Minął miesiąc

 

bielsk
Пачаўся новы навучальны год. Навучанне беларускай мовы на Беласточчыне з году ў год крыху звужваецца з увагі найперш на дэмаграфічныя працэсы. Ёсць школы, як, напрыклад, у Чыжах, дзе ўсе вучні прымаюць удзел у такіх занятках. У Беластоку навучанне беларускай мовы адбываецца ў падставовай школе н-р 4 і ў непублічнай імя Кірылы і Мяфодзія. На здымку – ліцэісты з Агульнаадукацыйнага ліэя з беларускай мовай навучання (як прадмету) у Бельску-Падляшскім (Радыё Рацыя)

 

W regionie. W dniach 29-31 sierpnia odbyła się VII międzynarodowa konferencja Akademii Supraskiej „Księga cyrylicka oraz jej czytelnicy”. W jej trakcie można było wysłuchać 39 referatów, wygłoszonych przez naukowców (duchownych i świeckich) z ośmiu krajów europejskich. Konferencja odbyła się w przededniu obchodów 500-lecia praskiej inicjatywy wydawniczej Franciszka Skaryny, białoruskiego uczonego epoki renesansu. Zorganizowała ją Fundacja „Oikonomos” oraz Akademia Supraska przy współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku, Fundacją im. Księcia Konstantego Ostrogskiego oraz Muzeum Sztuki Drukarskiej i Papiernictwa w Supraślu.

9 września w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, w ramach festiwalu „Wschód Kultury/Inny Wymiar”, odbyła się premiera widowiska „Narodny Albom”, białoruskiej rock-opery, której źródła sięgają 20 lat wstecz, gdy narodził się ten kultowy projekt muzyczny. „Narodny Albom. Albom Ludowy” to nostalgiczna, pełna ironii opowieść z dawnego polsko-białoruskiego pogranicza. Po raz pierwszy pojawiła się na scenie mińskiego Teatru Młodego Widza, szybko ukazała się na kasecie i płycie. Projekt współtworzyli znani niezależni muzycy, których do współpracy zaprosił autor tekstów „Narodnaho Albomu” – miński grafik, poeta i tłumacz Michał Aniempadystau. Po blisko dwudziestu latach na białostockiej scenie udało się zebrać sześciu białoruskich muzyków, którzy wystąpili na mińskiej premierze – Lawona Wolskiego, Kasię Kamocką, Źmiciera Wajciuszkiewicza, Weranikę Kruhłową, Alaksandra Pamidoraua i Siarhieja Artymowicza. Całość obecnego przedsięwzięcia, zrealizowanego przez Biełsat, była możliwa do wykonania dzięki finansowemu wsparciu Narodowego Centrum Kultury.

W ramach festiwalu Wschód Kultury/Inny Wymiar w Białymstoku odbyły się również pokazy mody młodych projektantów z krajów Partnerstwa Wschodniego. Polskę reprezentowała podlaska firma Xoroshe, która w swoich projektach wykorzystuje białoruskie motywy ludowe.

okolice_lewkowa
Позняя сенажаць у ваколіцах Ляўкова ў Нараўчанскай гміне (Фота Янкі Целушэцкага)

16 września w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku otwarto wystawę 50 akwareli Nikifora Krynickiego. Wystawa pochodzi ze zbioru znanego artysty rzeźbiarza Alfonsa Karnego (obecnie znajduje się w depozycie Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku). Karny znał się z Nikiforem, a pierwsze jego prace kupił jeszcze w latach 30. XX wieku, podczas wizyt w Krynicy. Nikifor Krynicki, właściwie Epifaniusz Drowniak (ur. 21 maja 1895 w Krynicy, zm. 10 października 1968 w Foluszu) to malarz łemkowskiego pochodzenia, uznawany za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli prymitywizmu (naiwizmu).

