytułów. Płyty oceniali nie tylko dziennikarze muzyczni z Białorusi, ale też krytycy z krajów ościennych – Polski, Rosji, Ukrainy, Litwy i Łotwy. Grupę Ilo&Friends tworzą: Ilona Karpiuk – wokal, Marcin Kochanowicz – gitara, Andrzej Grześ – perkusja, Piotr Ignatowicz – bas, Paweł Ambrożewicz – klawisze. Na płycie na akordeonie wspomaga ich Alaksandr Yasinki.

Homelski sąd skazał na karę śmierci 32-letniego mężczyznę, mieszkańca Narowli w obwodzie homelskim za brutalne zabójstwo dwóch osób. To pierwszy wyrok śmierci w 2017 r. Białoruś jest jedynym krajem w Europie i Wspólnocie Niepodległych Państw, gdzie stosuje się karę śmierci. Jest ona przewidziana za najcięższe zbrodnie i nie można na nią skazać kobiet i mężczyzn powyżej 65. i poniżej 18. roku życia.

 

Na świecie. Do natychmiastowego wstrzymania wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej wzywa Polskę unijny komisarz do spraw środowiska Karmenu Vella. Komisarz podczas posiedzenia komisji ochrony środowiska, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności Parlamentu Europejskiego powołał się na raporty organizacji pozarządowych monitorujących sytuację w Puszczy Białowieskiej. Zapowiedział, że w najbliższym czasie KE ma przejść do ostatniego etapu procedury w sprawie naruszania przez Polskę wspólnotowego prawa – będzie mogła pozwać nasz kraj do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Gazowy konflikt rosyjsko-białoruski wciąż nie gaśnie. Żadna ze stron nie chce ustąpić – Rosjanie żądają uregulowania białoruskiego długu za gaz według nowych stawek cenowych, a Białoruś chce obniżki cen błękitnego paliwa. Rozmowy na poziomie ministrów nie przyniosły rezultatów. Według rosyjskiej gazety „Komsomolska Prawda” konflikt się tak zaostrzył, że rozwiązać mogą go jedynie bezpośrednie rozmowy między przywódcami obydwu krajów.

Jeszcze przed 2020 r. Litwa wybuduje wzdłuż swojej granicy z Białorusią i Rosją ogrodzenie i zainstaluje nowoczesny system monitoringu. W litewskim budżecie na 2017 r. przewidziano 3,6 mln euro na inwestycję na granicy Litwy z obwodem kaliningradzkim.