W dniach 21-22 września w Białymstoku i Zwierkach odbyły się uroczystości związane z 24. rocznicą przeniesienia z Grodna relikwii Świętego Męczennika Gabriela. W głównej liturgii, celebrowanej przez metropolitę warszawskiego i całej Polski Sawę, uczestniczyli hierarchowie Cerkwi z Polski i zagranicy. Ponadto w ramach uroczystości w cerkwi św. Ducha odbył się koncert w ramachXX Białostockich Dni Muzyki Cerkiewnej.

Cerkiew nie zgadza się na ekshumację zwłok abp. Mirona, generała, prawosławnego kapelana Wojska Polskiego, który zginął w katastrofie smoleńskiej. Jak wypowiedział się sekretarz kancelarii kurii metropolitalnej Cerkwi prawosławnej w Polsce ks. Jerzy Doroszkiewicz, byłoby to zbezczeszczenie zwłok. Przypomnijmy, iż decyzję o ekshumacji wszystkich ofiar katastrofy smoleńskiej – bez pytania kogokolwiek o zgodę – podjął specjalny zespół śledczych z Prokuratury Krajowej, kierowany przez Marka Pasionka, zastępcę prokuratora generalnego. Arcybiskup Miron (Chodakowski) został pochowany 19 kwietnia 2010 r. – zgodnie z jego życzeniem – w krypcie głównej cerkwi Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, znajdującej się na terenie prawosławnego monasteru męskiego w Supraślu.

22 września w Białowieży obradowała polsko-białoruska Komisja ds. współpracy regionalnej. Dyskutowano m.in. o potrzebie utworzenia nowych polsko-białoruskich przejść granicznych oraz o konieczności poprawy infrastruktury istniejących przejść granicznych w Sławatyczach, Bobrownikach i Kuźnicy Białostockiej. W obradach komisji brali udział przedstawiciele władz obwodów grodzieńskiego i brzeskiego oraz województw podlaskiego i lubelskiego, a także Euroregionu Bug, Niemen i Puszcza Białowieska.

asiennikjurka1750473
15 верасня Аб’яднанне АБ-БА ў Склепе з культурай у Падставовай школе н-р 4 у Беластоку ў рамках Дыскусійнага клубу „Пагаворым пра воблікі мастацтва” сарганізавала сустрэчу з Юркам Асеннікам – графікам, фатографам, дызайнерам, фронтмэнам гуртоў RF Braha і Zero-85. (Фота Міры Лукшы)

W dniach 22-23 września odbył się w Białymstoku III Wschodni Kongres Gospodarczy. Wzięli w nim udział samorządowcy z pięciu regionów Polski wschodniej, przedstawiciele ministerstw, przedsiębiorcy, ekonomiści i inni eksperci. Na zaproszenie Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku – organizatora wydarzenia – przybyli również prezesi innych tego typu organizacji w kraju. Byli też goście z zagranicy (w tym z Białorusi) oraz radcy handlowi kilkunastu ambasad. Zarejestrowano w sumie ponad 1300 uczestników, co czyni Kongres największą tego typu imprezą dotyczącą Polski wschodniej. Jego tegoroczne hasło brzmi: „Po pierwsze Wschód”. Organizację Kongresu wsparł finansowo Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

W dniach 23-25 września odbył się zjazd absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego z dodatkowym białoruskim językiem nauczania im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim.

W dniach 23 września – 1 października odbywał się III Festiwal Teatralny ODE. W Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Hajnówce i Teremiskach przez tydzień można było oglądać białoruskie spektakle, uczestniczyć spotkaniach i czytaniach performatywnych. Na deskach teatrów i ośrodków kultury występowali artyści z Polski i Białorusi (Teatr Czrevo, Grupa Teatralna z Muzeum Białoruskiego w Hajnówce, zespoły z Mińska i Mohylewa). Podczas festiwalu odbyła się prapremiera książki „Bieżeństwo 1915” Anety Prymaki-Oniszk. Festiwal zakończyło skierowane do najmłodszych czytanie performatywne bajki „Wilczek Milczek” według tekstu Bogdana Dudko. Organizatorem imprezy jest Fundacja Teatr Czrevo. Przedsięwzięcie zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz budżetu Białegostoku.

ode
З 23 верасня па 1 кастрычніка на Падляшшы трэці раз прайшоў Фестываль „Одэ”, арганізаваны фундацыяй Тэатр „Чрэво”. У яго рамках у Беларускім музеі ў Гайнаўцы пры поўнай зале быў паказаны спектакль «Бежанцы» ў рэжысуры Іаанны Стэльмашук-Троц. Пасля адбылася сустрэча з Анэтай Прымакай-Онішк, аўтаркай кнігі „Бежанства 1915. Забытыя ўцекачы”. На здымку: Іаанна Стэльмашук-Троц і Анэта Прымака-Онішк (Радыё Рацыя)

Części wykorzystywane w wojskowych pojazdach gąsienicowych zatrzymali na polsko-białoruskim przejściu granicznym w Bobrownikach funkcjonariusze podlaskiej Służby Celnej. Przewoził je kierowca białoruskiej ciężarówki. Polskie służby zatrzymały ładunek, ponieważ na przewóz materiałów wojskowych wymagane są odpowiednie zezwolenia. W sprawie zostało wszczęte śledztwo, które pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Białymstoku prowadzi Delegatura Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Białymstoku.

 

W kraju. Nakładem wydawnictwa „Czarne” ukazała się książka Anety Prymaki-Oniszk „Bieżeństwo 1915. Zapomniana historia”. Publikacja określana jest mianem reportażu historycznego, przedstawia przyczyny, przebieg i skutki wysiedleń ludności cywilnej, głównie prawosławnej, z terenów zachodnich guberni Rosji (późniejszych wschodnich obszarów II Rzeczypospolitej), która miała miejsce latem 1915 r. Aneta Prymaka-Oniszk pochodzi z Knyszewicz w gminie Szudziałowo. Obecnie mieszka w Warszawie. Z zawodu jest dziennikarką. Dotychczas publikowała w „Gazecie Wyborczej”, „Rzeczpospolitej”, „Polityce”, „National Georgraphic”, miesięczniku „Karta”. Była rzecznikiem prasowym Centrum Nauki Kopernik. Od kilku lat włącza się aktywnie w przywracanie pamięci o bieżeństwie, czego efektem jest m.in. stworzenie portalu biezenstwo.pl.

10 września odbyło się wręczenie Nagrody Literackiej Gdynia. W kategorii eseistyka otrzymał ją Michał Książek za „Drogę 816”. Nagrodzona książka to zbiór esejów, wydany przez białostockie wydawnictwo Fundacja Sąsiedzi. Tytułowa droga nr 816, zwana również „Nadbużanką”, biegnie z północy na południe, wzdłuż granicy polsko-białoruskiej i polsko-ukraińskiej. Za tę samą książkę autor otrzymał już w tym roku Nagrodę Literacką im. Kazaneckiego, przyznawaną w Białymstoku, znalazł się również w finale Nagrody im. R. Kapuścińskiego.

Nakładem wydawnictwa Warszawskiej Metropolii Prawosławnej ukazała się książka ks. dr Arkadiusza Barańczuka „Cerkiew prawosławna na terenie województwa białostockiego w latach 1944-1956”. Autor jest proboszczem parafii prawosławnej w Gładyszowie na Łemkowynie.

To nie było z nienawiści?

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku umorzyła dochodzenie, wszczęte po kwietniowych obchodach 82. rocznicy powstania ONR. Wówczas narodowcy zorganizowali koncert zespołu propagującego treści faszystowskie i rasistowskie, wynajmując w tym celu klub studencki Politechniki Białostockiej. Podczas kazania w kościele farnym ksiądz Jacek Międlar wychwalał narodowo-katolicki radykalizm, nazywając go „chemioterapią dla ogarniętej nowotworem złośliwym Polski”.

Białostocka prokuratura nie znalazła podstaw, by uznać kwietniowe incydenty za przestępstwa z nienawiści. Taka decyzja wywołała falę sprzeciwu i oburzenia. Platforma Obywatelska złożyła w Sejmie wniosek o informację ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego na najbliższym posiedzeniu „w sprawie skandalicznych działań prokuratury dotyczących umorzenia tego postępowania”. – Chcemy się również dowiedzieć, co rząd zamierza zrobić, jakie działania podjąć, żeby w Polsce nie dochodziło do różnego rodzaju aktów nienawiści, żeby przeciąć nacjonalizm, ksenofobię, rasizm i szerzący się faszyzm, z którym mamy do czynienia właściwie każdego dnia – powiedział na konferencji prasowej poseł PO Cezary Tomczyk.

Pojawiła się pierwsza w Polsce aplikacja o prawosławiu o nazwie Orthodox Quiz. Przygotowali ją wspólnie o. Piotr Pietkiewicz i informatyk Mateusz Bołbot. Aplikacja jest bezpłatna, dostępna w systemie android do pobrania ze sklepu Google Play. Została przygotowana z myślą o uczniach szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – poprzez zabawę uczy i sprawdza wiedzę z zakresu znajomości elementów prawosławia. Użytkownik ma do wyboru jeden z trzech poziomów trudności.

 

W Republice Białoruś. 25 sierpnia na skwerze Janki Kupały w centrum Mińska zebrało się ok. siedemdziesięciu osób, by uczcić 25. rocznicę wejścia w życie Deklaracji o Niezawisłości Białorusi. Kolumna manifestantów przeszła chodnikiem Prospektu Niezależności do Placu Niezależności. Inicjatorami akcji był opozycyjny Młody Front. Ponieważ była ona nielegalna, milicjanci przesłali do sądu wnioski o ukaranie uczestników pochodu. Podczas przemarszu nieznani sprawcy obrzucili jego uczestników jajkami.

Od 1 września złagodzone zostały po białoruskiej stronie przepisy dotyczące wyjazdów za granicę autami osobowymi. Do tej pory jeden samochód mógł przekroczyć granicę celną co 8 dni. Teraz zniesiono te ograniczenia. Wycofano się też z obostrzeń dotyczących wwozu paliwa w baku samochodu. Od 1 września z Białorusi zatankowanym „do pełna” samochodem będzie można wyjeżdżać nawet kilka razy dziennie. Decyzje białoruskich władz wpłynęły na wzrost ruchu osobowego na polsko-białoruskich przejściach granicznych.

3 września na pl. Wolności w Mińsku odsłonięto pomnik związanych z Mińskiem Stanisława Moniuszki i Wincentego Dunina-Marcinkiewicza. Autorami pomnika są białoruscy rzeźbiarze Leu i Siarhej Humilewscy.

7 września na czele wycieczki kajakowej przybył do Grodna burmistrz Augustowa Wojciech Walulik. W ten sposób polski samorządowiec włączył się w promowanie walorów turystycznych Kanału Augustowskiego. Burmistrz podpisał również dokument o współpracy Augustowa i Grodna oraz omówił z białoruskimi partnerami realizację wspólnych projektów.

8 września przed własnym domem został zatrzymany Zmicier Daszkiewicz. Napadło na niego kilkunastu ubranych po cywilnemu funkcjonariuszy milicji, uprowadziło i zawiozło na komisariat. Po kilku godzinach młody polityk został zwolniony. Było to tzw. profilaktyczne zatrzymanie, wykorzystywane przez władze do pacyfikowania niewygodnych osób. Tego dnia Daszkiewicz miał wziąć udział w pikiecie pod rosyjską ambasadą, upamiętniającej rocznicę bitwy pod Orszą.

Białoruskie władze powoli zaczynają zezwalać na koncertowanie niepokornycm, niezależnym muzykom z tzw. „czarnej listy”. I tak np. po ośmiu latach od ostatniego występu zagrał w Homlu Lawon Wolski. 10 września można go było posłuchać na scenie miejscowego Centrum Społeczno-Politycznego. Pojawiły się też informacje, że w kraju wystąpi wkrótce zakazany dotychczas zespół Brutto.

11 września odbyły się wybory do Izby Reprezentantów (w rzeczywistości wybory rozpoczęły się już 6 września i trwały sześć dni). O mandat deputowanego w 110-osobowym parlamencie ubiegało się 484 kandydatów (zaledwie kilku z opozycji). Frekwencja wyniosła 74,32 proc. W tym roku prezydent Łukaszenka zapowiedział zwrócenie szczególnej uwagi na pilnowanie demokratycznych standardów wyborów. Zarejestrowano ponad ośmiuset obserwatorów międzynarodowych ze Wspólnoty Niepodległych Państw, OBWE, Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy oraz Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Akredytowano też w roli obserwatorów zagranicznych dyplomatów i białoruskich obserwatorów niezależnych. W ramach kampanii „Prawo wyboru” własny monitoring głosowania prowadziła też opozycja. Czyt. str. 13

Po raz pierwszy od 20 lat przedstawicielka opozycji wejdzie do Izby Reprezentantów.  Hanna Kanapacka ze Zjednoczonej Partii Obywatelskiej zwyciężyła w jednym z okręgów Mińska. Deputowaną z obwodu mińskiego będzie też wiceprzewodnicząca niezależnego Towarzystwa Języka Białoruskiego Alena Anisim. Zdaniem politycznych komentatorów, wyniki wyborów parlamentarnych są nieśmiałym sygnałem, że władze białoruskie zdecydowały się wyjść naprzeciw zachodnim apelom o demokratyzację kraju. Hanna Kanapacka ma 39 lat, z wykształcenia jest prawniczką, pracuje w biznesie.

19 września na ulicach Mińska rozpoczęła się akcja zbierania podpisów pod apelem zbiorowym o wpisanie biało-czerwono-białej flagi narodowej na listę niematerialnych dóbr kultury Białorusi. Jej organizator – Młody Front – zapowiedział, że zbiórka będzie trwała do skutku. Pod petycją, obok zwykłych przechodniów, podpisało się wiele znanych osobistości ze świata kultury, m.in. pisarz Uładzimir Arłou, poeta Uładzimir Niaklajeu i aktor Paweł Charłanczuk. Prawdopodobnie z powodu angażowania się w tę akcję 24 września milicja zatrzymała lidera Młodego Frontu Zmiciera Daszkiewicza.

W dniach 20-21 września na placu budowy elektrowni atomowej w Ostrowcu gościli eksperci Komisji Europejskiej ds. energetyki, w tym jej wicedyrektor Gerasimas Tomas. W ten sposób UE chce okazać większą pomoc techniczną białoruskiemu Dziarżtechnahladowi, czyli agencji nadzoru energetyki jądrowej. Eksperci oceniali m.in. potencjalne ryzyka oraz stan bezpieczeństwa obiektu w Ostrowcu.

23 września na lotnisku w Mińsku zatrzymano pasażera, przewożącego nielegalnie w plecaku elementy broni i amunicję (zamki karabinowe, magazynki do automatu Kałasznikowa i do pistoletów, naboje, celowniki optyczne, przyciski spustowe, bagnety oraz inne elementy broni palnej). Pasażer – obywatel Japonii – leciał z Ukrainy do Zjednoczonych Emiratów Arabskich i miał w Mińsku międzylądowanie. Zatrzymany odmówił składania zeznań na temat tego gdzie i w jakim celu wszedł w posiadanie zakazanych rzeczy. Trwa śledztwo w tej sprawie.

Juryj Czyż, jeden z najbardziej znanych białoruskich biznesmenów, który w marcu trafił do aresztu śledczego KGB, został z niego zwolniony. Zamieniono go na areszt domowy. Jak podają dziennikarskie źródła, Czyża zwolniono, aby mógł oddać pieniądze, które należą się państwu (12-13 mln dolarów). Sprawę pod osobistą kontrolę wziął prezydent Łukaszenka – Czyż do niedawna uważany był za jego „nadwornego” biznesmena.

Polacy jadący do Rosji przez Białoruś zawracani są z rosyjsko-białoruskiej granicy. Rosyjskie służby jako powody tej decyzji podały zagrożenie terrorystyczne i kryzys migracyjny. Nieoficjalnie uważa się, że Rosjanie zdecydowali się na taki krok prawdopodobnie w odwecie za blokowanie małego ruchu granicznego z obwodem kaliningradzkim. Podróżni z Polski muszą jechać teraz do Rosji przez Łotwę – nadkładać dodatkowe 500 kilometrów drogi.Około dwustu Czeczenów od kilku miesięcy koczuje przy polsko-białoruskim przejściu granicznym w Terespolu. Starają się o status uchodźcy, żeby móc zamieszkać w Polsce. Polska Straż Graniczna konsekwentnie odmawia wpuszczenia ich ze względu na „brak wizy”. Czeczeńcy formalnie są obywatelami Rosji.

Spektakl o bohaterach bez bohaterów

Od 1996 roku wybory parlamentarne w Białorusi nigdy nie były uznane przez Zachód. I choć tak ordynacja wyborcza jak i sposób przeprowadzenia głosowania zmieniły się tylko kosmetycznie, po ostatnich wyborach, które zakończyły się 11 września, prezydent Aleksander Łukaszenka dalej może spać spokojnie. Mimo ewidentnych zarejestrowanych przez zagranicznych obserwatorów przypadków fałszerstw wyborczych, Zachód przymknął na to oczy. Tym bardziej, że raport OBWE, podsumowujący wyniki wyborów, nie wybrzmiał tak drastycznie jak poprzednio. Nie było już większych zastrzeżeń do przejrzystości liczenia głosów, mimo że w tej kwestii nic się nie zmieniło. Nad zliczaniem kart do głosowania nie ma kontroli z zewnątrz. Niezależni obserwatorzy, a nawet mężowie zaufania, w ogóle nie są dopuszczani do etapu zliczania głosów. Umożliwia to niekontrolowane dorzucanie do urn kart wyborczych, szczególnie w poprzedzającym kilkudniowym głosowaniu przedterminowym.

To, że wybory parlamentarne w Białorusi są diametralnie inne niż w Polsce i na Zachodzie, widać gołym okiem. Wystarczy obejrzeć w telewizji „wieczór wyborczy”. Podczas wielogodzinnego programu podawane są jedynie informacje o oszałamiająco wysokiej frekwencji (blisko 80 proc.) i o tym, kto zwyciężył. O dziwo, w ogóle nie ma wypowiedzi ani wybranych przyszłych parlamentarzystów, ani tych, którzy odpadli. To taki sztuczny spektakl o bohaterach bez bohaterów.

Taka farsa wyborcza Aleksandrowi Łukaszence w niczym jednak nie zagraża. Zachód zmienił retorykę wobec Mińska po dramatycznych wydarzeniach na Ukrainie. Obecnego białoruskiego systemu władzy, niezmiennego od ponad dwudziestu lat, nie nazywa już „ostatnią dyktaturą w Europie”. Łukaszenka i jego ludzie umiejętnie to wykorzystują. Jest niemal pewne, że „wybrany” 11 września parlament otrzyma teraz otwartą furtkę do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i nastąpi normalizacja stosunków z Waszyngtonem. (jj)

gi-23082-115919-big
Вераснёўскія парламенцкія выбары ў Беларусі нічым не адрозніваліся ад папярэдніх. Нягледзячы на гэта іх вынікі не былі ўжо жорстка аспрэчаны ў свеце

Białoruś odwiedził znany amerykański aktor Steven Segal. Spotkał się m.in. z prezydentem Aleksandrem Łukaszenką. Gwiazdorowi bardzo przypadł do gustu Mińsk. Aktor-biznesmen zamierza zostać partnerem biznesowym firmy Diana Holdings, budującej nowe osiedla w stolicy i zainwestować w Białorusi „wiele milionów dolarów”. Artysta podkreślił ponadto, że jego znajomi również rozpatrują „na poważnie” rozpoczęcie inwestowania w Białorusi.

Powtarza się doroczny spektakl „zimnej wojny” Moskwy z Mińskiem o ceny ropy i gazu. Według zatwierdzonych przez Rosjan prognoz, Białoruś otrzyma do końca roku o 25 proc. ropy mniej, niż to wcześniej ustalono. Jest to forma nacisku, mająca zmusić białoruskiego odbiorcę do wywiązania się ze zobowiązań finansowych za dostarczony gaz ziemny. Prezydent Aleksander Łukaszenka publicznie zapowiedział, że nie godzi się na presję wywieraną na niego przez Rosję, skrytykował też rosyjskie kroki, zmierzające jego zdaniem do ograniczenia dostaw białoruskich produktów rolnych na tamtejszy rynek.

Kara grzywny za obrażanie języka białoruskiego. Sąd wymierzył ją mieszkańcowi Mozyrza Dzmitryjowi Szczarbatych, który w Internecie wielokrotnie wypowiadał się obraźliwie na ten temat. Do ukarania go przyczynił się Ihar Słuczak z Homla, student, który pisze pracę magisterską na temat „Podstawy prawne państwowej polityki językowej w Republice Białoruś”. Zebrał on dowody winy ukaranego, opublikowane w sieci.

 

Na świecie. 11 września w USA zmarł Jury Chadyka – wybitny białoruski naukowiec i jeden z założycieli i przywódców Białoruskiego Frontu Narodowego. Przez ostatnie lata mieszkał u swego syna w Stanach Zjednoczonych. Jury Chadyka urodził się 23 czerwca 1938 r. w Mińsku. W 1960 r. ukończył wydział fizyki uniwersytetu w Mińsku i od tego czasu pracował w Białoruskiej Akademii Nauk. Napisał około stu pięćdziesięciu prac naukowych z dziedziny fizyki, około dwustu opracowań naukowo-technicznych oraz niemal czterdzieści prac z dziedziny historii sztuki białoruskiej.

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie niejednoznacznie oceniła przebieg wyborów w Białorusi. Jej wiceprzewodniczący Kent Harstedt uważa, że białoruska Centralna Komisja Wyborcza mimo szeregu pozytywnych, doraźnych kroków, nie dokonała zmian długofalowych, rekomendowanych przez OBWE. Najgorzej ocenione zostały brak kontroli liczenia głosów oraz niedopuszczenie do wyborów odpowiedniej liczby kandydatów opozycji.

Szef białoruskiego MSZ Uładzimir Makiej przy okazji swojej wizyty na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ przeprowadził szereg spotkań dwustronnych z przedstawicielami amerykańskiej administracji. Rozmawiał m.in. z pomocnikiem wiceministra obrony Michaelem Carpenterem nt. współdziałania Białorusi i USA w sferze wojskowości oraz nawiązania „bezpośredniego dialogu” pomiędzy resortami obrony obu krajów na tle narastającego napięcia w regionie wschodnioeuropejskim.

Aż sześć złotych medali i jeden brązowy zdobył białoruski niedowidzący pływak Ihar Baki podczas Igrzysk Paraolimpijskich w Rio. Zajął pierwsze miejsce w indywidualnej klasyfikacji medalowej, ustanawiając dwa rekordy świata oraz sześć rekordów igrzysk paraolimpijskich.

Jak poinformował przedstawiciel Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) Jean Yves Bouchardy, od początku konfliktu w Donbasie Białoruś przyjęła 160 tys. ukraińskich uchodźców. Bouchardy podziękował białoruskiemu rządowi za to, że wziął na siebie „dodatkowe wydatki i udziela wszechstronnego wsparcia przymusowym migrantom, w tym na szczeblu ustawodawczym”. Podkreślił też – jako pozytywny aspekt problemu – że obywatele Ukrainy łatwo integrują się z miejscowym społeczeństwem.

Каментарыі

 1. Howdy very cool web site!! Guy .. Excellent .. Amazing .. I’ll bookmark your site and take the feeds additionally…I’m happy to search out a lot of helpful information here in the submit, we need develop more techniques on this regard, thank you for sharing.

 2. p130Q2 This is really interesting, You are a very skilled blogger. I ave joined your feed and look forward to seeking more of your great post. Also, I ave shared your website in my social networks!

 3. “Great tremendous issues here. IВЎВ¦m very satisfied to peer your post. Thanks a lot and i’m looking forward to touch you. Will you kindly drop me a e-mail?”

 4. Excellent post. I was checking continuously this blog and I am impressed!
  Extremely helpful information particularly the last part 🙂 I care for such info a lot.
  I was seeking this certain info for a very long time.
  Thank you and best of luck.

 5. Excellent beat ! I wish to apprentice even as you amend your site, how could i
  subscribe for a blog web site? The account helped me a acceptable deal.
  I were a little bit acquainted of this your
  broadcast provided shiny transparent idea

 6. You made some good points there. I looked on the internet for additional information about the issue and found most individuals will go along with your views on this website.

 7. Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote
  the book in it or something. I think that you could do
  with some pics to drive the message home a little bit, but other than that, this is
  magnificent blog. A fantastic read. I will definitely be
  back.

 8. I think the admin of this web site is truly working hard in support of his web site, as
  here every information is quality based material.

 9. Thanks for another great article. Where else may anybody get that kind of
  information in such a perfect method of writing? I’ve a presentation next
  week, and I’m at the look for such info.

 10. Good post however I was wanting to know if you
  could write a litte more on this topic? I’d be very thankful if you
  could elaborate a little bit further. Many thanks!

 11. Thanks for every other informative website. Where else may I am getting that type of information written in such an ideal means?
  I have a mission that I’m simply now running on, and I’ve
  been at the look out for such info.

 12. Hi there! This is my first visit to your blog!
  We are a team of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche.
  Your blog provided us useful information to work on. You have done a extraordinary job!

 13. If some one desires expert view on the topic of running a blog afterward i
  suggest him/her to visit this web site, Keep up the nice work.

 14. Nice post. I was checking continuously this blog and I am impressed!
  Extremely useful information particularly the last part 🙂
  I care for such information a lot. I was seeking this certain information for a long time.
  Thank you and good luck.

 15. Everything said made a bunch of sense. But, consider this, what if
  you added a little content? I mean, I don’t wish
  to tell you how to run your blog, but suppose you added a headline to maybe get a person’s attention? I
  mean Minął miesiąc – Czasopis is a little plain. You ought to peek at Yahoo’s home page and note how they create news headlines to get viewers
  to click. You might add a related video or a pic or two
  to grab people excited about everything’ve got to say.
  In my opinion, it might make your website a little livelier.

 16. This is very attention-grabbing, You are a very professional
  blogger. I have joined your rss feed and stay up for looking for more of your excellent post.
  Also, I’ve shared your site in my social networks

 17. Hello just wanted to give you a quick heads up. The text
  in your post seem to be running off the screen in Chrome.
  I’m not sure if this is a formatting issue or something
  to do with web browser compatibility but I thought I’d post to let
  you know. The layout look great though! Hope you get the issue fixed soon. Many thanks

 18. Hello there, just became alert to your blog through Google,
  and found that it’s really informative. I’m gonna watch out for
  brussels. I’ll appreciate if you continue this in future.
  A lot of people will be benefited from your writing.
  Cheers!

 19. Hello! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months
  of hard work due to no backup. Do you have any solutions to prevent hackers?

 20. I am curious to find out what blog system you happen to be working with?
  I’m having some minor security issues with my latest site and I’d like to find something more
  safeguarded. Do you have any suggestions?

 21. After I originally left a comment I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now whenever a comment is added I get four emails with the same comment.
  There has to be a means you are able to remove me from that service?

  Appreciate it!

 22. I do not even know the way I ended up here, however I believed this put up used
  to be good. I do not recognise who you might be however certainly you’re going to
  a well-known blogger in the event you are not already.
  Cheers!

 23. I’ve been surfing online greater than three hours nowadays, but I never found any fascinating article like yours.
  It’s pretty value enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made excellent content
  as you probably did, the net shall be a lot more useful than ever before.

 24. Fantastic beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a blog website?
  The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea

 25. Heya just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading properly.

  I’m not sure why but I think its a linking issue.
  I’ve tried it in two different web browsers and both show the same results.